pixel

Beboere i Indre By stritter mod mere plads på fortovet

En lille sag i byens kerne illustrerer nogle af de problemer man kan løbe ind i, når Middelalderbyen skal have færre biler og mere byliv.

dan turell parkering

Middelalderbyen skal være stort set bilfri.

Det er de københavnske politikere ret enige om — også selv om de på byens budget for 2023 kun afsatte et mindre beløb til at komme i gang med den store plan for omdannelsen af byens hjerte.

Som en del af planen vil hundreder af Middelalderbyens cirka 1.100 P-pladser over de kommende år forsvinde fra gaden for at give mere plads til fodgængere og cykler.

Men kigger man på en aktuel sag på Store Regnegade, kan man godt blive lidt slukøret, hvis man drømmer om færre biler og mere byliv i det indre af byen.

98% af Magasinet KBHs læsere gav tidligere på året en tommelfinger op til Københavns Kommunes plan for fjernelse af P-pladser. Og i den høringsrunde, der var en del af udarbejdelsen af planen, har kommunen næsten kun modtaget positive tilbagemeldinger fra københavnerne.     

I Indre Bys Lokaludvalg er man dog mere end skeptisk ved nedlæggelsen af blot tre P-pladser i kvarteret omkring Grønnegade.

Her vil caféen Dan Turèll gerne have udvidet fortovet, så man kan få plads til udendørs servering — og i den proces vil tre P-pladser forsvinder.

Selv i små sager som denne får en bydels lokaludvalg mulighed for sende deres holdning ind til Københavns Kommune, og i Indre Bys lokaludvalg er man ikke begejstret for udsigten til bredere fortov i Store Regnegade.

I sit svar til Københavns Kommunes Tekniske Forvaltning skriver man blandt andet:

"Der er ikke behov for yderligere udeservering i hverken Store Regnegade eller i  Middelalderbyen som helhed" og "Store Regnegade samt hjørnet Store Regnegade / Ny Østergade er i forvejen et hårdt belastet område med støj og larm døgnet rundt."

Man er også kritisk over for, at en ansøgning fra en privat café kan udløse kommunal investering i et fortov. Udvalget skriver, at det kan være konkurrenceforvridende, hvis én café får kommunalt betalt udeserveringsareal stillet til rådighed — mens andre ikke gør.

Uderservering = støj og ingen søvn

Et behov for udeservering mener café Dan Turèll tydeligvis at der er, da man har ansøgt om mulighed for at tilbyde det.

Om udeserveringen vil bidrage med mere støj er et andet spørgsmål — og regler for udeservering kan af kommunen fastlægges uafhængigt af en cafés fysiske muligheder for rent faktisk at tilbyde det. 

Derfor kan man måske stille spørgsmålstegn ved, om det er meningsfuldt for livet i en by at opretholde P-pladser med det mål at undgå udeservering.

Omvendt er man i lokaludvalget pragmatisk anlagt og i forvejen utilfreds med, hvordan Københavns Kommune håndterer eksisterende problemer med støj i gaden — og har ikke en forventning om, at det bliver bedre. I byens 'Nattelivsplan' fra sidste år forsøgte kommunen at opstille nye rammer for kontrol med byens caféer, barer og klubber, men den er fra flere sider blevet kritiseret for slet ikke at være vidtgående nok — og for reelt at lade støjende natteliv i gaderne fortsætte ukontrolleret. 

Så for mange lokale beboere betyder mere udeservering også pr. definition mere støj. Derfor opstår der modstand, og derfor bliver P-pladser for nogle af de lokale en slags værn mod højrøstet druk. Skal der være mere opbakning blandt beboerne, er der formentlig behov for bedre kontrol med støjniveauet omkring byens barer og natklubber.  

Set i helikopterperspektiv kan man også spørge sig selv om, hvorvidt det giver mening, at fjerne blot tre P-pladser for at skabe plads til et par caféborde, hvis der på bordet også ligger en plan for en langt mere omfattende ændring af gadebilledet i Middelalderbyen.

At ændre en gades indretning koster skattekroner og betyder en periode med anlægsarbejde, og er det fornuftigt at lave et lille indgreb nu, hvis et område inden for ganske få år alligevel skal igennem en større transformation?     

Den omfattende ændring af hele Middelalderbyen er i sig selv et område, der splitter Indre Bys Lokaludvalg. I en spørgeskemaundersøgelse man har foretaget, mener 44% af Indre Bys beboere at nedlæggelsen af P-pladser i Middelalderbyen er en god idé, mens præcis samme antal mener, at det er en dårlig idé. Med til historien hører, at 76% af respondenterne er minimum 50 år.

Det er ikke nemt, at gøre alle glade, og at lave effektivt arbejde, når der skal gennemføres markante ændringer i byen — heller ikke når ændringerne starter med et farvel til blot tre P-pladser.

Magasinet KBH følger udviklingen af Middelalderbyen tæt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Vibeke Hastrup
Som cyklist i middelalderbyen er det min erfaring at veje med udeservering i praksis er gågader, fordi folk ikke er så gode til at se sig for og ikke tænker på trafikken, når de går til og fra cafeer og restauranter. Derfor bliver det også besværligt og farligt at være cyklist i de områder. Jeg er ikke tilhænger af al den parkering i indre by og meget imod dem der barer kører ind for at cruise rundt i store biler. Jeg oplever at det er cyklisterne der bliver klemt igen og igen .. mere end bilerne og de gående.
Dennis Nielsen
Det handler om at parkering skal være underjordisk, det burde kommunen stille krav omkring. Alt det andet er spild af hårdtarbejdende folks tid

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling