pixel

Valby Langgade får en lille, ny plads

En sag om et bosted kontra butikker eller café mod gaden ender med et lille, grønt kompromis.

Bosted for unge med udviklingshandicap på Smedestræde

Da gravkøerne for nogle dage siden gjorde deres indtog på hjørnet af Smedestræde og Valby Langgade, slap en enkelt bevaringsværdig bygning med livet i behold.

Nu bliver den inkorporeret som en del af det bosted for unge med udviklingshandicap, der skal bygges på grunden og erstatte et botilbud i Sydhavnen.

Første spadestik til de i alt 24 små, nye boliger blev taget den 21. maj. 

Tegnet efter naboerne

Der ligger flere klassiske, ældre bebyggelser med gule facader og røde sadeltage i det område, bostedet slutter sig til.

Og i et forsøg på at lade den moderne bygning falde ind i omgivelserne, har Rørbæk og Møller Arkitekter tegnet en bygning med saddeltag med klassiske, røde vingetegl.

Udformningen af sadeltaget er dog lidt atypisk asymmetrisk. Til gengæld er bygningen i samme højde som de omkringliggende, så dens linjer ’rammer’ nabobebyggelsernes.

For at sikre et homogent udtryk på hele hjørnegrunden, skal den bevaringsværdige bygning gennem en større renovering og blandt andet pudses op og have taget udskiftet.

Lokal modstand 

Det var ikke givet, at projektet i sidste ende ville få det nødvendige ja fra politikerne i Københavns Kommune.

Planerne har nemlig mødt en del lokal modstand, fordi byggegrunden ligger lige ud til Valby Langgade — en af bydelens hovedårer — og har flere caféer og spisesteder som naboer.

Ifølge den gældende lokalplan for området skal stueetagen her anvendes til serviceerhverv for netop at fastholde Valby Langgade som en livlig handelsgade.

Dét er ikke foreneligt med et nybyggeri af et bosted, og handelsdrivende i området mener, at man ved at se bort fra kravet om serviceerhverv vil ødelægge sammenhængen i handelsgaden.

Grøn P-plads som plaster

For at imødekomme ønsket om fortsat at have noget offentligt tilgængeligt på grunden, er der derfor i det endelige forslag blevet skabt en lille plads foran bostedet. Her vil der blive opsat grønt og bænke, så den lille plet kan bruges som et pause-sted.

På den måde vil andre end bostedets beboere også kunne tage et hvil her, og Valby Langgade vil få en lille, ny lommeplads — men altså ingen nye butikker eller restauranter.

En del af pladsen skal dog gå til en parkeringsplads, hvilket vil mindske det indtryk af 'grøn plads', som Valby Lokaludvalg tidligere i forløbet ellers havde fået lovning på.

Men da P-pladsen ovenpå høringssvar altså nu har fået bænke omkring sig — og er blevet bedre indrettet til også at være enopholdsplads  — er lokaludvalget gået med til at støtte projektet.

Venstre og Konservative sagde nej

Politikerne i Københavns Kommune valgte på den baggrund i sidste ende at godkende projektet og dispensere fra lokalplanen — under betingelse af, at der altså indrettes til ophold.

Og dét kan få betydning for fremtidige processer.

Dispensationen vil potentielt kunne danne præcedens i forhold til andre byggeprojekter, så andre bygherrer fremover vil kunne omgå en lokalplans bestemmelser om serviceerhverv i stueetagen ved at henvise til Smedestræde-projektet.

Det var da heller ikke et enigt udvalg, der stemte ja. Konservative og Venstre stemte imod og sagde samstemmende:

”Vi er bekymrede for Valby Langgade som bydelens handelsgade, hvis der etableres boliger i stueetagen.”

Enhedslisten og Radikale Venstre opfordrede bygherren — som er kommunens eget byggeselskab — til at etablere publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen mod Valby Langgade. 

Men begge stemte alligevel for både projekt og dispensation, som dermed fik flertal og nu kan fortsætte færden uden butik eller café ud til gaden.

Der vil være byggeplads på Valby Langgade frem til foråret 2023, hvor både bosted og plads efter planen skal være klar. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling