pixel

Metroforplads rykker rundt på Enghave Brygges kommende bygninger

Planerne for den sydlige del af Enghave Brygge er blevet justeret for at give luft til en forplads til den kommende metrostation.

Enghave Brygge metroforplads

Den kommende bydel på Enghave Brygge skal have en central plads, der både tjener som lokalt byrum og forplads til områdets metrostation.

Stationen bliver en del af den kommende udvidelse af metrolinje M4 til Sydhavnen og Ny Ellebjerg.

Den lange, smalle metroforplads kommer til at løbe i to karréers længde fra Alfred Nobels Bro og langs det nye kvarters kommende hovedgade, Nelson Mandelas Allé. Pladsen vil cirka på midten blive gennemskåret af den tværgående Bertha von Suttners Vej.

Pladsen vil blive forsynet med de efterhånden velkendte trappenedgange, elevatortårne og ovenlysvinduer til metrostationen nedenunder, og derudover skal der etableres cykelparkering og grønne bede samt muligheder for ophold og udeservering.

For at realisere pladsen har det været nødvendigt at justere en smule i de oprindelige planer for den sydlige del af Enghave Brygge. Blandt andet kommer to kommende boligkarréer til at ligge lidt tættere på det nyligt færdigbyggede boligkompleks The Residence CPH og på det bagvedliggende, planlagte grønne område, Kraftværksparken, end det var planlagt i første omgang.

Desuden bliver en tredje nabokarré justeret en anelse, så dens nordvendte ende tager en lidt mindre bid af Kraftværksparken.

Ikke liv på pladsen

I den nye plan for pladsen er funktionen af de såkaldte 'kantzoner' indskrevet. En kantzone er det lille område tættest på en facade, som alt efter indretning kan føles enten offentligt eller privat — og som har stor betydning for byrummets funktion. En aktiv kantzone kan betyde et levende byrum.

På den nye plads vil der ifølge planen blive mulighed for udeserververing i hjørnerne af bebyggelserne, men det meste af rummet foran facaderne vil blive anvendt til plantebede og cykelparkering.

Planen er for øjeblikket i offenlig høring, og kantzonernes indretning har allerede fået kritik:

"Kantzonerne er ikke engang inaktive eller neutrale, men de bliver direkte fjendtlige, og skubber folk væk," skriver én i en kommentar til planerne og fortsætter: "Således lægger lokalplansforslaget op til både cykelparkering og plantebed, så de får et forstadsagtigt præg. Der kunne ellers skabes et attraktivt byrum på stedet, der er omgivet af kanaler på flere sider og samtidig omkranset af bygninger, så det får en grad af intimitet."

Fristen for høringssvar er 13. november i år. Når høringen er slut, skal Teknik- og Miljøforvaltningen kigge på, om kommentarerne skal resulterere i justeringer af planen. 

Det forventes, at den udvidede metrolinje M4 og de tilhørende stationer åbner i 2024.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Der måtte rykkes lidt rundt på karréerne for at skabe areal til en kommende metroforplads. Men nu kan udviklingen af Sydhavns 'missing link' komme i gang.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling