pixel

Det nye Palads tager første skridt mod realisering

Syv år med adskillige forslag og masser af protester når sit foreløbige klimaks: Nordisk Films planer for et nyt Palads er klar til proces mod politisk godkendelse.

nyt palads

Diskussionen om, hvad der skal ske med Palads-biografen er tilsyneladende ved at være slut.

Nu kan den mere ørkesløse — men formentlig lige så intense — diskussion om, hvad man synes om det kommende, nye Palads, så småt begynde.

Efter at De Konservative har opgivet deres modstand mod filmselskabet Nordisk Films planer om rive den over 100 år gamle Palads-bygning ned og bygge en ny, primært underjordisk biograf på Axeltorv, er der nu flertal for at gå videre med planerne i såvel Teknik- og Miljøudvalget som den samlede borgerrepræsentation.

De Konservatives melding kom præcis to uger før, medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den såkaldte startredegørelse for Palads-projektet på et møde den 11. marts.

Startredegørelsen er det første, mere formelle skridt i det arbejde, der skal føre til en ny lokalplan som skal åbne op for nedrivning og byggestart. Startredegørelsen starter helt bogstaveligt den lokalplansproces, der skal munde ud i et politisk godkendt projekt for det nye byggeri.

De planer for Palads, der lægges frem i redegørelsen, vil være velkendte for læserne af Magasinet KBH.

Det drejer sig om en revideret version af den såkaldte “Klassisk Palads”-model — en nok for nogen spøjs hybrid, der kombinerer Palads’ originale indgangsparti med en replika af den nuværende facade sat udenpå en helt ny, højere bygning. Et forsøg på et kompromis, der næppe kommer til formilde ret mange af dem, der de seneste knap to år har kæmpet for en bevarelse af Palads.

16 meter højere

I det seneste oplæg fra Nordisk Film kommer byggeriet med sine 36 meter til at rage 16 meter højere op end broderparten af den nuværende Palads-bygning — dog kun 13 meter højere end det eksisterende tårn.

I alt skal det nye Palads efter planen have ni etager, inklusive en let tilbagetrukket tagbygning. Mens Poul Gernes’ velkendte pasteludsmykning bliver ført videre i en “genfortolket” udgave på gadeniveau, vil facaden på 5.-9. etage — samt på dele af 3.-4. etage — få et mere rent og moderne udtryk.

Den moderne del af facaden vil dog med sine dobbelthøje, buede vinduespartier have klare referencer til både det gamle Palads og til omkringliggende bygninger som Vægtergården og Cirkusbygningen. Øverst oppe planlægger Nordisk Film at anlægge en beplantet tagterasse.

Den nye bygning skal efter planen følge samme grundplan som det nuværende Palads, men på gadeniveau vil facaden blive mere ensartet og strømlinet, end den er i dag. Samtidig vil man droppe de nuværende trapper og sokler, så der bliver adgang til bygningen via alle indgange uden at man skal skifte fra gadeniveau.

Den nye Palads-bygning vil med den planlagte højde blive 12 meter højere end sin genbo mod øst, Vægtergården, og seks meter højere end sin sydlige genbo, tilbygningen til Axelborg.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler dog i startredegørelsen, at politikerne sender Nordisk Film og arkitekterne hos Cobe tilbage til tegnebrættet for at udarbejde en version 3.0, der flugter i højden med de omkringliggende naboer og altså ikke overstiger cirka 30 meter — med andre ord at hele seks meter barberes af højden, som den er nu.

Kælder i 25 meters dybde

Nordisk Film planlægger at udleje størstedelen af selve bygningen til erhverv, mens den nye Palads-biografs sale kommer til at befinde sig under jorden i ned til 25 meters dybde.

I alt ønsker Nordisk Film at bygge 10.300 etagemeter under terræn.

Nordisk Films primære motiv til at rive Palads ned er netop, at den over 100 år gamle bygning ikke længere er egnet til moderne biografdrift. Med en ny underjordisk biograf kan man begynde helt forfra uden at være bundet af fortidens begrænsninger.

Næste skridt

I en tidligere udgave af “Klassisk Palads”-modellen var den underjordiske del af byggeriet “kun” på godt 8.000 etagemeter. Politikerne ønskede imidlertid, at man forsøgte at bevare en større del af det oprindelige byggeri, og det er så indtil videre endt med forslaget om at lade det originale indgangsparti stå.

Ifølge Nordisk Film betyder dén løsning imidlertid, at man må udvide kælderarealet for at få den fornødne plads til biografdrift. Derfor forudsætter planerne også, at Nordisk Film får lov at købe en del af Axeltorv af kommunen, så man kan grave ud under en del af pladsen.

Startredegørelsen skal behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag den 11. marts. Hvis politikerne som ventet godkender redegørelsen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen udarbejde et forslag ny lokalplan for området, som efter planen kan ligge klar sidst på året.

Derefter skal forslaget i en — sandsynligvis livlig — offentlig høring i otte uger. Den endelige lokalplan ventes at kunne vedtages i 2025.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

René Nielsen
Palads-oplægget er en SKANDALE. Dels ødelægges den nuværende oprindelige bygning og dels så bgges der alt for højt og voldsomt… Hvorfor skal alle den type projekter finansieres af ekstra etager i højden?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling