pixel

Politisk flertal mod planer for nyt Palads

Med udmelding fra Enhedslisten tegner det umiddelbart til et 'nej' til Palads-projekt — men så måske alligevel ikke.

palads klassiske

Nordisk Films seneste planer for en ny Palads-biograf står nu til at blive afvist af et politisk flertal. Dét billede tegner sig, efter at Enhedslisten har indikeret, at man ikke kan støtte planerne for det såkaldte 'Klassiske Palads'. 

Det seneste udspil til en erstatning af den 112 år gamle biograf består af et nybyggeri, der er påsat en replika af den Paul Gernes-udsmykkede facade, som byggeriet ikke mindst er kendt for i dag.

Men til Magasinet KBH siger Enhedslistens presseansvarlige Johan Ørskov, at "hvis vi skal støtte et projekt, som vil erstatte Palads, som det ser ud i dag, skal det være et projekt, som giver noget nyt og andet tilbage til byen og til området — fx noget som løfter pladsen ude foran."

Ørskov understreger, at dialogen med Nordisk Film stadig er åben, og at han ikke officielt kan udtale sig på vegne af hele partiet. Derfor er han lidt tilbageholdende med detaljerede udmeldinger, men han forklarer videre: 

"Hvis det med 'Klassiske Palads' havde været muligt at bevare store dele af bygningen, kunne vi også have sagt ja til det, selvom det ikke bidrog med noget nyt, fordi det så havde bevaret det gamle. Men det er os bekendt ikke en mulighed," siger Ørskov.

Det gamle må ned

'Klassiske Palads' er én af tre muligheder, som Nordisk film bragte i spil sidste år — alle udformet af tegnestuen Cobe.

Byggeriet minder i dets former lidt om det eksisterende Palads, men en tidligere tanke om at bevare den originale facade som en del af det nye byggeri har vist sig umulig. 

Dét skyldes blandt andet, at salene i fremtidens Palads-biograf ikke skal ligge inde i bygningen med nede under jorden. Derfor skal store dele af grunden og Axeltorv graves op, og det gør det i praksis umuligt at bevare facaden, som den står i dag, konkluderede Nordisk Film i september.    

Man vil kunne påsætte en replika af den brogede og pastelfarvede facade, hvis der politisk stilles krav om det. Men den oprindelige facade vil blive til murbrokker — bortset fra et ganske lille parti omkring indgangspartiet, der vil kunne bevares.

Og Enhedslistens holdning er altså, at hvis man blot kan bevare en forsvindende lille del af den originale bygning, ja så ønsker man i stedet et byggeri, der giver noget mere til byen, end Enhedslisten mener, det er tilfældet med det nuværende forslag til 'Klassiske Palads'.

Politisk kompliceret

Konservative og Alternativet har allerede tidligere på året fundet et sjældent, fælles fodslag i deres ønske om at bevare Palads, som den står i dag, så de er også imod projektet.

Dermed tegner der sig netop nu et snævert politisk flertal mod byggeriet blandt Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) 11 medlemmer. Her sidder Enhedslisten, Alternativet og Konservative nemlig tilsammen på 6 af de 11 sæder.

Men herfra bliver sagen lidt speget.    

I Københavns Kommune er det som regel de enkelte udvalg, der tager beslutninger om deres område — og TMU er det udvalg, der beskæftiger sig med byens byggerier og lokalplaner. Hvis der tages en beslutning i et udvalg, er det praksis, at sagen blot "viftes igennem", når den senere formelt skal behandles af samtlige 55 medlemmer i den samlede Borgerrepræsentation.

Altså: Beslutningen i udvalget accepteres som regel som den endelige beslutning.

Dét kan man gøre, fordi udvalgenes sammensætning afspejler mandatfordelingen i den samlede Borgerrepræsentation.

Enhedslisten har f.eks. 15 af i alt 55 mandater i Borgerrepræsentationen, hvoraf tre af dem også sidder blandt TMUs 11 medlemmer. Enhedslisten har altså præcis 27,3% af stemmerne i både TMU og den samlede Borgerrepræsentation.

Men det er som regel ikke matematisk muligt præcis på decimal at oversætte mandatfordelingen blandt 55 politikere til et udvalg med kun 11. Der vil være små variationer, og det ser man et eksempel på i denne sag om Palads.

I TMU har Konservative, Alternativet og Enhedslisten akkurat flertal med stemmerne 6-5. Men i den samlede Borgerrepræsentation har de akkurat ikke flertal. Her sidder de på 27 af 55 taburetter.

Og da det er muligt for medlemmerne i et udvalg at "løfte" en sag til den samlede Borgerrepræsentation, kan man forestille sig en situation, hvor 'Klassiske Palads' nedstemmes i TMU — hvorefter ét af de partier, der stemte for, løfter den til behandling i Borgerrepræsentationen, der har den endelige beslutningskomptence.

Og her ville 'Klassiske Palads' blive godkendt, som sagen ser ud lige nu, og hvis alle holder partidisciplinen. 

Ved at være træt

Den politiske spekulation, som du netop har læst dig igennem, kan dog vise sig at være spildte kræfter. Nordisk Film er som nævnt fortsat i dialog med Københavns Kommune og vil måske ende med at levere et udspil, der kan finde bredere, politisk støtte.

Nordisk Film Biografer har dog indikeret, at man er ved at have opbrugt kræfterne, og at hvis politikerne ikke vil godkende at sætte gang i en ny lokalplan på basis af forslaget om 'Klassiske Palads', så må man opgive at drive biograf her ved Axeltorv.    

Virksomheden har i flere år søgt at bygge et nyt Palads med begrundelse i, at det eksisterende ikke længere er tidssvarende, og at det ikke er muligt at drive en rentabel biograf i bygningen.

I 2017 var man del af et konsortie, der ville overdække Vesterport Banegrav og bygge en ny biograf dér i stedet for hvor den ligger i dag. Også dét projekt stødte dog på politisk modstand og er p.t. sparket til mere end hjørne.

Derfor forsøgte man sig i 2020 med et projekt på den nuværende grund tegnet af tegnestuen BIG — et projekt som dog blev sønderlemmende kritiseret fra mange sider.

I 2021 sadlede man om og indledte en ny proces, hvor byens beboerne kunne give input — og som i november 2022 udmundede i tre konkrete udspil

'Klassiske Palads' var det ene af de tre, og det blev efter politisk ønske i løbet af 2023 modereret i blandt andet højden.

Men også det justerede projekt møder altså nu modvind og ligger i skrivende stund lige midt på den politiske vippe.     

Hvad der vil ske, hvis Nordisk Film Biografer opgiver at drive biograf på stedet er mere end usikkert. Nordisk Film kan vælge at sætte grund og bygning til salg, men om der kan findes en køber med så meget usikkerhed om tilladelser til at bygge nyt, er et åbent spørgsmål.

Det har været på tale at Københavns Kommune kunne købe bygningen og bruge den til f.eks. kulturhus, men kommunen har på grund af prisen tidligere trukket sig fra forhandlinger med Nordisk Film om et køb.    

Magasinet KBH følger sagen.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Soeren.chr.jensen_1735

Forslaget er så grimt, at det virkelig generer mine øjne. Hvorfor kan man ikke springe over EL og gå tilbage til et projekt, lignende BIGs oprindelige. Det passer til omgivelserne og ligner ikke et mislykket moske-byggeri.

Kim Hermansen
Hvis isbjørnen var mere fleksibel, kunne den måske være åben for at se sig om efter en anden placering af sin hule, end på netop détte eneste specifikke sted. Hvis der da ikke allerede er biografer nok i dette byområde, som allerede i forvejen er veludstyret med så mange smukke og spændende se- og gøre- værdigheder, som tiltrækker masser af mennesker fra det meste af verden. Men der er dog tale om et begrænset område, og man kan trods alt ikke på samme tid være både i Tivoli, på rådhuset, shoppe, drikke latte eller vandre ad strøget, og samtidig sidde i et aflukket rum og se film. Der må da være masser af andre lukrative anvendelser for en sådan, allerede eksisterende, omend måske renoveringsmoden, ikonisk perle

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling