pixel

Stort byggeri vil bringe baghusene tilbage i hjertet af Valby

Det centrale Valby får blandt andet flere ungdomsboliger og en ny daginstitution med stort, kommende byggeprojekt.

valby boligprojekt oversigt

I årtier har det været kutyme at rydde byens baggårde for bebyggelse og i stedet anlægge grønne gårdhaver. Nu ønsker 3F at gå i den modsatte retning i Valby med et nyt byggeprojekt, der ikke blot omfatter et stort baghusbyggeri, men også nye, lave karrébygninger med boliger og butikker ud mod blandt andet Valby Langgade.

Fagforeningen planlægger at flytte ud af sine kontorer, der i dag ligger i Lillegade og Mølle Allé, og vil benytte lejligheden til at udvikle hele det område de forlader, inklusive baggården, til blandt andet boliger. 

Det samlede projektområde udgør lidt mere end halvdelen af karréen på hjørnet af Valby Langgade og Toftegårds Allé. Det er en karré, som danner forbindelse mellem to karakteristiske Valby-miljøer med klassisk etagebyggeri i fem-seks etager mod øst og lav landsbybebyggelse mod vest.

Mens etagebyggeriet ud mod Toftegårds Allé ikke er en del af 3F’s projekt, vil den lave ende af karréen — der ligger skråt over for striben af populære caféer på Valby Langgade — blive markant forandret.

Flere bygninger skal efter planen rives ned — heriblandt 3F’s lave kontorhuse, der ellers kun er cirka 30 år gamle. En bygning der i dag huser en Netto-butik på Valby Langgade, vil også forvinde, og det hele erstattes med nybyggeri, mens der i gårdrummet blandt andet vil blive opført en ny daginstitution.

Valby Lokaludvalg mener dog, at planerne om at bygge i gården, er uforenelige med den øvrige udvikling i byen: 

"Det er modstridende, at der andre steder i det gamle Valby gennemføres gårdsaneringer ved at fjerne eksisterende bebyggelse for at skabe et samlet gårdrum med lys og luft omkring," har udvalget udtalt. 

I alt kommer nybyggeriet til at omfatte et etageareal på 6.900 m2. Heraf skal næsten halvdelen være ungdomsboliger, og ud over daginstitutionen bliver der også plads til familieboliger og en større udgave af Netto. Københavns Kommune vil stille krav om, at 25% af boligerne bliver almene.

Grønt gårdrum med offentlig adgang

Nybyggeriet skal videreføre proportionerne fra de eksisterende og omkringliggende huse med en maksimal byggehøjde på 11-12 meter fordelt på to-tre etager ud mod Valby Langgade og den mindre Lillegade.

I Mølle Allé bliver nybyggeriet dog højere: Mellem tre og fem etager i op til 19 meters højde. Byggeriet i karréens gårdrum skal højdemæssigt lægge sig midt imellem — maksimalt 14 meter — og på den måde være del af en optrapning af etagehøjden fra vest mod øst: lavt mod cafémiljøet på Valby Langgade og så trinvist højere bagtil.

I forbindelse med projektet skal der graves ud til en parkeringskælder med mindst 20 parkeringspladser. Det nye grønne gårdrum, der vil blive anlagt ovenover, vil få offentlig adgang, og en ny sti gennem området vil forbinde Valby Langgade med Mølle Allé. Et område med nyttehaver bliver der også plads til.

Tegnestuen Entasis skal slå stregerne til de mange forandringer, der endnu kun er på skitseplan. 

Der kræves en ny lokalplan for området, hvis projektet skal føres ud i livet. Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune godkendte på sit seneste møde den såkaldte startredegørelse, så forvaltning og bygherre nu kan gå i gang med at udarbejde et forslag til en egentlig lokalplan.

Kun Konservative stemte imod, mens Liberal Alliance undlod at stemme. Konservative ønskede ikke, at man skulle stille krav til 3F om, at almene boliger skulle være en del af projektet — og sammen med Liberal Alliance ønskede de flere parkeringspladser. 

Hele udvalget stod bag en bemærkning om, at man ønsker, at Valby bymidtes landsbykarakter bevares, og at flere af de bevaringsværdige bygninger ud mod Valby Langgade bliver bibeholdt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling