pixel

Farmen på taget overlever

ØsterGro var truet af P-pladser men får nu permanent tilladelse.

Østergro tagfarm Østerbro

Grønt på taget eller P-pladser på taget?

Det var det ret skarptskårne dilemma på Østerbro, hvor tagfarmen ØsterGro i næsten et år har været truet af, at lokalplanen for området kræver flere P-pladser, end der egentlig er.

I går stemte et næsten enigt Teknik- og Miljøudvalg dog for at give en dispensation, så ØsterGro nu har en permanent tilladelse til at gro grøntsager på taget i Æbeløgade.

Men hvad har et tag at gøre med P-pladser, spørger man måske?

17 er nok

Jo, ØsterGro ligger på taget af en bygning der tidligere husede bilaktioner og derfor er udstyret med en elevator, der kan fragte biler op på taget i 3. sals højde.

Da der samtidig fra byggeloven lå et parkeringskrav der sagde, at minimum 29 P-pladser skulle være tilknyttet ejendommen, var tagetagen egentlig udlagt til bilparkering. ØsterGros tilladelse var derfor kun midlertidig. 

Ejeren af ejendommen på ydre Østerbro ansøgte dog i april om en anvendelsesændring af bygningen, og når det sker, åbnes der en lokalpolitisk mulighed for, at man kan give en dispensation for antallet af P-pladser.

Da ejeren samtidig har fundet plads til 17 biler andetsteds — 5 i kælderen og 12 i gården — skilte kun 12 pladser virkeligheden fra det oprindelige krav om de 29.

Og dét besluttede politikerne på Københavns Rådhus altså var godt nok til at give en dispensation for kravet, så ØsterGro får lov at gro videre med en regulær byggetilladelse som ny gødning.

Kun de Konservative stemte imod. Partiets Jakob Næsager ville ikke være med til at fjerne parkeringspladser fra planerne for området.

Du kan læse meget mere om ØsterGro i vores reportage fra 2014.

Og lige ved siden af ØsterGro besøgte vi i september 2019 den forgrønnede Skt. Kjelds Plads.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling