pixel

Folket vil have BIG's røgsignaler

Bjarke Ingels har sendt crowdfunding-hatten rundt og samlet ind til Amager Bakkes dampringsblæsende skorsten.

amager bakke damp ring

En skorsten der blæser kæmpestore dampringe ud over København har været iøjnefaldende på alle offentliggjorte tegninger af Amager Bakke – byens kommende kraftvarmeværk stort som et bjerg, der fra 2017 skal kunne bestiges til en søndagspicnic eller for at stå på ski ned af.

Men mens byggeriet af den affaldsafbrændende kerne for længst er gået i gang, og finansieringen af den rekreative park-indpakning omtrent er på plads, har det været mere - skal vi sige - oppe i luften, om skorstensinstallation med damprings-generatoren blev til noget.

Derfor har hjernerne bag Amager Bakke, de københavnske superstjernearkitekter Bjarke Ingels Group (BIG), sat en crowdfunding-kampagne i gang for at finansiere den tredje og sidste prototype på generatoren, der én gang for alle skal bevise, at drømmen om de roterende røgringe rent faktisk kan blive til virkelighed.

Og crowden er med BIG. Indsamlingen løber en måned, men allerede på få dage er det erklærede mål på $15.000 nået, og beløbet godt på vej mod det dobbelte.

Udslip mellem kunst og arkitektur

Det er planen, at damp-generatoren skal sidde 124 meter oppe i toppen af Amager Bakkes skorsten og samle overskydende damp sammen. For hvert ton CO2, der udledes på kraftværket, blæses en 25 meter bred ring ud for at øge københavnernes bevidsthed om eget CO2-udslip.

»Det er svært at tage stilling, når man ikke har begreb om et problems størrelse. Ingen ved, hvor meget et ton CO2 egentlig er, men generatoren skaber en fysisk virkelighed, der kan informere og oplyse,« fortæller partner i BIG Jakob Lange.

Ifølge Jakob Lange svæver projektet mellem kunst og arkitektur, og derfor har det været svært at finde støtte til udviklingen af, hvad der kan blive verdens første damprings-generator. BIG har selv finansieret de to første prototyper, men valgte altså denne gang at rejse beløbet af andre veje.

»Spørgsmålet er, hvor grænsen går,« siger Jakob Lange og understreger, at BIG i første omgang forgæves forsøgte at få projektet finansieret gennem blandt andet forskellige fonde.

Rådføring hos befolkningen

I stedet er det altså på sin vis blevet op til københavnerne selv (og alle verdens Bjarke Ingels fans) at beslutte, om dampringene skal være en del af Amager Bakke. Og det er passende, mener Jakob Lange.

»Det har fra starten været tænkt som et folkeligt projekt, der skal komme os alle til gavn, og crowdfundingen er en måde at rådføre sig hos befolkningen på,« siger han.

Kampagnens erklærede mål på godt 100.000 kroner, der for længst er nået, bliver matchet af ARC - Amager Ressourcecenter, der bygger Amager Bakke til erstatning for den nuværende Amagerforbrændingen.

Først efter arbejdet med den sidste prototype i størrelse 1:3 kan BIG søge om tilladelse og finansiering til den endelige model. Og Jakob Lange afviser ikke, at BIG igen vil række ud til offentligheden, når finansieringen af den egentlige generator skal findes.

En miljøvenlig synder

Anlægget under overfladen på Amager Bakke bliver det mest miljøvenlige kraftvarmeværk i verden, men på trods af en betydelig CO2-reduktion sammenlignet med forgængeren, vil forbrændingen af affald stadig udlede store mængder kuldioxid.

Det har tidligere skabt stor debat om projektet, der har været en torn i øjet på medejeren Københavns Kommune og visionen om en CO2-neutral hovedstad i 2025. Derfor kan det virke paradoksalt, at anlægget med en kommende damprings-generator selv peger på problematikken, men ifølge Jakob Lange er der netop en værdi i at skabe opmærksomhed om vores CO2-udslip.

»Vi kommer aldrig helt af med skrald, der ikke kan genbruges, men forhåbentligt kan røgringene over byen få københavnerne til at træffe informerede valg, når det kommer til miljøet.«

Giv selv et bidrag til virkeliggørelsen af dampring-generatoren på kickstarter.com

Se mere om Amager Bakke på Magasinet KBH.

Se BIG's egen indsamlingsvideo om damprings-projektet herunder:

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling