pixel

Forslag: Sejl jord direkte til Lynetteholmen

Et nyt forslag om klimavenlig, vandbåren transport af jord kan dæmme op for nogle af generne ved at anlægge den kunstige halvø i Øresund.

lynetteholm oversigt

Lynetteholmen er et gigantprojekt, der vil kræve 50 år og 80 millioner tons jord at få færdigt.

Og for at det hele skal gå op, skal 350 lastbiler efter planen køre jord gennem København til Lynetteholmen og tilbage igen hver eneste dag de næste tre årtier — et scenarie, der har affødt massive folkelige protester.
 
Men hvis blot halvdelen af jorden kan fragtes frem til Lynetteholmen på anden vis, vil byen kunne spares for megen tung trafik, larm og CO2-udledning.

Og dét er netop hvad Mærsk-ejede Svitzer, jordhåndteringsfirmaet Norrecco og energiselskabet Vattenfall foreslår i et fælles høringssvar til By og Havns miljøkonsekvensrapport for Lynetteholmen.

Eldrevne pramme

Jorden til anlægget af Lynetteholmen kommer nemlig både fra Frederiksberg og Københavns Kommune og fra byggepladser syd og nord for København.

Så i stedet for, at al jorden skal køres igennem byen på lastbiler, kunne man køre den del af jorden, der kommer fra områderne tættest på Avedøre Holme dertil.

Herfra kunne jorden læsses på to 100 meter lange splitpramme med en specialbygget, elektrisk slæbebåd, som på skift kan fragte hvad der svarer til ikke mindre end 2-300 lastvognlæs jord ud til anlægget.

Når prammene ankommer til Lynetteholmen, kan jorden losses direkte ned på havbunden gennem en lem i bunden af prammen.

Dermed kommer jorden derhen, hvor den skal være fra starten, og man undgår en dyr og svinende flytning af jord fra pram til lastbil, før jorden når sit endelige bestemmelsessted.

Spar CO2

At lade en del af jorden tage søvejen med en eldrevet pram fra Avedøre Holme ville ikke blot spare københavnerne for en hel del støj, trafik og trængsel.

Det vil i følge forslagsstillerne også spare miljøet for mellem 280 og 400 tons CO2 om året, da prammene udelukkende skal sejle på grøn strøm, som Vattenfall står for at levere.

Det vil således være en grønnere og mere miljøvenlig løsning end at køre jorden med lastbil.

Forslaget hævder desuden at være økonomisk konkurrencedygtigt, da man sparer ressourcer ved kun at køre jorden til Avedøre Holme og  herefter får fordelene ved stordrift, fordi prammene kan flytte så meget jord af gangen.

Kyst lukker for sejlads

For at denne løsning skal kunne lade sig gøre i praksis, kræver det dog nogle infrastrukturelle omlægninger af Avedøre Holme og en ændret plan for anlægget af Lynetteholmen.

Norrecco skal anlægge et jordrensningsanlæg på Avedøre Holme, og Svitzer skal kunne sejle sin pram fra Avedøre ind til Lynetteholmen, hvor jorden skal losses af.

Det kan ikke gøres uden en ny anlægslov for projektet, der gør det muligt at sejle ind i området med prammen.

Som planen ser ud nu, vil man nemlig starte med at anlægge Lynetteholmens nye kystlinje og derefter gradvist lade lastbiler fylde rummet bag den ud med jord.

Dermed lukkes arealet af fra havet, og det vil ikke være muligt at sejle ind på det kommende øområde og losse jorden af direkte.

Det vil kræve en politisk beslutning at ændre på dén formel for processen.

Kan konvention komme i vejen?

Rækkefølgen i anlæggelsen af øen er ikke det eneste, der kan står i vejen for det nye forslag.

By & Havn er gået i dialog med de tre firmaer, men advarer om, at det måske kan være imod Østersøkonventionen fra 1974 at dumpe jorden direkte i havet.

Løsningsforslaget er derfor nu sendt videre til Miljøministeriets jurister, der skal vurdere, hvorvidt man vil kunne føre det ud i livet indenfor lovens rammer.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling