pixel

Klar, parat, skolestart for Kødbyens Skole

Nu er det officielt: Fra midten af 2024 vil skolebørn indtage Kødbyen.

Kødbyens Skole, Flæsketorvet, Dybbølsbro

Hvis alt går efter planen, vil det fra efteråret 2024 myldre med skolebørn i Kødbyen.

På hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevgade ud mod Dybbølsbro, vil Kødbyens Skole slå dørene op og tilbyde undervisning til kvarterets børn.

Dét står nu også officielt klart efter den endelige behandling i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, hvor politikerne gav grønt lys til lokalplanen for den kommende skole.

Som vi tidligere har beskrevet, vil Kødbyens skole blive opført på det sydlige hjørne af det ellers fredede, gamle slagteriområde — lige ud til det omdiskuterede kryds Ingerslevgade/Skelbækgade, hvor Dybbølsbro over banelegemet "går i land".

Mens byggepladsen allerede er sprunget frem, har lokalplanen for skolen været under endelig behandling, og der er lavet flere justeringer i forhold til de oprindelige planer — blandt andet en reduktion af skolens størrelse. Skolen bliver 1.500 m2 mindre end tidligere planlagt og vil nu rumme i alt 11.000 m2.

Kødbyens Skole vil dog stadig have tre spor og plads til 840 elever. En del af disse elever vil komme fra Gasværksvejens Skole, som den nye skole vil erstatte. Skolen vil også rumme et produktionskøkken, køkkenhaver, legepladser og en idrætshal, som andre københavnere også kan benytte, når skoledagen er slut.

Bevilling skal sikre skoleveje

Det kræver ikke mange meters cykeltur op ad Ingerslevsgade og ned til krydset ved Skelbækgade for at opdage, at der er tale om to særdeles tætpakkede veje, som skolen får til nabo. Dét faktum blev også pointeret i forbindelse med, at lokalplansforslaget blev sendt i offentlig høring.

En trafikal helhedsplan blev ved den lejlighed efterspurgt. Den skal finde ud af, hvordan man bedst gør plads til både biler, varevogne og gående trafik til Metro, S-tog og Fjernbusterminalen ved siden af en folkeskole med børn.

Oven i hatten skal man også tage hensyn de måske snart 30.000 daglige cyklister, der krydser Dybbølsbro.

Tilbage i oktober blev Borgerrepræsentationen enige om at afsætte lige knap 15 mio. kroner til at gennemføre nye skolevejsprojekter. Projekterne skal skabe sikre skoleveje ved Kødbyens Skole og to andre kommende skoler, Skolen i Arenakvarteret og Nordøstamager Skole.

Ét initiativ, der skal øge trafiksikkerheden i Skelbækgade, er dog allerede besluttet. Ud mod Ingerslevsgade vil der blive etableret en ny højresvingsbane for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og fremkommeligheden for tungere trafik.

P-pladser nedlægges

Også på Ingerslevsgade er der børnevenlige ændringer på vej. I lokalplanen nedlægges 9 P-pladser og yderligere 6 pladser omdannes til afsætningspladser med udstigningshelle, så bildøre ikke bankes ind i cyklister, og skolebørn ikke træder direkte ud foran cyklisterne.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

larslh95

De to “før og efter” billeder er dog ikke helt sammenlignelige. Hvis den kommende skole blev sat ind i “før” billedet i rigtig skala, ville den ikke være så høj som på “efter” billedet.

Det er dog heller ikke helt let at lave den slags korrekt, så det behøver ikke at være et forsøg på manipulation (som ellers er set før både fra bygherrer’der formindsker og fra klagere der forstørrer kommende bygninger. Jfr. balladen om kreditforeningsbygningen overfor Islands Brygge)
Henrik C.
Orv, der er nok nogen i genbobygningerne der bliver kede af at miste den sikkert dejlige udsigt ind mod city......

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling