pixel

Biler ud — bænke og blomster ind

Snart forsvinder 600 P-pladser fra byens indre — lokale arbejder på i stedet at få flere blomster og bænke til byen.

middelalderbyen parkering

Hvad skal man bruge al den ekstra plads til, når 600 parkeringspladser snart forsvinder fra Københavns ældste del?

Dét spørgsmål har både rumsteret politisk og i kommentarsporene hos Magasinet KBH, siden det sidste punktum for to år siden blev sat i planerne for Middelalderbyens fremtid.

Om blot få uger går Københavns Kommune i gang med at nedlægge mere end halvdelen af de cirka 1.050 P-pladser, der i dag optager gadepladsen i hovedstadens gamle hjerte. Og hvad skal der komme i stedet?

Et beskedent bud kommer nu fra de lokale i Indre By selv: Blomster og bænke.

Skønhed i etaper

Om nogle år vil hele Middelalderbyen ikke være til at genkende i forhold til i dag: Færre biler, bredere fortove, mere grønt, flere pladser, nye belægninger, nye cykelgader og meget andet vil være kommet til.

Men kodeordene her er "om nogle år".

For godt nok har de københavnske politikere sat underskrift på den ambtiøse plan, der skal skabe et smukkere historisk centrum med mere plads til fodgængere og til ophold. Men de har endnu ikke afsat penge til arbejdet.

Den fulde omdannelse vil koste flere hundrede millioner kroner at gennemføre — og lægge beslag på en del af den ramme for anlægsarbejde, som enhver dansk kommune hvert år skal holde sig inden for.

Derfor skal arbejdet laves i etaper — ligesom der også kun vil blive afsat penge til det i etaper.

Men P-pladserne vil allerede forsvinde her til sommer, og dermed står man med ny gadeplads, som der ingen kortsigtede planer er for.

For da de københavnske politikere sidste år blev enige om byens budget for 2024, blev der ikke afsat nogle penge til at erstatte de forsvundne biler med nye herligheder til københavnerne, mens de venter på den helt store ansigtsløftning i form af en række 'flagskibsprojekter':

I aftaleteksten lød det, at man var "enige om, at [...] tage stilling til midlertidig brug af de byrum, der opstår i takt med at gadeparkering bliver nedlagt og indtil etablering af flagskibsprojekterne. Finansiering af de midlertidige byrum kan ske løbende i kommende budgetforhandlinger."

Altså: Ingen penge lige nu.

Blomster & bænke

Ét af de steder, hvor der vil forsvinde P-pladser er på cafégaden 'Strædet', der løber parallelt med Strøget og som formelt består af både Kompagnistræde og Læderstræde.

Bortset fra lidt sporadisk cruiser-trafik er der i forvejen ikke meget biltrafik i den smalle gade, men alligevel optager 14 P-pladser en del af den sparsomme plads.

De forsvinder nu meget snart, og de lokale beboerforeninger har allerede sat gang i et initiativ, der skal placere blomsterkummer, hvor der før stod biler.

I alt ønsker man, at der bliver opsat 28 nye, store blomsterkummer til at forskønne tilværelsen for de mange promenerende københavnere og turister, men finansieringen skal komme fra, ja, Københavns Kommune.

Dén plan har Københavns Kommunes eget lokaludvalg allerede støttet over for rådhuset, som har oplyst, at der måske kan findes midler til alle blomsterne fra eksisterende puljer.

Nu spiller udvalget selv ind med, at der også bør blive opsat bænke på nogle af de nedlagte P-pladser. Og her behøver man ikke vente på penge fra rådhuset.

De københavnske lokaludvalg har alle et lille, årligt budget, og en del af dette vil lokaludvalget investere i to nye bænke, som man vil installere på gaden — og flytte rundt på, så man kan se, hvor de fungerer bedst.

Når man har fundet de bedste spots på Strædet er planen, at de to, rejsende bænke vil blive opsat andre steder i Middelalderbyen, så man kan vurdere, hvor de tiltrækker flest bagdele på udkig efter et hvil.    

Tager ejerskab

Således er der nu i det meget små ved at komme gang i transformationen af Middelalderbyen — på initiativ af de lokale selv.

De såkaldte 'flagskibsprojekter' vil over de kommende år gå mere omfattende til værks med markante omdannelser af byrum, men allerede nu er beboerne altså ved at tage ejerskab over projektet.

Mens de venter på at 'flagskibene' bliver finansieret og ruller ind, skal byens hjerte beriges med blomster og bænke. Og mere kan komme til, hvis politikerne — som de har erklæret — løbende vil afsætte midler til tiltagene.

Planerne om de "rejsende bænke" skal godkendes på et snarligt møde, før lokaludvalget sætter i værk.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Anders Mortensen
Skal de 600 parkeringspladser etableres andre steder i byen for at følge den (latterlige) regel de Konservative har fået igennem på rådhuset?
David Busk
Det er altså en glædelig udvikling. Jeg tror at det bliver en success og breder sig til de andre nabolag i fremtiden.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling