pixel

Ingen penge til nye broer over havnen

På byens budget for 2022 blev der ikke fundet penge til at gå videre med to nye broer — på trods af, at det er et mål at få i hvert fald den ene på plads inden åbningen af Sydhavnsmetroen i 2024.

Sirius-tårne enghavebro islands brygge broer

Står du i det nye københavnske boligkvarter Engholmene, kan Islands Brygge og Amager Fælled på den anden side af havnen synes langt væk, selvom der kun er godt 100 meter i lige linje over vandet. 

Og det samme gælder for beboerne på den anden side af vandet, som skal ud på lidt af en omvej for at komme over til den kommende metrostation ved Enghave Brygge. 

Længe har der været snak om en mulig, ny bro, der skulle løse transportproblemerne på begge sider af vandet. Faktisk er den skitseret i de oprindelige planer for området tilbage fra 2014.

Men det blev ikke i denne omgang, at de mange nye beboere i denne del af havneløbet får en genvej.   

Der er aldrig blevet afsat kommunale skattekroner til rent faktisk at bygge 'Enghavebroen', og heller ikke da de københavnske politikere i september lagde budget for 2022, var der fundet penge til at gå videre med den.  

Det er tidligere blevet vurderet, at det vil koste 1,5 millioner kroner at lave en foranalyse af broen, som er et obligatorisk første skridt frem mod rent faktisk at bygge den.

Men de penge valgte politikerne ikke at afsætte i 2022.   

Hensigter om bro

Der har ellers i noget tid været optræk til, at en mere konkret proces for Enghavebroen skulle sættes i gang.

I takt med at der flytter flere og flere beboere til Enghave Brygge og den sydlige del af Islands Brygge, bliver ønsket om en ny stibro mere og mere udtalt.

Og da politikerne på Københavns Rådhus her i marts skulle fordele ubrugte midler fra 2020, blev man enige om, at broen nu skulle prioriteres — selv om man ej heller ved den lejlighed fandt penge til den. 

Derfor skrev politikerne en hensigtserklæring om at 'se' på den samlede infrastruktur nær Enghave Brygge — herunder en bro — inden åbningen af den nye metrolinje til Sydhavn, der efter planen skal begynde at køre i 2024.

Med antageligt mindre end tre år til åbning af metoren havde flere derfor forventet, at arbejdet med broen ville blive sat i gang med en foranalyse i 2022. Men det skete altså ikke.  

Mere sammenhæng

Visionen for broen ved Enghave Brygge er — ud over at skabe en stiforbindelse til metroen — at øge sammenhængen mellem bydelene og aflaste den travle Bryggebroen.

Fra Bryggebroen er der i fugleflugt hele 2,3 kilometer mod syd, før man når det næste sted, man kan krydse havneløbet: sluseforløbet lige nord for Sjællandsbroen.  

'Enghavebroen' er planlagt til at ligge cirka 600 meter syd for Bryggebroen — med hvad der meget snart er tæt befolkede områder på hver sin side.

Den endelige placering er ikke fastlagt, men Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere forestillet sig, at den kunne forbinde 'Lyngholm' — en af Enghave Brygges nye øer — og Islands Brygge ved de to nye Sirius-tårne, der er under opførelse.

Endnu en bro

Men ’Enghavebroen’ er faktisk ikke den eneste bro, som med mange små tilløb er på vej til området. 

Et stykke længere mod syd i Sydhavnen er der planer om en bro, der skal forbinde Teglholm med Amager Fælled ved kolonihaveområdet Nokken.

'Teglholmbroen' optræder første gang i helhedsplanen for området der er fra 1999 — altså 22 år gammel.

I 20 år skete der ikke meget med drømmene om den nye bro, men i 2019 bestilte Københavns Kommune en foranalyse af broen.   

Prisen for ’Teglholmbroen’ blev her anslået til 142-197 millioner kroner — afhængigt af hvilken model, man vælger. 

Også denne bro blev dog forbigået i budgettet for 2022.

Dermed er fremtiden for de to mulige forbindelser fortsat usikker. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling