pixel

Nu skal metroens M5 formes — hvor skal den køre?

Skal M5 være en lille stump fra Østerport til Lynetteholm — eller en større udgave med et slag forbi Islands Brygge? Vigtig høringsfase går nu i gang.

metro flintholm

Hvilken farve skal Københavns kommende metrolinje M5 have? Lilla? Orange? Og hvad skal man være opmærksom på, inden byen — formentlig — går i gang med at anlægge den nye linje?

Dét valg skal byens politikere være med til at træffe, og nu kan du være med til at hjælpe dem med det. Tanker om Københavns kommende metrolinje M5 kan i en periode på otte uger sendes ind til kommunens politikere, som lover, at de vil lytte.

Politikerne beder om input til at tegne de sidste streger, der skal koble Refshaleøen og Lynetteholm sammen med resten af byen. Den kommende metrolinje M5 bliver derfor sendt ud i en såkaldt 'offentlig idéfasehøring', hvor beboere og organisationer kan dele deres tanker.

Hvordan skal stationerne indrettes? Skal det være mere af det samme, eller skal man prøve noget nyt på byens næste M-linje?

Skal der f.eks. tages særlige hensyn til legepladser eller grønne oaser når maskinerne går i jorden — eller er der særlige miljøforhold, kommunen skal være opmærksom på?

Og — måske mest centralt — hvilken af de to linjeføringer er bedst?

Fra den 5. september og frem til den 31. oktober, kan du dele dine tanker på Københavns Kommunes høringsportal

Den store med ny dækning

Staten, Metroselskabet og Københavns Kommune har foreløbigt jongleret med en hel del løsninger til den linje M5.

På tegnebrættet ligger nu to skitser — nemlig ruterne M5 Lilla og M5 Orange. 

Den lilla variant bevæger sig den længste strækning gennem byen af de to. Den vil i alt bestå af 9 stationer, der fordeles fra Københavns Hovedbanegård via Bryggebroen og DR-byen, over Amagerbrogade og Lergravsparken, videre til Kløverparken og Refshaleøen — og til sidst forlænget ud til to planlagte stationer på den kommende Lynetteholm.

Med linjeføringen får man metro-dækket nye områder på Islands Brygge og ved Amagerbrogade.

I dag er metroens kapacitet på strækningen mellem Amager og Kongens Nytorv meget presset — særligt omkring Christianshavns eneste nuværende metrostation ved Christianshavns Torv.

Presset på metroen vil ikke blive mindre i fremtiden, da man regner med, at op mod dobbelt så mange københavnere vil bruge den i 2035. Og dét er mere, end det i dag eneste metrorør under havnen vil kunne håndtere. 

Derfor er det planen, at den lilla linje skal aflaste metrotrafikken på tværs af Københavns indre havneløb med et nyt togrør under vandet.

Christianshavns Lokaludvalg har i den forbindelse tidligere foreslået at tilføje et metrostop ved Operaen. Med den nuværende udformning af M5 Lilla er den idé dog ikke helt nemt at gennemføre. Sådan en omlægning vil nemlig formentlig vil ske på bekostning af en metrolinje til Kløverparken, som er et centralt, kommende byudviklingsområde i København.

Orange lillebror

Den orange version af M5 er også en selvstændig metrolinje med en ny forbindelse under havnens vand — men den er lillebror til den lilla udgave.

Lillebror vil bestå af en linje med blot fire stationer — fra Østerport ned under inderhavn og videre til Refshaleøen og to stationer på Lynetteholm. 

Oprindeligt indeholdt udspillet til den orange rute også en mulighed for en forlængelse ad en vestlig gren, der inkluderer metrostop ved blandet andet Rigshospitalet.

Men i oplægget, der nu sendes i høring, er det kun de linjen fra Østerport til Lynetteholm, der er i spil.

Vælger man i sidste ende, at gå videre med denne version af M5, er det dog sandsynligt, at man vil efterlade en 'blindtarm' ved Østerport, så linjen engang i fremtiden kan forlænges mod vest.

Men indtil videre er der kun afsat en pose statslige penge til en VVM-undersøgelse af den mindre bid med de fire stop.

Ny ring-linje en mulighed

Fælles for både den lilla og den orange linje er, at begge linjer foreløbigt vil ende blindt på Lynetteholmen — formentlig med mulighed for senere at føre ruten videre nordpå under vandet til Nordhavn. Det kunne være med metrostationer ved Krydstogtkajen og det centrale Nordhavn.

Københavns Kommune har allerede til staten udtrykt sin interesse for, at man lader en forlængelse til Nordhavn indgå i det videre arbejde med den lilla version af M5, som er kommunens foretrukne løsning. 

Den endelige M5-løsning kan også vise sig at blive lidt af et sammensurium af den lilla og orange løsning — en rødlig brun, hvis man kigger på farveskalaen.

For den helt store vision for den lilla udgave er, at den en dag også kan føres under den nordlige del af havnen og over til Østerport — præcis som den orange. Herfra kan den bores videre mod vest og syd for til sidst at koble sig på sig selv igen og blive til en ny ringlinje — måske kombineret med en gren til Nordhavns M4-linje.

Placeringen af stationerne i Nordhavn er i øvrigt endnu ikke endeligt fastlagt — ud over de to stationer, der allerede er åbnet: Nordhavn og Orientkaj.

Der er stadig mange spørgsmål — og svar — om M5, som hænger i luften. Når idéfase-høringen er færdig den 31. oktober, vil næste skridt for Københavns Kommunes embedsmænd være at behandle de indkomne høringssvar og udarbejde et overblik til byens politikere.

Det skal de bruge, når de i starten af 2023 på Christiansborg skal mødes med forligskredsen bag Lynetteholm for at beslutte, hvilken linjeføring for M5, der skal arbejdes videre med. Nsæte skridt vil så være en såkaldt miljøkonsekvensvurdering.

Anlægsarbejdet kan efter planen blive sendt i udbud i 2025, og året efter kan de første gravemaskiner gå i jorden til den nye M5. Man regner med, at linjen vil være klar til at blive taget i brug i 2035.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bo schmidt
det er mig en gåde at metro ikke slår et smut forbi operaen også byens ny boliger på papirøen. forklaringer, er vel kasse tækning. Lynette holmen er primært et chr.borg projekt.
peter@rimfort.dk
Det undrer mig, at der endnu ikke er helt konkrete planer for at dække Rigshospitalet med en station. Det er da positivt, at det er inde i overvejelserne, for der kommer dagligt ret mange mennesker til og fra Rigshospitalet. Så når nu man alligevel er ved at tegne linjeføring, vil det være godt, hvis en station ved Rigshospitalet kan indtænkes i den eller de nye linjer, der også skal imødekommet behovene andre steder..
Dennis Nielsen

Ja man kan godt se at kommunale ansatte ikke tænker sig om .

Hverken det ene eller det andet forslag giver mening.

Det eneste der giver mening er at forlænge M4 via Refshaleøen, via Amagerbro og retur via hovedbanegården.

Men det skal åbenbart være besværligt at tage med metroen og man skal helst skifte 2-3 gange.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling