pixel

Facader på det nye Palads skal være replika

Udspil til det nye Palads er blevet opdateret — en lavere bygning med en kopi af den gamle facade er nu en del af pakken.

Palads klassisk lavere

Det er et lille år siden, at tre bud på fremtidens 'Palads' blev lagt frem — og små fem måneder siden det kom frem, at Nordisk Films Biografer nu arbejdede videre med forslag A, det såkaldte 'Klassiske Palads'.  

Og da biografmastodonten for nylig var på besøg hos rådhusets politikere til en præsentation, var det med en nu revideret udgave af forslaget med på PowerPoint'en.

Hvor sidste års forslag var 39 meter højt, så er det nye Palads nu barberet ned til 36 — og kun 32 på de ydre facader. De to nederste etager er udset til udadvendte funktioner, mens der ovenpå skal være "erhverv og kultur" i et endnu uspecificeret forhold.

Den lavere model er lavet på bestilling af rådhusets politikere, der tidligere på året ytrede ønske om et byggeri, som ifølge dem bedre matchede de øvrige bygningshøjder ved Axeltorv.   

Under jorden

Valget af løsning A vil formentlig glæde et flertal af Magasinet KBHs læsere. For da vi sidste år lagde de tre muligheder ud til afstemning, stemte lige knap 41% af i alt 763 læsere (i skrivende stund) på dén mulighed.  

Om Palads overhovedet vil være 'Palads' med de nye planer, er dog lidt af et temperamentsspørgsmål, da den nye bygning slet ikke vil indeholde en biograf.

Nordisk Films formål med hele projektet er at få bedre rammer til at drive en moderne biograf, og Palads-bygningens relativt beskedne fodaftryk er ikke optimalt til store biografsale. Palads' største sal er f.eks. kun godt halv så stor som Imperials.

Samtidig har biografsale den egenskab, at de ikke har behov for dagslys — tværtimod — og derfor skal den nye biograf ligge nede under jorden og ikke inde i bygningen. 

Det giver samtidig plads til, at man kan bygge en ny bygning med andet indhold ovenpå — en bygning der via senere udlejning skal være med til at finansiere byggeriet af biografen.    

Det gennemgående greb i "klassiske Palads" præsenteret i 2022 var, at facaden på den gamle bygning blev bevaret. Med den løsning skulle byens tilhængere af kunstneren Poul Gernes' pastelfarvede udsmykning fra 80'erne gerne gøres tilfredse — eller mindst muligt utilfredse, i hvert fald.

Men af de opdaterede planer fremgår, at det kun er et ganske lille stykke af den eksisterende facade, der får lov at blive stående. Resten vil blive revet ned og senere genopført i en kopi.

Dét skyldes ifølge Nordisk Films Biografer, at hvis man vil udgrave til biografsale under bygningen, så er man nødt til at fjerne den for at kunne gennemføre arbejdet.

Man kunne i teorien nedtage og opmagasinere alle de gamle sektioner af facaden, mens arbejdet står på, men det vil ikke blot forlænge byggeperioden betragteligt. Det vil også øge miljøbelastningen og være økonomisk urealistisk, siger Nordisk Film.  

Det vil dog være muligt at bevare et mindre frontparti ud mod Axeltorv — der hvor indgangen ligger i dag. Facaden kan her stabiliseres med et stålskelet ud på en del af Axeltorv og kan få lov at stå, mens byggeriet er i gang.

Med dén model vil man dog fortsat forlænge den periode, københavnerne skal se på byggearbejdet — og man er nødt til at udvide den underjordiske biograf ud under Axeltorv, da man ikke kan grave ind under den facadesektion, der skal have lov at stå.  

Bagsidens facade mod Hammerichsgade kunne muligvis også være blevet bevaret, men det ville kræve lukning af gaden i en årelang periode. Og det er mindre end tre år siden, at byens politikere besluttede, at bilgaden skulle vedblive med at være bilgade og ikke kunne blive en cykelgade i stedet.

Mussolini på Axeltorv

Det opdaterede forslag fortsætter nu sin vej gennem systemet, inden det efter planen skal munde i en egentlig lokalplansproces i begyndelsen af det nye år. Her vil der blive rig mulighed for både politisk indblanding og høringssvar fra byens beboere.

Nok ikke overraskende er der ikke begejstring for planerne i Facebook-gruppen 'Bevar Palads" — heller ikke for den nu opdaterede version. Her drages der lignelser til både fascisme og Mussolinis arkitektur, og gruppen vil generelt gerne bevare Palads præcis, som det er.

Dét er dog kun muligt, hvis Københavns Kommune forbyder en nedrivning og efterfølgende køber ejendommen — en øvelse der kan blive særdeles dyr for skatteyderne og som blev eklatant afvist i Borgerrepræsentationen i maj. Kun Konservative og Alternativet kunne se dén model for sig, og Nordisk Film har allerede slået fast, at man har brug for tidssvarende forhold og ikke kan drive en rentabel biograf i den gamle bygning.  

Det foreslåede kompromis er altså at påsætte en replika af den gamle facade i 80'er farver på et nyt byggeri — hvilket dog altså både vil forsinke og fordyre arbejdet og kræve en opgravning af Axeltorv.

Om dét er en god idé — eller om man i sidste ende vil give tilladelse til at vinke helt farvel til det gamle Palads — er indtil videre et politisk ubesvaret spørgsmål, som vil blive diskuteret yderligere i de kommende måneder. Kun Konservative og Alternativet støtter altså en egentlig bevarelse, men de øvrige partier har indtil videre udtrykt forskellige og afventende holdninger til, om den eksisterende facade skal kræves etableret i en kopi.

Vil vil meget gerne høre din mening. Bør den gamle facade blive opført som en replika på det nye byggeri? Eller er det bedre, at det nye byggeri får lov at blive bygget med sin egen, nye facade?

Vi ved der potentielt eksisterer flere andre muligheder, men dette er p.t. de to der politisk er mest nærliggende, så vi vil gerne modtage din stemme på netop én af dem.

Stem her:

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Kim Hermansen
Københavns charme skal åbenbart udskiftes med sjælløse arkitektflip i glas og stål
Jan Christensen
Sørgeligt, at miste Palads bygningen og den smukke hal. Området har snart ikke flere gamle bygninger, der viser byens historie og charme. Palads Bio bør sælge bygningen til nogen der påskønner den og finde et andet sted, hvor de kan udfolde deres ideer.
Kim Hermansen Jan Christensen
Jeg kunne ikke være mere enig
Marianneringprivat
En væsentlig grund til at jeg stemte for dette forslag i sin tid, var udsigten til den overdækkede have, orangeriet, midt mellem gammelt og nyt. At tage den væk giver jo ingen mening :-) Den markerede overgangen fra den gamle facade til det nye hus, som en oase hvor tiden var gået i stå. At sløjfe den tager charmen af hele tanken om den lille bevarelse af Gernes værk.
silastjensen Marianneringprivat
Helt enig. Overdækningen gav mening.
Seabat69

Nok har jeg altid været facineret af Gernes farver og bygningens form, men jeg har altid ment at den burde stå ved vandet eller en strand og ikke passer ved Vesterport.

Så hvis der var penge til det, ville mit forslag være at flytte den til Refshaleøen eller Amager strand et sted, og så overdække banegraven hele vejen til hovedbanegården og skab noget helt nyt. Bare min mening…
Morten Olsen
Pastiche Mussolini arkitektur i København anno 2023! Er det udtryk for den åndelige rigdom hos bygherre, arkitekter og politikere? Tilmed er det eneste forsonende træk i første udkast opgivet, nemlig “orangeriet” mellem den gamle facade og det nye bagvedliggende byggeri. Hvis det endelige skal være, så kunne man holde replikastilen med en base svarende til den oprindelige bygning (i Gernes farver) med en overbygning i egen og lettere stil som tydelig kontrast (det er lige ved at klicheen med himmelblås glasfacade ville være en forbedring). Ak nej - det bliver nok heller ikke godt. Tilbage er så løsningen “Farvernes Palads - Folkets Palads” - altså vinderforslagt i Copenhagen Contemporary konkurrencen - der lod en tom facadeskal stå oven de underjordiske biografer. Hvis biografdriften ikke kan finansiere en sådan løsning, så er det næsten bedre at takke for farvernes fest de sidste 45 år og så lave en åben arkitektkonkurrence om en bygning, men i samme omgang indtænke overdækning af banegravene. På den måde vil København vinde mere end tabte.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling