pixel

Underskud men optimisme hos DAC

Knap 83 millioner kroner har Dansk Arkitektur Center modtaget i støtte i 2019.

Dansk Arkitektur Center — der optager det meste af Blox på havnefronten — har afleveret sit 2. regnskab efter flytningen fra Strandgade på den anden side af vandet i 2018.

Og tallene vidner om, at der er voksende interesse for at se på DACs udstillinger, men også at de koster en hel del at lave og drive.

Da DAC sidst afleverede regnskab — for 2018 — fortalte Politiken om, at udgiften til centeret var eksploderet efter flytningen fra Strandgade over havneløbet til Blox.

DAC drives som et partnerskab mellem staten og Realdania, og det var ikke mindst sidstnævnte, der ved den lejlighed samlede ekstraregningen op. 

Godt 65 millioner kroner betalte Realdania i 2018 til DAC — og derudover støttede datterselskabet Realdania By og Byg, der formelt ejer og udlejer Blox til DAC, med en ekstra flyttebevilling på knap 27 millioner. 

I regnskabet blev stigningen fra godt 33 millioner året før kaldt for "ekstraordinær", og i juli 2019 sagde Realdanias direktør, Jesper Nygård, til Politiken, at den først og fremmest skyldtes, at man havde valgt at "gøre det muligt at lave en meget stor åbningsudstilling, som selvfølgelig var dyr."

Fremover ville Reladanias støtte ligge på et niveau i omegnen af 45-50 millioner kroner, sagde Nygåard.

Men i 2019 steg støtten fra Realdania faktisk en smule i forhold til 2018: 66,3 millioner kroner sendte Realdania på Jarmers Plads til DAC ved Søren Kirkegaards Plads.

Statens engagement er stort set uændret. Via tre ministerier lagde skatteyderne 17 millioner kr. i driftskassen i 2018 — og lidt over 16 millioner i 2019.

Nye priser, flere gæster

I alt har man altså i 2019 modtaget cirka 82,5 millioner kroner hos DAC, hvor Kent Martinussen til næste år vil have siddet 20 år som direktør. Til sammenligning modtager Statens Museum for Kunst årligt cirka 80 millioner via finansloven.

Den betragtelige støtte har dog ikke skabt overskud hos Dansk Arkitektur Center, der for 2019 har bogført et lille underskud på godt 300.000 kroner og har set nettoomsætningen falde en smule i forhold til 2018.

Underskuddet tilskriver DAC i regnskabet særligt "strategiforløb og reorganisering".

Til gengæld glæder man sig inde i Blox — tegnet af den hollandske tegnestue OMA — over besøgstallet.

200.000 besøg har der været i huset i løbet af året i forbindelse med en af husets funktioner, skriver DAC i regnskabet. Det er angiveligt cirka 20% flere end 2018-niveauet, som DAC tidligere har beskrevet som utilfredsstillende, da forventningerne efter flytningen til Blox havde været markant højere.

DAC skriver i regnskabet, at man har haft succes med en ændret prissætning, uden at hverken besøgstal eller entréindtægter er nærmere specificeret. DAC er ikke vendt tilbage på et spørgsmål fra Magasinet KBH om, hvor stor en del af de besøgende der er betalende gæster til udstillingerne.

Der er dog nu forsigtig optimisme at spore inde bag de irgrønne glas, trods et økonomisk resultat der altså er stort set uændret i forhold til 2018:

I 2018-regnskabet skrev DAC, at "besøgstal og dermed publikumsindtægter ikke har levet op til forventningerne med store økonomiske udfordringer til følge", men nu skriver man anderledes:

"Det er vurderingen, at der med de mange forskellige tiltag i 2019 spores en begyndende konsolidering af BLOX som destination og DAC som ny kulturinstitution med international appel i hovedstaden".

OBS

En tidligere version af artiklen fortalte, at der i 2019 også var tildelt en ekstrabevilling på godt 12 millioner kr. fra Realdania By og Byg. Det er forkert. Realdanias samlede støtte til DAC i 2019 lød på 66,3 mio. kroner. Artiklen er rettet.    

Emner

DAC

Tak fordi du læste artiklen til ende — vi håber, du kunne lide den.

 

Vi hopper lige til sagen: På Magasinet KBH følger vi tæt udviklingen af København. Intentionen er at give dig brugbare informationer, og gennem debat at bidrage til at skabe et bedre København.

Men der er mange omkostninger forbundet med at lave et digitalt magasin, og derfor har kun medlemmer pr. 7. juni 2019 adgang til langt størstedelen vores indhold.

Vi kan kun overleve med støtte fra vores læsere.

Hvis du har glæde af Magasinet KBH, så håber vi meget, at du vil blive medlem. Medlemskaber starter ved kun 29 kroner om måneden, men de gør hele forskellen for os, og giver adgang for dig.

Bliv medlem

PS. Som medlem slipper du også for at se flere af de her opfordringer til medlemskab, og alle reklamer forsvinder, hvis du vælger et plus-medlemskab.

Mest læste

kommentarer

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling