pixel

Hvad skal afløse bilerne i Middelalder­byen?

Nedlæggelsen af mere end 50% af Middelalderbyens P-pladser på gaden går snart i gang. Men det er endnu ikke besluttet, hvad der skal komme i stedet.

larsbjørnstræde middelalderbyen københavn gade fortov

Planerne har været meget længe undervejs, men nu er de tæt på at blive til virkelighed.

Den — delvise — forvisning af bilerne fra Middelalderbyens gamle gadenet vil efter planen blive iværksat fra næste år, og dermed vil der pludselig være en hel del mere plads på gaderne.

I alt 600 P-pladser vil inden længe forsvinde fra Middelalderbyens gader. Dét svarer til cirka 55% af alle pladser på overfladen, og dermed vil der blive frigivet et ganske stort areal, der hidtil har været reserveret bilerne.

Men hvad skal man egentlig bruge pladsen til? Det har de københavnske politikere endnu ikke besluttet, og derfor vil de på mandag diskutere — og formentlig beslutte — netop dét.

Vil undgå golde arealer

Luksusproblemet med hvad man egentlig skal bruge pladsen til udspringer fra kommunens pengekasse.

I september 2022 blev det nemlig politisk besluttet, at afsætte godt 16 mio. kroner til at nedlægge de 600 pladser og opsætte en lang række nye cykelstativer.

Men at indrette nye, permanente byrum i Middelalderbyen, som også er en del af planerne, vil koste flere hundrede millioner kroner, og de penge har man hverken fundet eller afsat endnu.

Derfor foreslår Det Radikale Venstre nu til sine politiker-kollegaer, at man mandag den 22. maj drøfter og beslutter, hvad man skal gøre, mens man forsøger at finde penge til at totalrenovere Middelalderbyen — med alt fra ny belægning og ny beplantning til bredere fortove og nye pladser.

Den samlede plan for Middelalderbyens fremtid indeholder ni såkaldte 'flagskibsprojekter' med nye byrum, og finansieringen af dem — sammen med forbedringer andre stedet i byens gamle hjerte — vil formentlig kræve et sted mellem en halv og en hel milliard kroner.

Det Radikale Venstre regner selv med, at det vil tage "mange år" at finde de mange milloner og implementere løsningerne. Og derfor vil man altså nu have fundet midlertidige løsninger, så man ikke bare ender med "golde" arealer, eller pladser der samler "uorganiserede menneskemængder og rod".

Sådan siger Christopher Røhl fra Det Radikale Venstre før drøftelsen mandag.

Bænke, grønt, kunst og kaffe

På politikernes menu for midlertidige løsninger står blandt andet træer, bænke og kunst — og at man lader bydelens caféer og restauranter brede sig ud på de nedlagte P-pladser, så der bliver mere plads til udeservering.

Den slags tiltag koster selvfølgelig også penge, og som en del af forhandlingerne på mandag, lægger Radikale Venstre op til, at man allerede nu bliver enige om, at man til årets budgetforhandlinger i august/september vil prioritere at lægge skattekroner over i en ny pulje.

Dén pulje skal fra 2024 og frem anvendes til midlertidige løsninger, mens man "sparer sammen" — eller finder mæcener — til finansieringen af de store projekter, der på mere permanent basis vil omdanne store dele af det historiske København.

Nedlæggelsen af de 600 P-pladser vil ske i etaper frem til 2026, så politikerne behøver ikke at finde alle pengene på én gang, men kan f.eks. blive enige om, at man løbende vil prioritere puljen til midlertidige byrum, mens nedlæggelsen står på.

For udefrakommende vil det nu snart blive betydeligt sværere at finde en P-plads i byens kerne — men Middelalderbyens beboere vil ikke opleve helt samme udfordringer. Københavns Kommune har nemlig lejet sig ind i P-kælderen under Israels Plads, og beboere i Indre By har nu her 580 underjordiske pladser, hvor de kan parkere deres biler.

 


Se alle ni 'flagskibsprojekter' her:

A: Nørregade / Domkirken

B: Skindergade / Gammeltorv

C: Nikolaj Kirke / Lille Kongensgade 

D: 'Stræderne'

E: Vandkunsten / Rådhusstræde / Løngangstræde

F: Krystalgade / Landemærket

G: Pilestræde

H: Frederikshoms Kanal

I: Ny Kongensgade / Ny Vestergade

Og få det samlede overblik her: Plan for 'bilfri' Middelalderby er klar

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

larsmalther_1667
hvis byen skal være rigtig rar at være i, er det cyklerne man skal styre eller fjerne idet der cykles på fortove, fodgængerovergange mm. Og de overholder ingen færdselsregler overhovedet.
Ib Mogensen
At nedlægge de ca. 600 bil P-pladser kan man diskutere fornuften i, men det er en ren politisk beslutning i KK, så den lader vi ligge, men jeg håber, man i KK dermed beslutter at mange af pladserne indrettes til en flot blanding af ophold/frirum, cykelparkering og begrønning. Der findes løsninger, hvor alle 3 emner kan løses på en flot, enkel og funktionel måde.
Mads Aarup
Alligevel tankevækkende at der skal bruges ca en million kroner per nedlagt p-plads til de permanente ændringer i byrummet.
Lars Barfred 1 Mads Aarup
Det kan jo også gøres for en promille af det beløb, det kommer an på om man vil plante 30 meter høje træer og lægge væg-væg granit, eller blot ændrer skiltningen
Peter Bremer_1 Lars Barfred 1
Der er næppe tvivl om at ambitionerne er høje, men der er næppe heller tvivl om at realiseringen bliver "fattig". Symbolpolitik er "billig".

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling