pixel

Stort kontorhus ved Vibenshus Runddel vedtaget

Ni etager med metalbeklædning får kommunal velsignelse.

vibenshus kontor

Det er næsten præcis otte år siden, vi kunne berette, at et stort kontorhus på Vibenshus Runddel var blevet nedstemt i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Stor borgermodstand mod de 11-etager fra tegnestuen BIG resulterede i et politisk 'nej'.

Senere blev der dog sagt ja til en lavere version af huset — men byggeriet blev aldrig sat i gang, og grunden blev senere solgt videre.

Nu kommer der dog formentlig til at ske noget på denne nøgleplacering ved indkørslen til København, når man kommer kørende i bil fra nord. Fra politisk hold er der endeligt afgivet et 'ja' til et nyt projekt udformet af Dissing + Weitling.

8-3 til 34 meter

Der har dog også været borgermodstand i denne omgang, og igen er det særligt byggeriets højde og drøjde der har fået de lokale til tasterne. Her på Ydre Østerbro mener flere, at byggeriets størrelse ikke er tilpasset de omkringliggende huse på typisk fem etager.

Kommunens forvaltning har dog den holdning, at placeringen ved det meget store kryds mellem Jagtvej og Lyngbyvej rimeliggør et markant byggeri — og at byggeriet med sin nedtrapning af højden på sin ene side "tilpasser" sig den omkringliggende by.

Det var det politiske udvalg altså overvejende enige i, og derfor er der nu sagt ja til ejeren af grunden, ATP Ejendomme. Et helt enigt udvalg var det dog ikke. SF og Enhedslisten ønskede at sende sagen tilbage og få udarbejdet et mindre massivt byggeri. Men med støtte til projektet fra de øvrige partier, endte det med 8-3 til det op til 34 meter høje byggeri iklædt brunt metal.

Bygherren, ATP Ejendomme, har dog allerede i høringsperioden givet til kende, at man gerne vil arbejde videre med tilpasning af forslagets detaljer:

"[Vi] finder det ganske fornuftigt at arbejde med mere begrønning af erhvervsbygningens facade mod Aldersrogade. Endvidere er vi indstillet på at det der arbejdes videre med finde den rette facadefarve som måske kan blive lysere end illustreret i visualiseringerne," skrev ATP Ejendomme til kommunen.

Grønnere og lysere facader vil forhåbentlig kompensere de naboer, der ikke ser frem til at få udsigt til et ni etagers kontorhus. 

Hvis byggeriet i denne omgang rent faktisk går i jorden, kan man forvente kraner over Vibenshus fra 2020.

Du kan læse mere om projektet her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling