pixel

Nu indføres der lavere fartgrænser i København

Fremover skal bilisterne tage 10 km/t af farten i det meste af København. Valby og Vanløse er de første områder, hvor de nye fartgrænser indføres.

torvegade fartsgrænse

Du skal til at slippe speederen, når du kører rundt i København, for snart begynder Københavns Kommune at sænke fartgrænsen i byen.

Planen er at sænke farten med 10 km/t i det meste af byen, og parolen bliver som i dag, at jo tættere du kommer på centrum, desto langsommere må du køre. 

Det betyder, at fartgrænsen bliver sat ned til 30 km/t i de indre brokvarterer og centrum - og til 40 km/t i resten af byen. Det sker i praksis ved at inddele byen i hastighedszoner med max. 30 eller 40 km/t. Udenfor zonerne - på de større og mere trafikerede veje - sænkes fartgrænsen de fleste steder også til 40 km/t. 

De nye fartgrænser - som du kan få et samlet overblik over her - vil blive indført løbende fra sommeren 2023.

De første områder, hvor farten sænkes, er Valby og Vanløse. Her vil Københavns Kommune i starten af sommeren etablere hastighedszoner ved brug af skilte, som fortæller, at man højst må køre 40 km/timen. 

Skal mindske trafikulykker og forurening  

Politikerne besluttede allerede sidste år, at fartgrænsen i København skal ned. Lavere fart betyder nemlig færre alvorlige trafikulykker, især for cyklister og gående. 

Tanken er også, at den øgede transporttid skal anspore flere til at vælge bilen fra og skifte til grønnere transportformer som cykel, gang og kollektiv transport. Et skifte der både skal sænke forureningen og vejstøjen i København. 

Det kræver dog politiets godkendelse, når en kommune ønsker at sænke de generelle fartgrænser, og her har Københavns Kommune i første omgang fået tilladelse til at etablere hastighedszoner med 40 km/t, der dækker Valby og det meste af Vanløse. 

Herefter kommer turen til resten af byen, hvor hastighedszonerne vil blive etableret ved at sætte zoneskilte op bydel for bydel i takt med politiets godkendelse.

Forventningen er, at tiltaget vil bevæge sig fra de ydre bydele og ind mod centrum, og at de sidste hastighedszoner i Indre By kan etableres inden udgangen af 2025.

Lavere fart virker 

Københavns Kommune har allerede god erfaring med at sænke hastighedsgrænsen i udvalgte zoner.

Tilbage i 2003 og 2006 etablerede kommunen hastighedszoner i tre større boligområder i henholdsvis Enghave, Østerbro og Nordvest, hvor man max må køre 40 km/t. Og effekten er ifølge Københavns Kommune "overbevisende".

Fem år efter, at de nye hastighedszoner blev indført, var antallet af ulykker og alvorligt tlskadekomne reduceret væsentligt mere, end det var tilfældet for hele Københavns Kommune i samme periode. Tydeligst var effekten på Østerbro, hvor antallet af alvorligt tilskadekomne blev reduceret med 75%. 

Kommunens fremtidige ambitioner rækker dog ud over de omtalte hastighedszoner. På de større og mere trafikerede veje, som adskiller de forskellige fartzoner - som eksempelvis Jagtvej og Amagerbrogade - er det også planen at sænke fartgrænsen frem mod 2025. De fleste steder til 40 km/t.

Og på de regionale veje i København, der omfatter indfaldsveje og andre store veje, som forbinder hovedstaden med omegnskommunerne, har flere bilister allerede måtte vænne sig til et lavere tempo.

I efteråret gav politiet nemlig grønt lys til at sænke fartgrænsen på flere store indfaldsveje, så man nu kun må køre 50 km/t på blandt andet Lyngbyvej og Kalkbrænderihavnsgade. Og der er ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen flere veje i kikkerten.

Bilbao var de første 

Kigger man rundt i resten af Europa, er det ikke svært at finde eksempler på storbyer, der har sænket farten. Og mange steder går man skridtet videre end i København. 

I 2018 indførte den spanske storby Bilbao en fartgrænse på 30 km/t på langt de fleste af byens veje, og i 2020 gik man linen ud og gennemførte fartgrænsen i hele byen. Som den første storby i Europa med mere end 300.000 indbyggere. 

I Paris har borgmester Anne Hidalgo fra det franske socialistparti arbejdet konsekvent for at få bilerne til at fylde mindre i Paris, siden hun satte sig for bordenden på Rådhuset i 2014.

Og i 2021 indførte Paris således også en fartgrænse på 30 km/t i hele byen pånær enkelte udvalgte veje som Champs Elysées og ringvejen om Paris, hvor man fortsat må køre 50 km/t. Det samme er sket i blandt andet Bruxelles og Lyon, hvor 30 km/t fartgrænsen også er blevet den vejlende grænse i langt størstedelen af byen

Rolige 30 km/t-zoner er også en del af fremtidsplanerne for de mest centrale dele af København, men det afhænger fortsat at politiets godkendelse.

I København er 30 km/t-zonerne primært tiltænkt veje med lege- og opholdsområder samt veje i beboelsesområder uden gennemkørende trafik.

Flere af dén type gader — som eksempelvis Prinssessegade på Christianshavn og Nordre Frihavnsgade på Østerbro — er forsynet med stillebump og andre tiltag, som allerede i dag gør det vanskeligt at køre meget hurtigere end de 30 km/t.

Hos Københavns Politi er man generelt imødekommende over for udsigten til de nye fartzoner, men man forholder sig skeptisk ved at sænke hastigheden helt ned til 30 km/t.

I politiets udtalelse til forslaget, der blev vedtaget sidste sommer, lyder det, at de fleste af de foreslåede vejstrækninger med hastighedsbegrænsning på 30 km/t ikke er indrettet som opholdsområder, og at mange af dem har gennemkørende trafik.

Politiet foreslår derfor, at kommune og politi mødes for at "få en afklaring af både hensigten og mulighederne [...]. Eventuelt i samarbejde med Vejdirektoratet".

Fuldførelsen af den samlede plan afventer derfor stadig politiets accept. 

Mest læste

kommentarer

Georg Glitfeldt
KBH har målt gennemsnits hastighed , den er 6 km/ timen hvis man skal på arbejde som rigtig mange skal så skal hastigheden op og så få bilerne ud af indre KBH , altså der bliver mere og mere travlt , transport , grøntsagskasser ol lignende flere og flere pakker som primært de højerelønnede køber , har indtryk af at det er de samme folk som ønsker mere miljø jeg synes det er modsigende , samtidig med at bilerne kokser til og forurener mere men det er der ingen medier der snakker om nej enøjet miljøpolitik som de små politikkere ser..............
Dennis Nielsen

Vanvittigt, ingen effekt og kun symbolpolitik.

Gennemsnitshastigheden er allerede så lav som man vil ændre hastighedsgrænsen til.

Claes Høgly
Det største hastighedsproblem er faktisk el-cyklerne som kører meget stærkt.
Karen Melchior
Forstår ikke helt det Københavnske politis insisteren på 40km/t, i mange andre byer har man 30km/t i små bygader og under 30 km/t i “opholdsgader”. Ville være interesant at se på hvad man gør i andre byer i Europa.
Erik Petrovski
Fantastisk tiltag. Men kommunikationen omkring det og især kortet i artiklen kan godt virke lidt misvisende for Vanløses vedkommende. Her er de fleste større veje “regionale” veje og dermed ikke omfattet. Hastigheden på Jyllingevej, O2 og Slotsherrensvej er derfor stadig 50/60 km/t. Det kan især undre for Slotsherrensvej vedkommende som ikke er særligt trafikeret og desuden skærer igennem et skoledistrikt.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling