pixel

Nyt lys giver nyt liv på Gamle Carlsberg Vej

Håndstrøgne tegl tilføjes glasetage i transformationen fra klassisk lagerbygning til moderne kontorer.

transformering gamle carlsberg vej 3

I udkanten af Carlsberg Byens særegne blanding af store boligtårns-byggefelter og bevaret industrihistorie har en næsten 140 år gammel lagerbygning længe stået tom og lignet en ruin.

Men nu bebuder et stillads langs de nedslidte og delvist ødelagte mure, at en omfattende transformation er gået i gang, så de kan komme til ære og værdighed i en ny tidsalder og danne ramme om godt 400 moderne kontorarbejdspladser.

Den store røde murstensbygning med det prosaiske navn Rød Lagerbygning ligger på Gamle Carlsberg Vej i ølbyens vestlige område nær toppen af Valby Bakke, tæt ved det nybyggede Carlsberg-hovedkvarter, hvor koncernen flytter ind i foråret. Opført i 1883 og gennem 1900-tallet brugt af bryggeriets håndværkere som værksted og til opbevaring af materialer i den store og usædvanlige kælder.

En særlig arkitektonisk detalje er nemlig, at den aflange bygning ligger langs med bakken og derfor på grund af terrænfaldet vokser en hel etage "nedad" fra den ene gavl til den anden. Men det er facadens røde murværk af håndstrøgne teglsten med mange detaljer, overgange og dekorative elementer, der har gjort Rød Lagerbygning bevaringsværdig og reddet den fra nedrivning.

Selvom den er flot udvendigt, er den imidlertid også meget mørk indvendigt. Og en hovedopgave i omdannelsen af Rød Lagerbygning til kontorejendom har derfor været at skaffe nok dagslys til det arbejdende folks skriveborde.

Løsningen er blevet, at fjerne taget og tilføje en let og nutidig overbygning i glas. Ved at udnytte det dybe skunkrum under det nuværende saddeltag kommer tilføjelsen til at udgøre en fuld ekstra etage, der via to nye atriumrum trækker lys ned i resten af bygningen.

Tagterrasse og kælderhvælvinger

Den genbrugte udgave af Rød Lagerbygning er tegnet af Årstiderne Arkitekter og udvikes af Revco for bygherren CapMan Real Estate til at være topmoderne kontorfaciliteter, hvor industrifortiden stadig står tydeligt i bygningens rå karakter og rustikke materialer.

Det indebærer også, at hele nordfacaden skal reetableres og får store, rundbuede vinduespartier og en indgangsdør som led i en nyfortolkning af de oprindelige mure, der har taget stor skade af nedrivningen af to tilbyggede værkstedsbygninger.

Den nye glasetage åbnes mod syd som et espalier og får en indeliggende tagterrasse, hvor medarbejderne kan gå op og nyde udsigten til Søndermarken og resten af Carlsberg-kvarteret mens de strækker ben på de 400 kvadratmeter.

I alt omfatter transformationen 6.000 etagemeter til kontorer foruden små 2.000 kvadratmeter i de gamle kældre. Underetagen er udset til parkering, ankomst og omklædningsfaciliteter, men med sine hvælvinger med en loftshøjde på op til fire meter kan en fremtid som for eksempel showroom også komme i spil.  

Med i genbrugsklubben

Mens blandt andet det ikoniske Carlsberg-højhus snart rives ned til fordel for nybyggeri, bevares Rød Lagerbygning altså med en ny anvendelse for at medvirke til at fastholde bryggerigrundens egenart uden at blive et frilandsmuseum.

Og slutter sig dermed til en gruppe af genbrugsbygninger i kvarteret, hvoraf den hidtil mest markante er Lagerkælder 3, også kendt som Carlsberg-slottet, der har fået nyt liv som designhotellet Ottilia.

Også hvidpudsede Mineralvandsfabrikken fra 1927 er ved at blive lavet om til en blanding af detailhandel, kontorpladser og boliger.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling