pixel

Historisk pakhus i Nordhavn får omfattende make-over

Det historiske Pakhus 53 på Sundmolen skal ledes ind i det 21. århundrede med en omfattende ombygning.

Sporene fra dengang Københavns Nordhavn spillede en afgørende rolle i Danmarks maritime historie forsvinder lidt efter lidt.

De tilbageværende minder fra denne industrielle stortid er blandt andet "Den Røde By" i Århusgadekvarteret samt de få pakhuse, der står tilbage på Sundmolen.

Pakhus 53 er netop én af den slags bygninger i Nordhavn: Et levn fra fortiden, der nemt blegner i skyggen af områdets højtragende — og højtprofilerede etageboliger, som dem man finder i Århusgadekvarteret og på Danmarks kommende ø Kronløbsøen.

Nu er det pakhusets tur til at løbe med opmærksomheden. Pakhus 53 er opført af Det Østasiatiske Kompagni i 1955 og ligger på Sundmolen — stik syd for Copenhagen International School

Og det 67 år gamle hus står over for en omfattende renovering.

Pakhuset, der er rangeret som bevaringsværdigt, er ejet af det 95% kommunale udviklingsselskab By & Havn. Det består af godt 4.900 m2, der er fordelt på to etager.

Historisk set har bygningen rummet kaffe og andre eksotiske varer fragtet hjem fra fjerntliggende handelsstationer — og i mere moderne tid har pakhuset rummet kontorlejemål og udstillingsrum i stueetagen.

Lige nu er ombygningen i offentlig høring, og med mindre den giver anledning til ændringer, er planen at tilføje yderligere knap 8.000 m2 til bygningen — blandt andet ved at konstruere en overbygning i én etage på det eksisterende pakhus.

Det er også på tegnebrættet at lave indskudte dæk i pakhusets høje rum for at udnytte de indvendige dimensioner på bedste vis.

Overbygningen vil sandsynligvis få en blå facade som kontrast til den dybrøde teglstensfacade på det eksisterende pakhus — og som en reference til facaden på Copenhagen International School, der ligger liger over på den anden side af Orientbassinets vand.

Bro mellem nyt og gammelt

Udsigten fra det renoverede pakhus — ud til Orientkaj lige foran og videre ud til vandet — skal sikres med store vinduespartier.

De kommer til at erstatte de oprindelige porte, som blev slået op, når der skulle tages imod varer fra skibene. På den anden side af pakhuset — der vender mod syd — bliver der indrettet en tagterrasse med udgang fra overbygningen. 

Allerøverst skal taget på overbygningen være grønt i form af beplantning — og skal eventuelt beklædes med solceller.

Bygningens lukkede hjørnefacader sørger for at skabe en høflig distance til de nybyggede naboejendomme på Sundmolen. 

På trods af, at Pakhus 53 ikke er SAVE-registreret, er bygningen fastlagt som bevaringsværdig, da den illustrerer Sundmolens og Nordhavns historiske rolle som havn for handelsskibe.

Det ses blandt andet på bygningens altangange på nord- og sydfacaden, som også har været brugt i forbindelse med på- og aflæsning af varer fra skibene.

Derfor ønsker By & Havn, at bevare så meget af pakhuset som muligt og bygge videre på den grundlæggende konstruktion af bygningen. De tydelige partier med røde teglsten mellem hver vindues- eller portåbning bliver bevaret.

Andre detaljer som pakhusets særegne tagform med gesimsbånd langs tagets fod bliver også bevaret, og overbygningen skal udformes, så detaljerne fortsat er synlige.

Et gesimsbånd er en vandret facadeudsmykning der springer lidt frem og danner en overgang mellem facadedele — eller mellem facaden og taget. 

Transporten til det færdigrenoverede hus blev gjort en del nemmere for blot tre dage siden. Her åbnede Havnebussens nye stop i Nordhavn — mindre end 200 meter væk.

Bevaringen af Pakhus 53 som et tegn på Sundmolens forhistorie som maritimt erhvervsområde ses også generelt i udviklingen af Nordhavn. De gamle bassiner, og nye udgravninger af kanaler mellem molerne, trækker vandet ind i kvartererne og forstærker oplevelsen af en by på vandet. 

Arkitekterne fra Skala og Lendager har tegnet stregerne til den omfattende renovering, der også vil omfatte Pakhus 47 på den sydøstlige side af Sundmolen.

Projektet er i høring frem til den 31 maj. Forløber alt planmæssigt derefter, er det forventningen, at ombygningen vil stå færdig i andet kvartal af 2024.

Det markant større pakhus — hvis etageareal altså vil være vokset fra 4.900 til næsten 13.000 m2 — skal til den tid rumme "attraktive kontormiljøer". Sådan skriver By & Havn det selv i selskabets årsrapport for 2021. Her kan man også læse, at udlejningen af lokalerne skal bidrage til at øge de årlige lejeindtægter med 50 mio. kroner, hvilket er By & Havns erklærede mission.   

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bo schmidt
en meget finos neutral ombygning. ros til bygherre og arkitekt

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
Nordhavn
Nordhavn skal have et nyt vartegn. En gigantisk figur i træ af en trind Bademester, der kan skubbes i vandet ved en fælles indsats.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling