pixel

Max. én bil pr. husstand?

Københavns Kommune undersøger en potentiel reduktion i antallet af beboerlicenser — men der er begrænsede muligheder.

amsterdam kanal

Skulle man sætte et maksimum på én P-licens pr. husstand? Og på den måde få reduceret lidt af parkeringen på Københavns gader og stræder?

Dén tanke kom med i Københavns Kommunes budgetforlig for 2023, som blev bredt vedtaget i oktober 2022 — kun med fravær af Socialdemokratiet.

Gennemførte man forslaget, ville man inddrage i omegnen af 4.000 parkeringslicenser i Københavns Kommune — et ikke helt ubetydeligt antal, som ville udgøre omkring 10% af alle P-licenser udstedt til de offentlige P-pladser på Københavns gader.

I alt 3.360 københavnske husstande har to P-licenser, og ca. 100 har tre eller flere. 40.700 nøjes med én P-licens — mens et langt større antal slet ingen har.

Men kan man overhovedet dét? Altså, kan en kommune sætte en grænse for, hvor mange biler en husstand må parkere på gaden med en beboerlicens?

Dét ville politikerne have undersøgt i 2022 — og svaret er nu kommet.

Kan Aygo bo med Maserati?

Kort sagt er den generelle, juridiske konklusion et 'ja'. En kommunes politikere må gerne begrænse antallet af beboerlicenser efter regler, som de selv kan fastsætte. Men kun til en grænse.

Det sker faktisk allerede i dag, hvor man i København kun kan have én beboerlicens pr. beboer over 18 år i en bolig.

En enlig bil-entusiast kan således ikke have licens til både at have sin Toyota Aygo og sin weekend-Maserati stående nede på gaden — ikke uden at betale fuld pris i "parkometeret" for den ene af dem, i hvert fald.

Men dén advokat, der har kigget på sagen for Københavns Kommune, mener ikke, at man med den danske lovgivning kan lave samme begrænsning med husstanden som den afgrænsende faktor — blandt andet fordi det ville kunne medføre "usaglig forskelsbehandling".

Med andre ord: Hvis en enlig Toyota-ejer og en enlig Maserati-ejer — der tidligere har haft hver deres beboerlicens — valgte at flytte sammen, ville de blive tvunget til at opgive den ene beboerlicens. Og det vil være et problem rent lovgivningsmæssigt.

Derfor ville det formentlig kræve en lovændring, at lave grænser for beboerlicenser pr. husstand.

Og derfor lægger embedsværket frem til sine politikere, at det i stedet ville være bedre at lave geografiske begrænsninger, hvis man vil reducere antallet af beboerlicenser.

Dét kunne f.eks. foregå ved, at man kun udsteder et antal beboerlicenser, der svarer til det faktiske antal P-pladser i et område. I dag udstedes der flere beboerlicenser, end der rent faktisk er offentlige P-pladser i Københavns Kommune.

En sådan løsning ser advokaten ingen juridiske problemer i — så længe der laves en indkøringsfase, så eksisterende licenser ikke blot inddrages.

I stedet for at tage licenser ud af folks hænder, kunne man undlade at udstede nye licenser, når beboere med både bil og licens løbende flytter fra byen — eller måske opgiver at eje en.

Hvem får lov?

Men hvis man laver en løsning, hvor der udstedes færre licenser, end der er beboere, der ønsker én, hvem skal så have de eftertragtede tilladelser til at parkere bilen for små penge?

Embedsværket på Københavns Rådhus ser selv for sig, at man laver en venteliste. Det kunne f.eks. ske efter amsterdamsk forbillede, hvor en sådan ordning netop blev sat i værk i 2019.

Her skal man nu stå på venteliste i typisk et halvt til et helt år for at få en beboerlicens — og fordi Amsterdam gradvist indskrænker det totale antal af licenser, vil ventetiden formentlig vokse over de kommende år.

I Amsterdam har man også sat et loft på maks. to licenser per husstand, da den hollandske lovgivning giver andre muligheder end den danske.

Den juridiske rapport blev fremlagt for politikerne tidligere her i juni. Nu er det op til dem, om de senere vil bede forvaltningen undersøge, hvordan man kunne implementere en løsning med en geografisk begrænsning af antallet af beboerlicenser.

Det ville med dagens tal resultere i en reduktion på cirka 2.000 beboerlicenser i København — et tal der naturligvis vil blive højere, hvis det samlede antal offentlige P-pladser i fremtiden blive mindre.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Georg Glitfeldt

ja det begrænser friheden men det er jo bevidst fra myndighederne , hvis myndighederne var rettidige så var den offentlige transport forbedret og ikke som nu virkelig ikke noget alternetiv til noget som helst. Myndighederne har heller ikke gjort som nogen steder i Holland at bygge parkeringshuse og ladet mange små og gratis busser køre ind til centrum nej pengene fosser ud til uduelige sporvogne fx ring 3 , neg kbh kommune det er så let for jer at lægge alt over på borgerne og sidde og hygge sig med studieture ol.............

lasse
Glimrende idé, og det kan jo fint implementeres via nævnte indkøringsfase, så eksisterende bilejere ikke får revet bilen væk under sig fra den ene dag til den anden. Tak fordi I har fokus på et vigtigt emne. Jeg læser glædeligt alle artikler, der omhandler reduceret bilisme i København. Det kommer jo langt størstedelen af indbyggerne til gode – også dem der har bil.
Lasse Sonne
Magasinet KBH er efterhånden reduceret til en interesse-organisation mod biler i byen. Halvdelen af artiklerne handler om at reducere p-pladser og ingen vinkel om konsekvenserne for børnefamilier, erhvervsliv og kommunens skattegrundlag.
evavib
Hvorfor ikke bare overlade byen helt til de studerende, kontanthjælpsmodtagerne og de gamle, samt dem, der har parkering på egen matrikel (parcelhus, privat p-kælder m.v.). Så er I ude over problemet - men hvordan det så går med skattegrundlaget, er en anden sag.
Bent_poulsen Eva V.
Der er masser af gide skattebetalere, som ikke har bil
Thomas Bakke Bent_poulsen
De har jo så heller ikke betalt hverken registreringsafgift eller grøn afgift.
Bent_poulsen Thomas Bakke
Lidt ved siden af pointen. Der vil være masser af gode skattebetalere selvom en betragtelig del af bilejerne flytter

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling