pixel

Københavns Kommune: Politiet afviser og sinker fartnedsættelser

Kommunens store projekt med hastigheds­sænkninger over hele byen forsinkes og blokeres af politiet og i Transportministeriet.

Biltrafik HCA Boulevard

Hvis du er bilist har du måske bemærket, at fartgrænsen visse steder i København er blevet sænket — typisk fra de gængse 50 km/t til 40 km/t.

Og du kan lige så godt vænne dig til at skulle lette lidt mere på speederfoden, når du kører rundt i hovedstaden. Det er nemlig planen, at fartgrænserne skal sænkes med 10 km/t over stort set hele byen — og at de i dele af byen skal helt ned på 30 km/t.

Konkret skal hastigheden sænkes med 10 km/t på alle såkaldte fordelings-, bydels- og lokalgader. Derudover skal der i hele byen indføres hastighedszoner, hvor der gælder en overordnet fartgrænse.

Politikerne vedtog de nye fartgrænser for to år siden, og planen var, at de løbende skulle indføres, efterhånden som kommunens teknik- og miljøforvaltning fik dem godkendt hos Københavns Politi.

Men netop politiet har vist sig som lidt af en stopklods for projektet. Dét skriver forvaltningen i et notat til byens politikere.

Politiet afviser at sænke farten

For det første oplever man, at politiets sagsbehandling er så langsom, at der er risiko for, at kommunen slet ikke når i mål med alle de planlagte hastighedssænkninger, før en vigtig deadline til næste sommer. Til den tid udløber den forsøgsordning med lokale hastighedsgrænser, som hele projektet er hængt op på. Herefter skal Folketinget beslutte, om ordningen skal gøres permanent.

Status er lige nu, at hastighedssænkningerne er blevet indført på 14 vejstrækninger rundt om i byen, mens de på yderligere 33 strækninger er blevet godkendt af politiet og vil blive indført fra juni og frem.

Men derudover ligger hele 47 strækninger stadig og venter på, at Københavns Politi giver samtykke. Der er ifølge forvaltningen ingen konkret tidshorisont for, hvornår politiet melder tilbage, og tidsplanen risikerer dermed at skride.

Samtidig har politiet decideret afvist at give tilladelse til at sænke fartgrænsen på indtil videre 15 strækninger rundt om i København.

Kommunen har klaget over dette til Transportministeriet, som har ansvar for at afgøre den type tvister — men også her er sagsbehandlingen langsom, og deadline for tilbagemeldingerne er uvis.

Politiet: En samlet vurdering

Vi har spurgt Københavns Politi, hvad der generelt kan ligge til grund for, at man afviser at lade kommunen gennemføre hastighedsnedsættelser på nogle strækninger.

Vi har også spurgt, hvad det mere konkret indebærer at vurdere, om hastigheden kan sænkes på en strækning — og om det er så tidskrævende, at de lange sagsbehandlingstider ikke kan undgås?

Københavns Politi siger i et skriftligt svar:

”Generelt arbejder politiet ud fra en samlet vurdering, hvor der tages hensyn til gældende lovgivning og vejregler indenfor området, samt hvilke indvirkninger en hastighedsnedsættelse vil have på trafiksikkerheden, trafikafviklingen og beredskabets fremkommelighed.”

Mere konkret har man ikke mulighed for at svare, “da flere af de aktuelle sager er under behandling,” lyder det fra politiet.

Zoner i venteposition

Ud over de mere end 100 specifikke vejstrækninger, hvor kommunen ønsker at sænke hastigheden, arbejder man også på at etablere såkaldte 'hastighedszoner', hvor der gælder en overordnet fartgrænse i et område.

I Valby og Vanløse har der siden august sidste år været indført lavhastighedszoner, hvor man som udgangspunkt kun må køre 40 km/t. Det er planen, at der skal indføres tilsvarende zoner i brokvartererne og de ydre kvarterer samt 30 km/t-zoner i Indre By.

Erfaringerne fra Valby og Vanløse betyder imidlertid, at forvaltningen har set sig nødsaget til at drøfte indretningen af zonerne med politiet, Vejdirektoratet og politikerne, før man kan gå videre med at etablere flere zoner. Man forventer ifølge notatet, at der kommer afklaring i løbet af sommeren.

Også her kan politiet risikere at stikke en kæp i hjulet. Københavns Politi har tidligere erklæret sig skeptisk over for at sænke hastigheden til 30 km/t i Indre By,

Man kan følge med i den løbende udrulning af de nye fartgrænser i København på en dertil indrettet side hos kommunen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Dennis Nielsen

Det er symbolpolitik uden effekt.

Gennemsnitshastigheden i København er grundet den kun voksende trafik i forvejen omkring 30km/t.
mrmanafon
It is insane that the police is even allowed to think they have a vote in this.
silastjensen
Tak for en spændende artikel. Kunne I undersøge yderligere præcis hvilke argumenter politiet fremsætter for IKKE at nedsætte hastigheden? Det virker helt bagvendt….
David Busk
Hvorfor har politiet beføjelse til at dømme trafik design tiltag? Hvad har det med håndhævning af loven at gøre?
Ovedahlkristensen
Mærkeligt at politiet har den rettighed til at sige nej til nedadgående hastigheder.
finn.breddam

Politiet er politisk.

I hvert fald mht. trafikpolitik.

Nogen burde spørge Folketingets trafikordførere: hvorfor i alverden skal de have den magt? Måske gav det mening for hundrede år siden - før vi fik trafikplanlægning og trafikforskning. Ikke længere. Der er så meget ekspertise på området, så mange data fra hele verden, og så meget politisk opmærksomhed.

Og politiets vetoret giver da slet ikke mening i forhold til forsøgsordninger!?!

-

Politifolk er bilister. Og de tror, at "trafik" betyder biltrafik. Det er på tide at fastslå, at de skal holde sig til at opretholde fartgrænserne, og lade os andre om at beslutte dem.
David Busk finn.breddam

Biltrafik i en by er så gammeldags det er til at tage sig til hovedet i ren og skær fortvivelse at vi stadig snakker om det som om det er en selvfølge. Prøv at se på de billeder af biler, og tæl hvor mange faktiske personer der bruger AL DEN PLADS. Det er næsten ingen. På det første billede er det 22 personer der fylder næsten ligeså meget som en fodboldbane. Det er jo vanvittigt at tænke på at så få mennesker kan fylde så meget, i sådan en lille by og skabe så meget trængsel. Bare fordi de gerne vil sidde i en bil istedet for en bus eller en sporvogn. Og politikenerne (og politiet) ser ingen grund til at skifte status quo ud med noget mere effektivt og pladsbesparende. Vi har udsultet Københavns offentlige rum til fordel for dem der har aktier eller noget at vinde ved at biltrafik stadig er standarden vi arbejder efter.

Latterligt.
mrmanafon finn.breddam
I am wondering if there is anything we can do to change the law? It sounds like Teknik og Miljø have given up on trying to pursue that. Without pressure and activity, we can't get the polititians in Folketinget to change this. But I don't see any activity groups pursuing this change.
finn.breddam mrmanafon

Jeg ved, at Benny Engelbrecht var opmærksom på det, da han var trafikminister. Altså, at politiets "vetoret" er et problem. Dvs. der er opmærksomhed på det i ministeriet.

Men det er en gammel, permanent konflikt.
mrmanafon finn.breddam
Tak for svaret. Det er altid interessant at lære noget nyt om vores politikere. Jeg vidste ikke, at det sådan var et gammelt emne.
mdp553_4126
It is positively absurd that the police would stand in the way of such an important measure that improves the safety of all road users and has been approved by the elected city council. Data from countries across the world consistently show that slower vehicle speeds results in lower morbidity and mortality in traffic accidents.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling