pixel

Moderne byggeri lægger sig ind i det historiske Valby

Nyt og gammelt tørner sammen i Valby, hvor en ny, moderne bebyggelse skal passes ind i den gamle bykerne.

 Byggeprojekt på Smedestræde i Valby

Det er sin sag at ramme plet, når moderne projekter skal opføres i et byrum, der bugner af historisk byggeri.

På Smedestræde i Valby er Rørbæk og Møller Arkitekter også kommet på en udfordrende opgave. Her skal en bevaringsværdig bygning og moderne nybyggeri sammen udgøre et nyt botilbud til 24 unge med et handicap.

Projektet skal desuden harmonere med lokalområdet, hvor de fleste bygninger har mange år på bagen, og det ikke skorter på gulstensfacader og røde tegltag.

Tegnestuen har i sit oplæg valgt at løse udfordringen på Smedestræde ved at sammentænke to byggerier:

Størstedelen af grunden har tidligere været optaget af gamle autoværksteder — de er i dag revet ned. I deres sted kommer her til at ligge en ny, moderne bygning i lav højde.

Klassiske linjer

Bygningen får asymmetriske tagflader, men for at skabe en sammenhæng med naboerne, ’rammer’ linjerne på det nye byggeri linjerne fra nabobebyggelserne.

Samtidig belægges saddeltaget med klassiske, røde vingetegl, så både materialer og farver harmonerer med lokalområdets historiske, men sammensatte karakter.

En enkelt bygning slap dog med livet i behold, da gravkøerne gjorde deres indtog på byggegrunden: En gul villa i hjørnet af grunden blev dømt bevaringsværdig, og bliver derfor en del af det nye botilbud.

Den bevaringsværdige bygning er i meget dårlig forfatning, og skal derfor igennem en større renovering, inden den pudses op i en grå nuance, og taget udskiftes til nyt skifertag, så man får skabt et homogent udtryk sammen med nybyggeriet.

Når bygningerne står klar, vil de sammen udgøre i alt 1.472 m2 etageareal, der fremover skal rumme 24 små boligenheder med eget køkken og bad.

Lokal modstand

Inden man kommer så langt, skal projektet dog først godkendes i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. 

Og det er langtfra sikkert, at byggeriet glider igennem udvalget uden problemer.

To medlemmer — Gorm Gunnarsen (Ø) og Jakob Næsager (C) — har nemlig bedt om at få drøftet projektet politisk i stedet for at det blot glider igennem som en rent teknisk sag.

Formentlig er årsagen, at der skal dispenseres fra lokalplanen, der ellers dikterer, at stueetagen mod Valby Langgade skal anvendes til serviceerhverv. 

Det er i sagens natur ikke muligt i et botilbud, og derfor har projektet også mødt lokal modstand fra andre handelsdrivende i området, der mener at man ødelægger sammenhængen i handelsgaden.

P-plads i stedet for grøn plads

Byggegrunden ligger lige ved siden af Valbys 'café-strip', med blandt andre den populære Café Ciré, Lagkagehuset og Letz Sushi som naboer.

Et grønt hjørne af byggegrunden har i de sidste seks år desuden været optaget af en populær pop-up bar, der nu må finde nye græsmarker.

Dét har hele tiden været planen, men undervejs i forløbet fik Valby Lokaludvalg lovning på, at man ville bevare en mindre, offentlig grøn plads i det nye byggeprojekt.

Den grønne plads er i det endelige projekt imidlertid blevet erstattet af en P-plads omgivet af grøn beplantning.

Ifølge Valby Lokaludvalg er det udelukkende sket, fordi man så kan omgå lokalplanens bestemmelser om serviceerhverv.

Det kan derfor blive en meget interessant debat i Teknik- og Miljøudvalget, da det ikke er utænkeligt, at en dispensation fra lokalplanen kan danne præcedens i forhold til andre byggeprojekter.

Fremover vil andre bygherrer muligvis kunne omgå lokalplaners bestemmelser om serviceerhverv ved at henvise til Smedestræde-projektet.

Forvaltningen i Københavns Kommune har anbefalet, at man dispenserer fra lokalplanen, men endnu har politikerne altså ikke truffet en afgørelse.

Naboprojekt ville rive ældre bygninger ned

Et godt eksempel på, hvor svært det kan være, når moderne og historisk byggeri skal deles om pladsen, finder man pudsigt nok lige overfor Smedestræde, på den anden side af Valby Langgade.

Her planlægger fagforeningen 3F at forlade deres kontorer og udvikle grunden til blandt andet boliger. 

På grunden findes i dag adskillige ældre bygninger, som man i sin tid indstillede til Teknik- og Miljøudvalget, at man fik lov at rive ned for at bygge nyt på hele grunden.

Den var politikerne dog ikke med på, da de frygtede at miste den charmerende landsbystemning, som hersker i det historiske Valby centrum.

Da lokalplanen sidste år blev godkendt i udvalget, var flere af de historiske bygninger ud mod Valby Langgade derfor bevaret, og skal indgå i det kommende projekt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling