pixel

Stort projekt på Nørrebro lagt frem i 3. version

Efter to gange 'nej tak' fremlægger arkitekt og bygherre nu tredje bud på, hvordan et gammelt fabriksområde ved Hamletgade kan blive til et nyt mini-kvarter.

Der er stadig et stykke vej til, vi når Krøyers Plads niveau, hvor det kostede knap 20 år og adskillige arkitektforsøg, før pladsens boligbyggeri blev en realitet. 

Men med knap otte år undervejs — og et nu tredje arkitektforslag på bordet — er der nok en grundejer på Ydre Nørrebro, der er ved at være lidt metaltræt.

Lige siden 2015 har Holger Petersen A/S nemlig drømt om at udvikle det gamle fabriksområde på Ydre Nørrebro, der ligger i firkanten mellem Tagensvej, Baldersgade, Nannasgade og Hamletsgade.

Området rummer blandt andet de historiske bygninger, der blev opført som Holger Petersens Tekstilfabrik i 1880’erne, og som i dag bruges af blandt andet kreative virksomheder.

Den overordnede plan er at tilføre området godt 17.000 nye kvadratmeter, der skal rumme serviceerhverv og boliger, og som skal klemmes ind ved dels at bygge ovenpå nogle af de eksisterende, bevaringsværdige bygninger, og dels ved at opføre nye bygninger ud mod primært Nannasgade og Hamletsgade. 

Samtidig skal alle områdets P-pladser sløjfes og graves ned under jorden, hvilket vil skabe plads til mere beplantning og flere opholdsmuligheder i området. Og endelig skal en lille stikvej fra Tagensvej, der i dag ender blindt, skabe en ny passage over mod Nannasgade. 

Dé planer har dog indtil videre vist sig svære at føre ud i livet. Politikerne har nemlig allerede fejet to projektforslag af bordet, og nu forsøger bygherre sig så med et tredje forslag, som politikerne skal tage stilling til på mandag.  

Tilbage til tegnebrættet

Men inden vi zoomer ind på det nye forslag, så lad os se, hvad det bygger ovenpå.

I marts 2022 præsenterede grundejeren nemlig det første bud på et projekt, der skulle udvikle området, men det blev sendt retur til forvaltningen, før det overhovedet nåede i høring.

Politikerne syntes, at det fremlagte forslag var for monotont — og så savnede de også en tydeligere sammenhæng med områdets historiske bygninger.

Samtidig så politikerne gerne, at de fremtidige byggerier i højere grad stod som tre adskilte enheder: Et industrihus, et karréhus og et baghus med hver sit arkitektoniske udtryk.

Dén melding sendte bygherre og arkitekterne hos Holscher Nordberg tilbage til tegnebrættet, og da sommeren kom, var de klar med et nyt og tilpasset projekt. 

Blandt andet blev der skruet op for brugen af tegl for at skabe mere "tyngde" og sikre visuel sammenhæng med de historiske fabriksbygninger, der flere steder er domineret af teglsten.

Én bygning blev udstyret med et traditionelt saddeltag, som man i forvejen støder på i området — fremfor et fladt tage, der først var planlagt.

Og så blev et af de planlagte byggerier helt skiftet ud og erstattet af et nyt med et mere klassisk udtryk — inklusive en moderne fortolkning af et hjørnetårn.

Med alt dét på plads godkendte politikerne de foreløbige planer og sendte dem i offentlig høring, så københavnerne kunne få lov at give deres besyv med.

Markant overbygning i 3. forslag

Københavnerne var dog langt fra glade for forslaget. Hele 107 — primært negative — høringssvar tikkede ind, så da projektet i januar blev fremlagt til endelig politisk godkendelse, endte det igen med at blive sendt retur til forvaltningen, fordi politikerne ønskede "yderligere oplysninger", inden de gik videre med sagen.  

Kritikken gik blandt andet på, at arkitekturen ikke passede godt nok ind i området — ligesom der var bekymringer omkring bygningshøjder, bebyggelsesprocent, skyggegener for boligerne i Baldersgade og udformning af en ny passage gennem området. 

Nu er der gået atter otte måneder, og bygherre er klar til at præsentere sit tredje projektforslag for området. Og igen er det ikke småting, der er justeret på.

Den store hjørnebygning, der skal lukke karreen ud mod Nannasgade og Hamletsgade, har foretaget et hamskifte mod en mere ensartet facade med færre materialeskift og endnu flere røde tegl. Og så er der rykket rundt på kvadratmeterne.

I den nye plan er den 4-etagers bygning, der meget imod de lokales vilje skulle vokse frem internt i området, blevet fjernet, og der lægges i stedet op til, at der kan komme en mindre bygning i én etage på dets plads — eksempelvis i form af et legehus, drivhus, pavillon eller lignende. 

I stedet for de mistede kvadratmeter inde på området skal en hel del nye kvadratmeter nu ifølge planen placeres som en markant, 2-etagers overbygning på den historiske spinderibygning, der ligger ud mod Hamletsgade.

Projektets påvirkning af den omkringliggende by bliver altså større i den seneste udgave, men til gengæld bliver skalaen lidt mindre i det indre af området.  

Flere træer og levende stueetager

Som det hele tiden har været meningen, lægger planen også op til, at der kan indrettes serviceerhverv som restauranter og caféer i stueetagerne og detailhandel langs Tagensvej. 

Derudover vil planerne bane vej for fire nye, grønne byrum med beplantning og nye opholdsmuligheder, samt en offentlig forbindelse, der skal forlænge den blinde stikvej "Frikadellely", så den i fremtiden bliver en fuldendt forbindelse mellem Tagensvej og Nannasgade.

For at styrke områdets grønne karakter, der blandt andet domineres af store træer, skal der tilføres yderligere 86 nye træer, der primært skal koncentreres omkring den nye, offentlige stiforbindelse. Til gengæld kræver planerne også, at 19 af områdets 56 bevaringsværdige træer fældes. 

Tanken er også, at bygningernes flade tage kan anvendes til grønne tage — med undtagelse af bygningen ud mod Nannasgade, der opføres med taghældning som reference til den omkringliggende karréby, som bygningen placeres i forlængelse af.

Vælger politikerne at nikke til det tredje projektforslag, vil det atter blive sendt i offentlig høring, inden forslaget endnu engang skal til politisk godkendelse.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Jens Krabbe_1

"19 af områdets 56 bevaringsværdige træer fældes."

Hvis de er fundet bevaringsværdige, bør de vel netop bevares?

Alternativt kan de flyttes af eksempelvis https://traeflytning.dk/
lasse
Tak fordi I fortsat følger dette projekt. Følg meget gerne op med hvad konklusionen på forslaget bliver.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling