pixel

Nu vil også Social­demokratiet have færre biler

Bilfri gader og trafiksanering er ikke ukendte ord i københavnsk kommunalpolitik. Men nu går Socialdemokratiet til valg på planer om handling.

Gråbrødre Torv cyklist

Socialdemokratiet vil give bilisterne ringere kår fremover — og det gælder især dem, der kører i gamle køretøjer med dieselmotorer.

Den samlede borgerrepræsentation i Københavns Kommune har allerede vedtaget, at Vesterbro Passage kan lukkes af for biler, og der arbejdes også hen mod en markant trafikbegrænsning i Middelalderbyen.

Men Socialdemokratiet har flere gange stemt imod forslag i samme boldgade. Partiet var for nylig blandt mindretallet, der sagde nej til at lade det nye kulturcentrum Tunnelfabrikken i Ydre Nordhavn ligge i bilfri omgivelser — ligesom man for nylig også stemte imod at gøre Hammerichsgade ved Vesterport Banegrav til en cykelgade.  

Og ved forhandlingerne om Kommuneplan 2019 stemte partiet imod, at parkeringsnormen i nye lokalplaner blev reduceret med 30 procent.

Men nu går Socialdemokratiet altså til kommunalvalg på konkrete, bilfri planer. Overskriften på fjerde punkt i partiets nye valgprogram for perioden 2022-25 hedder således 'Sundere og renere trafik med færre biler'.

Veje som grønne byrum

Den sundere og renere trafik skal blandt andet sikres gennem vejlukninger, bedre forhold for cyklister, flere delebiler, mere metro og et forbud mod forurenende biler.

Socialdemokratiet vil udvide cykelstier og fortove — og skabe plads til det ved at nedlægge en tredjedel af byens gadeparkeringspladser. Omlæggelsen skal allerede været gennemført i 2025.

Og så skal trafikøer begrænse bilismen i boligkvarterer. Trafikøer er områder, hvor der er spærret af for gennemkørende trafik, og som man derfor kun kan køre ind i og ud ad. Dermed begrænser biltrafikken sig til ærindekørsel. 

Partiet har nu som erklæret mål, at en fjerdedel af hovedstadens vejareal inden 2030 er lavet om til nye grønne byrum til københavnerne.

Lukkede veje

Visionen er i alt at nedbringe biltrafikken med en halv million kørte km, så tallet i 2025 lyder 4,2 mio. km.

Den gennemkørende trafik skal inden 2035 reduceres med hele 50 procent i forhold til i dag.

Kørselsafgifter, trafiksanering i bymidten og en østlig ringvej i havnetunnel er blandt de værktøjer, som Socialdemokratiet erklærer, de vil tage frem af kassen.

Overborgmester Lars Weiss fortæller til Berlingske, at trafiksaneringen blandt andet skal foregå ved at lukke vejstrækninger helt — f.eks. altså Vesterbro Passage og dele af Middelalderbyen.

Omkring skoler i tætbebyggede områder skal der være lukket for biladgang ved skoledagenes start og slut — noget som London med held har eksperimenteret med de seneste år.

Nulemissions-zoner

Men hvordan rammer de mange idéer især dem i ældre dieselbiler?

Det gør de, fordi Socialdemokratiet også vil skærpe miljøzonerne, så de ældste dieselbiler holdes ude af byen. Nogle zoner skal indrettes, så det kun er nulemissionskøretøjer, der lukkes ind.

Målet er, at gamle dieselpersonbiler forbydes fra 2025, mens det skal være slut med samtlige diesel- og benzinpersonbiler fra 2030. Noget de Konservative i hovedstaden også foreslog i efteråret.

For yderligere at hjælpe udfasningen af diesel- og benzinkøretøjer på vej, foreslår Socialdemokratiet, at borgere, der skrotter deres gamle dieselbiler, skal have en forhøjet skrotpræmie.

Større rolle til elbiler

Udspillet vil gøre en forskel, men ifølge en forsker løser det langtfra hele problemet med byens luftforurening.

Til Berlingske fortæller seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, Steen Solvang Jensen, at tiltagene ganske vist vil have en gavnlig effekt på forureningen i det område, hvor man sætter ind lokalt.

Men han tilføjer, at det kan have afledte effekter, hvor trafikken blot rykkes til andre områder. Han peger på elektrificering af trafikken som det mest effektive middel mod lokal luftforurening.

Vi har på Magasinet KBH tidligere skrevet om sløje forhold for elbilister på grund af blandt andet manglen på parkeringspladser med ladestandere.

I Socialdemokratiets udspil får elbilerne da også en større rolle fremover. Partiet eklærer, at de ønsker at fortsætte ordningen med gratis parkering for de elektriske biler minimum frem til 2025, at der bliver opsat mindst 5.000 ladestandere om året samt at ommærke flere parkeringspladser til el-pladser.

Skift mod grønt?

Både de Konsevative og Socialdemokratiet bebuder nu altså mere hårdtslående tiltag over for luftforurenende motorer og bevæger sig dermed nærmere den 'grønne blok' på Københavns Rådhus.

Blokken med Enhedslisten, SF og Alternativet har det seneste års tid oftere og oftere haft Radikale og Dansk Folkeparti med ombord — og dermed politisk flertal.

Det tyder på, at der op til novembers kommunalvalg vil være væsentligt fokus på tiltag for at få en grønnere by.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling