pixel

Ikke noget Civitist

Magasinet KBH rejser ikke nok penge til at udvikle ny by-teknologi.

civitist app brosten

Igennem hele januar har Magasinet KBH kørt en fundraising-kampagne for at rejse midler til skabelsen af ny teknologi til beboerinddragelse i udviklingen af København.

Konceptet bag 'Civitist' blev til i løbet af efteråret 2018, men for at kunne sætte gang i det egentlige udviklingsarbejde, søgte Magasinet KBH økonomisk starthjælp fra sine læsere.

Da deadline på fundraising-platformen Kickstarter udløb 1. februar, havde i alt 230 mennesker støttet med knap 42.000 kr. i alt ― med beløb fra 5 kroner op til 2.500 kroner.

Men da Magasinet KBH selv havde sat en minimumsgrænse på 250.000 kr. for at kunne starte arbejdet, nåede fundraisingen ikke i mål. Alle der har støttet, har derfor fået refunderet deres støttebeløb, og udviklingsarbejdet kan ikke gå i gang.

Ikke i denne omgang, i hvert fald.

Nye muligheder?

Om end redaktionen på Magasinet KBH er triste over udfaldet, så har vi også lært meget i løbet af januar.

Vi må erkende, at beboernes vilje til selv at betale for udviklingen af teknologien ikke helt stod mål med vores håb. Men samtidig har vi modtaget en strøm af positive tilkendegivelser igennem vores forskellige kanaler.

"Idéen er fantastisk", "kanon projekt", "bedste idé længe" og "hvor oplagt, mere forkant og mindre bagkant", lød blot et lille udvalg af de mere kortfattede.

En af de lidt længere lød:

"Ærgerligt og lidt uforståeligt I ikke nåede i mål! I onsdags deltog jeg i Københavner Konferencen, der handlede om hvordan kommunen bliver bedre til at inddrage borgerne i Københavns udvikling, sammen med 200 andre Københavnere. Og der var dobbelt så mange der havde ønsket at deltage, men som ikke fik plads. Der ER altså et stort ønske blandt københavnere om at kunne påvirke byens udvikling."

Der er også kommet kritik ind i løbet af måneden. Den mest tilbagevendende har været, at vores læsere har savnet, at Civitist på forhånd var integreret med Københavns Kommune. Usikkerheden omkring hvem der i sidste ende ville modtage data fra Civitist, afholdte mange fra at støtte.

Magasinet KBH vil de kommende uger tage alle erfaringerne fra januar til efterretning. Vi kan desværre ikke gå i gang med arbejdet med det samme, som vi ellers håbede. Men den meget positive feedback har overbevist os om, at der er både opbakning og efterspørgsel.

I en efterfølgende spørgerunde har mindre end 25% angivet, at de valgte ikke at støtte projektet, fordi de ikke regnede med at bruge det selv. De overvejende årsager har været, at man slet ikke hørte om fundraising-kampagnen; at man principielt ikke syntes, at brugerne selv skal betale for sådan en teknologi; eller at man syntes, det så lidt indviklet ud.

Hvad der kommer ud af vores overvejelser, ved vi selvsagt ikke endnu. Men et muligt spor at forfølge er at etablere partnerskaber med en eller flere af byens store aktører for at se, om vi på denne måde kan realisere Civitist.

Vi opdaterer, når der er nyt, og sender foreløbigt et stort tak til de 230 mennesker der valgte aktivt at støtte udviklingen af Civitist.

Civitist kan kontaktes på ao@civitist.com.

Sådan fungerer Civitist på 3 minutter

Hvorfor Civitist på 3½ minut

 

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling