pixel

Ny bro mellem Indre By og Refshaleøen tættere på

Den Lille Havfrue og Refshaleøen nogle sekunders cykeltur fra hinanden? Konkret skridt tages mod en ny cykelbro over havneløbets nordlige del.

Mulig bro mellem Nordre Toldbod og Refashaleøen

Lige nu er der ikke meget, der forbinder Langelinies berømte Lille Havfrue med Refshaleøens street food og containerboliger. Men det kan der komme i fremtiden, hvis en ny cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen bliver en realitet.

Med en ny bro vil cyklister fra Østerbro og Indre By nemt kunne komme via Esplanaden og Kastellet videre til Refshaleøen — en tur, der i dag kan føles som lidt af en odyssé.

Penge fundet til undersøgelse

Hvis man synes planen om en ny cykelbro lyder lidt bekendt, tager man ikke helt fejl.

Idéen om en ny cykelbro var nemlig allerede med i en bisætning i den kommuneplan, der blev vedtaget af Københavns Kommune i februar sidste år.

Men byens kommuneplan, der opdateres hvert fjerde år, udstikker alene en strategisk retning for fremtidens by. I februar sidste år var der alene tale om en idé — uden hverken planer eller finansiering.

Allerede her et år senere bliver der dog nu taget et konkret skridt mod endnu en cykelbro over havneløbet.

I forbindelse med 'Overførselssagen 2021' har Københavns Kommune nemlig valgt at investere to millioner kroner i at få lavet et såkaldt 'foranalyse' af broen.  

Den årlige overførselssag kaldes også 'årets lille budget'. Her fordeler kommunen ubrugte midler fra året før år til brug på projekter i det indeværende år.

Og eftersom gode cykelforbindelser — ikke mindst til nye og fremtidige bydele — er en erklæret prioritet for kommunen, har man altså nu prioriteret at sætte gang i arbejdet med broen.

Foranalysen skal redegøre for, hvordan man kan skabe en cykelbro på dette sted i havnen, hvor den skal placeres, og hvad det vil koste at bygge den.

Aflastning af trafik 

Broforbindelsen over vandet vil betyde en bedre sammenhæng på tværs af vandet i havneløbets nordlige del. I forventning om at både Refshaleøen og Lynetteholmen i fremtiden bliver nye boligområder, vil man allerede nu skabe forbindelse til denne del af ekspanderende København. 

'Toldbodsbroen' — eller hvad den kommer til at hedde — vil desuden fungere som aflastning for Inderhavnsbroen, der i forvejen benyttes af mange og forventes at blive endnu mere trafikeret, når Papirøens boliger, markedshaller og vandkulturhus åbner i 2024.

En placering mellem netop Nordre Toldbod og Refshaleøen er dog ikke det eneste scenarie for en ny, fast forbindelse mellem Refshaleøen og Sjælland. 

I sidste års kommuneplan var idéen således i stedet, at broen på sjællandssiden skal gå i land lidt længere mod nord: ved Kastellet tæt ved den Lille Havfrue.   

Med denne placering vil cyklister fra Indre By dog skulle køre et stykke ad Langelinie for at nå til broen.

Næste skridt i 2022

Overordnet er målet, at broen vil fungere som en udvidelse af Havneringen — den allerede etablerede 13 kilometer lange gå-, og cykelrute, der løber langs begge sider af havneløbet fra Sluseholmen og Amager Fælled i syd.

I dag slutter ruten i nord ved Inderhavnsbroen og Nyhavn, fordi det er havnens nordligste bro. Men med en ny bro ved Nordre Tolbod vil ruten kunne blive betydeligt længere. 

Tanken er også, at de bedre cykelforbindelser gennem byen vil gøre, at flere vælger at cykle, og at CO2-udledningen dermed bringes ned.

Præcis hvor en kommende cykelbro mellem Langelinie-området og Refshaleøen vil blive placeret — og hvordan den kan komme til at se ud — vil vi forventeligt have et bud på, når foranalysen ligger klar i foråret 2022.

Magasinet KBH har fået indsigt i det såkaldte 'budgetnotat' for projektet, og går alt efter planen, vil analysen blive en del af de årlige budgetforhandlinger senere i 2022, så der her kan forhandles om at afsætte midler til at indlede arbejdet i 2023.  

En ny broforbindelse vil i øvrigt den ikke være den første, der har været i området. Helt frem til mellemkrigsårene hjalp flydebroen 'Linien' flådens folk over havnen fra Nordre Tolbod ved Esplanaden til Nyholm.

Flåden forlader snart Nyholm, og mange ser gerne det historiske område udviklet til et nyt, rekreativt tilbud inden for de kommende år.  

Så det var måske også en mulig placering af en ny bro — fra Nordre Toldbold til Refshaleøen, men med en afstikker til Nyholm?

Vi ved mere til næste år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling