pixel

Lokaludvalg: Metro til Operaen giver mening

Det er stadig usikkert, præcis hvor i byen den nye metro M5 skal køre. På Christianshavn foreslår man metro til Operaen.

Operaen, COBE, park, nat

Et dobbelt togrør er i dag eneste metroforbindelse på tværs af Københavns havneløb, og det sætter pres på kapaciteten.

Det er et pres, der ikke bliver mindre, når ny byudvikling på Kløvermarken, Refshaleøen, Lynetteholmen og Nordhavn de næste årtier vil skyde op — og op mod dobbelt så mange københavnere ventes at bruge metroen i 2035.

Især strækningerne mellem Christianshavn, Amagerbro og Islands Brygge er allerede under pres.

For at sætte turbo på byudviklingen langs Øresund — og få fikset den travle undergrund under havnen — har staten, Metroselskabet og Københavns Kommune foreløbigt jongleret med en hel del løsninger til en kommende M5-metrolinje.

Nu har Christianshavns Lokaludvalg fremlagt deres idéer til den fremtidige udbygning. For uanset hvilken løsning der ender med at blive valgt, vil det få særlig stor betydning for undergrundstrafikken i dette, allerede trængte, område. Idéerne vil siden indgå i en kommende VVM-undersøgelse af en ny linje M5 i dette forår.

Metro ved Operaen kan aflaste

På Christianshavn er lokaludvalget godt tilfreds med udsigten til mere metrobetjening til nabobydelen Østamager — man er generelt positiv overfor mere kollektiv trafik i området.

Lokaludvalget ser også gerne, at en metro ved Operaen aflaster Christianshavns eneste nuværende metrostation ved Christianshavns Torv.

En Opera-station ligger dog ikke umiddelbart i forlængelse af de linjer, der hidtil er blevet arbejdet med til Lynetteholmen — men den ville teoretisk kunne tilpasses i et scenarie, hvor en østlig M5 tog et knæk mod vest et sted mellem Prags Boulevard og Refshaleøen.

På baggrund af de nuværende undersøgelser af mulige linjeføringer af M5 er det dog ikke videre sandsynligt, da en sådan omlægning måske ville ske på bekostning af metro til Kløverparken, som på sigt er udset til fremtidig byudvikling.

Derfor må christianshavnerne formentlig vente på en M6 eller M7 før Tryllefløjten eller Barberen i Sevilla kan nydes efter endt metrotur — med mindre en ny M5 tager et meget skarpt knæk mellem Kløverparken og Refshaleøen.

Hos Amager Vest har lokaludvalget især forholdt sig til en ombygning af Islands Brygge metrostation, som ser ud til at blive aktuel — uanset hvilken linjeføring, der vælges.

Desuden bliver en nødskakt langs havnefronten ved Islands Brygge nødvendig. Skulle stat, kommune og metroselskab — i et totalt opdigtet scenarie — i stedet etablere en egentlig station her, ville den nok blive vældig populær om sommeren.

To linjeføringer i spil + plus det løse

I 2020 præsenterede de mange samarbejdspartnere om den nye metro i alt tre bud på en ny metrostrækning, der kunne forbinde Lynetteholmen med resten af byen.

Første forslag var en forlængelse af M4 fra Nordhavn sydpå over Lynetteholm til Kløvermarken, som siden kunne forlænges. Denne linje er kendt som den blå.

Den lilla linje — også kendt som M5 Øst — var noget mere ambitiøs. Med udgangspunkt i Østerport skulle togene suse under havnen til Lynetteholmen og her dreje mod syd mod Refshaleøen, Østamager og Islands Brygge, før den igen passerede havnen og sluttede af ved Københavns Hovedbanegård. I alt ni stationer med fire muligheder for omskiftning undervejs.

Den sidste og dyreste løsning — den orange linje eller M5 Vest — ville binde de nye byudviklingsområder langs Øresund sammen med brokvarterene.

Fra Lynetteholmen vil den gå sydpå til Refshaleøen og derefter tage en afstikker under havnen til Østerport forbi Rigshospitalet, Nørrebro, Frederiksberg og Hovedbanegården. Derfra vil den fortsætte under havnen mod Islands Brygge, Amagerbro og slutteligt Prags Boulevard.

Da forlængelsen af M4 — den blå og billigste løsning — ikke blev vurderet til at have den helt store effekt på passagertal og trængslen under havnen, røg den hurtigt af bordet igen.

Tilbage stod M5 Øst og Vest til henholdsvis 19 og 20 milliarder kroner. For den ekstra milliard gav vestlinjen metro til mere end dobbelt så mange københavnere og var da også daværende overborgmester Frank Jensens personlige favorit.

Siden kom som bekendt et par nye overborgmestre til, og det endelige valg mellem de to linjer ser stadig ud til at være et åbent spørgsmål. I hvert fald indgår begge linjer i det høringsmateriale, som lokaludvalgene er ved at forholde sig til op til VVM-undersøgelsen.

På Magasinet KBH bed vi mærke i, at Infrastrukturaftalen 2035 afsatte en pose penge til en VVM-undersøgelse af en mindre bid af den orange linje — altså M5 Vest — på strækningen mellem Østerport, Refshaleøen og Lynetteholmen.

Om dét nødvendigvis betyder, at hele M5 Vest — eller en kombination af de forskellige bud — bliver foretrukket og virkeliggjort, er det for tidligt at konkludere.

Og nu gælder det om at holde tungen i munden:

I et såkaldt "administrativt høringssvar" til den strategiske miljøvurdering af østhavnen og Lynetteholm fra december 2021, lød det fra Københavns Kommune, at der bør undersøges "en etapedeling hvor strækningen fra København H over Islands Brygge, Amagerbro, Prags Boulevard og Kløverparken til Refshaleøen, Lynetteholm Syd og Lynetteholm Nord [...] undersøges som en første etape" — altså en ret præcis gengivelse af den lilla linje — M5 Øst.

Ønske om forbindelse til Nordhavn

Oven i hatten kommer spørgsmålet om en eventuel videre forlængelse af metrolinjen fra Lynetteholm og under vandet til Nordhavn.

I kommunens høringssvar til den strategiske miljøvurdering blev det nemlig ligeledes ønsket, at en sådan forlængelse til Nordhavn bør indgå i det videre arbejde.

Den endelige M5-løsning kan derfor vise sig at være enten Øst eller Vest-linjen — eller, mindre sandsynligt, de to lagt sammen til en ny ring-linje — kombineret med elementer fra den blå linje – altså med forbindelse til Nordhavns M4-linje — hvis endelige rute heller ikke er fastlagt ud over de to stationer, der allerede er åbnet i dag: Nordhavn og Orientkaj.

På side 41 en rapport om mulige linjeføringer i Nordhavn fremgår det dog, at en forbindelse mellem M4 og M5 bedst lader sig gøre som underjordisk forlængelse fra Lynetteholmen med skiftestation ved enten Krydstogtkajen eller Nordhavn C — stedet hvor det kommende kulturhus Tunnelfabrikken snart opføres.

Så med andre ord er meget stadig i spil.

De næste par år skal den endelige linjeføring af M5 vedtages politisk med offentlig høring i 2024, hvorefter anlægsarbejdet efter planen kan begynde.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling