pixel

Lyngby skal være tættere og grønnere

Snart kommer letbanen til Lyngby, og dét kalder på en ny masterplan for hele centrum frem mod 2030. Vinder er fundet.

kanalparken lyngby

Selvom Kongens Lyngby nord for København "bare" er en forstad, har den alligevel lidt storby i miniformat over sig.

Her finder man et travlt handelscentrum, Danmarks Tekniske Universitet, en håndfuld højere byggerier, internationale domiciler som Microsoft og Novozymes og en videnstung arbejdsstyrke fra store dele af verden. 

Med Dyrehaven, Lyngby Sø og Mølleåen er kommunen tilmed blandt de grønneste i landet.

Snart kommer her også en letbane, der får endestation ved DTU — og som sammen med S-toget og lokalbanen til Nærum bliver det tredje skinnebårene transportmiddel i byen. 

Sidste år satte Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med Realdania derfor en konkurrence i gang, der skulle sætte ord og billeder på en samlende vision for byens centrum. Tre hold af tegnestuer og rådgivende ingeniører gav deres bud, og nu er vinderen fundet.

Skal styrke by-, dyre- og planteliv

Det bliver et team ledet af landskabsarkitekten Stig Lennart Anderssons tegnestue SLA, der får æren af at formulere en færdig vision for byens nye center. Den endelige vision skal udvikles med byens borgere, foreninger og rådgivere, før kommunalbestyrelsen afgør den videre proces — men de grundlæggende idéer kan man tage et kig på allerede nu.

Planen tager udgangspunkt i syv nedslagsområder, som til sammen skal skabe et mere indbydende og sammenhængende centrum end i dag. 

De lokale bydeles særegenhed skal styrkes, centrum begrønnes, Hovedgaden og Klampenborgvej skal have et bedre byliv, attraktioner skal fordeles mere ligeligt i bymidten — og bløde trafikanter skal have bedre forhold.

Og uanset om man er menneske eller insekt, er der noget for enhver smag i visionsoplægget.

I planen har holdet nemlig taget udgangspunkt i byens i forvejen grønne profil. SLA vil ganske enkelt føre elementerne fra den omgivende natur helt ind i centrum ved blandt andet at efterligne de unikke naturområder i kommunen som Mølleåen og slettelandskabet i Dyrehaven.

Lyngby Rådhus fra dansk modernismes ungdom i slutningen af 1930'erne får en ny forplads og baghave, som visuelt skal understøtte krydspunktet mellem de to hovedakser i centrum: Den brede boulevard Klampenborgvej og den smallere handelsgade Hovedgaden.

Langs Klampenborgvej — som snart skal lægge asfalt til den nye letbane — bliver der i visionen bedre plads til ophold og udeservering langs Lyngby Storcenters kantzone, som åbnes mere op mod fortovet, end det er tilfældet nu.

Lyngby Storcenter er i dag et tidstypisk indkøbscenter fra 70'erne, der vender alle sine aktiviteter indad og mod gaden har en aflukket facade med opsatte reklame-posters. Det er tegnet af KHR Arkitekter. 

Mellem fortov og vejen vil der blive plantet et bælte af træ- og plantearter, som er særligt karakteristiske for Dyrehaven.

Bag storcenteret ser SLA i fremtiden en ny 'Kanalparken' for sig — med vand trukket fra den eksisterende 'Fæstningskanalen', der er en gravet afstikker til Mølleåen, men som i dag ikke når helt ind til bymidten.

Bedre udnyttelse af rummet

Af mere gennemgribende elementer foreslår SLA at opføre et nyt, lille boligkvarter klos op ad Lyngby Storcenter langs Gasværksvej, hvor der i dag findes spredt bebyggelse, parkering og varelevering. Samme princip for fortætning foreslås på andre parkeringspladser og "ikke-steder" i det indre af byen.

Der er med andre ord tale om at gøre det centrale Lyngby mindre forstadsagtigt og til lidt mere af en pendant til storebror København 10 kilometer mod syd.

Hovedgaden fremhæves af SLA som et af de byrum, der i dag fungerer bedst, men hvor der alligevel er plads til forbedringer hist og pist. Den midterste strækning foreslås ensrettet for biler, så der kan skabes plads til en dobbeltrettet cykelsti — og til at den solrige, nordlige del af gaden får et bredere forløb til ophold. 

Mod stationen er Jernbanepladsen også udset til en overhaling. I dag er den noget usammenhængende plads domineret af bil- og bustrafik og ligger som en kile ned imellem S-togsstationen og den centrale del af byen. Men i planen vil pladsen blive fortættet med ny bebyggelse mod Hovedgaden, som vil give S-togspassagerer en mere intuitiv velkomst mod bymidten. 

Desuden vil flere parkeringsarealer blive frigjort til andre formål ved at samle et større antal P-pladser i to nye, træbeklædte parkeringshuse.

Det er ikke alle elementer i visionen, der vurderes realistiske af bedømmelsesudvalget. Men især den del af planen, der vedrører Klampenborgvej, Kanalparken og Lyngby Rådhus roses for dens "overbevisende og meget gennemarbejdede" skitsering af bymidten.

Foruden SLA består vinderholdet af Transform, Valentin Trafik, Dines Jørgensen og Pej Gruppen.

Alle forslag fra de indbudte tre teams kan opleves i Lyngby Storcenter denne april — og du kan læse hele SLAs visionsoplæg her.

Vinderholdet er i øvrigt ikke de eneste, der har tænkt store tanker om Lyngby det seneste stykke tid. 

Tegnestuen Urban Power fremlagde for tre år siden en storstilet vision om at grave Lyngbyvejen og S-togsbanen — som i dag suser tværs gennem byen i første sals højde — ned under jorden og fritlægge hele området til 110.000 m2 nybyggeri og binde centrum bedre sammen med Lyngby Sø. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

0001
Hvis Lyngby skal være grønnere, så tag også fat på Buddingevej, den er så uinspirerende og kedelig. Her er plads til en alle med træer hele vejen.
bo schmidt
mon ikke der skulle stå kbh ligger 10 km nord for lyngby og ikke syd
Lars Barfred 1 bo schmidt
Nej Kbh ligger syd for Lyngby :-)
bo schmidt Lars Barfred 1
det er selvfølgelig korrekt.beklager, jeg ville, ha skrevet nord for københavn
Thilde Mørup Christensen
Fin artikel, men det er nu ikke Arne Jacobsen som har tegnet Lyngby Rådhus, men Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen.
redaktoren Thilde Mørup Christensen
Det er helt korrekt, og teksten er nu rettet. Tak for at gøre os opmærksomme på fejlen.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling