pixel

Fortsat modstand mod planer på Hamletsgade

For anden gang er et forslag om nyt byggeri på Ydre Nørrebro sendt retur af politikerne. Lokale frygter at stedets egenart og industrihistorie går tabt.

hamletsgade, tekstilfabrik, Holscher Nordberg

Vi befinder os endnu engang på tekstilfabrikken Holger Petersens gamle fabriksområde på Ydre Nørrebro. 

Det har vi gjort et par gange før, for her ønsker grundens ejer — Holger Petersen A/S — nemlig at opføre flere nye byggerier og en ny gade, der skal forbinde Nannasgade med Tagensvej.

Med til planerne hører en række nye bebyggelser, både mod gaden og inde på det gamle fabriksområde — alle tegnet af tegnestuen Holscher Nordberg.

Det kunne vi skrive tilbage i marts sidste år — men siden er der af flere omgange gået grus i det kommunale maskineri.

Nænsom arkitektur

Allerede for knap et år siden stillede politikerne en række krav til de forelagte planer om, at byggeriet skulle have et udtryk, der hang bedre sammen med områdets særlige, industrielle historie.

De mange bevaringsværdige huse på området inkluderer Fabriksbygningen, Farverbygningen, Væveribygningen og Kontorbygningen — foruden en rækkehusbebyggelse mod Tagensvej som blev opført til fabrikkens arbejdere.

Derfor blev det første forslag til en lokalplan for byggeriet sendt retur til embedsværket i Teknik- og Miljøforvaltningen til videre bearbejdning. 

Siden blev projektet ganske grundigt filet til af bygeherren. Blandt andet blev der skruet op for brugen af tegl for at skabe mere "tyngde" og sikre visuel sammenhæng med de historiske fabriksbygninger, der flere steder er domineret af teglsten.

Én bygning blev udstyret med et traditionelt saddeltag, som man i forvejen støder på i området — fremfor et fladt tage, der først var planlagt.

Og så blev et af de planlagte byggerier helt skiftet ud og erstattet af et nyt med et mere klassisk udtryk — inklusive en moderne fortolkning af et hjørnetårn.

Med alt dét på plads godkendte politikerne de foreløbige planer og sendte dem ud i offentlig høring, så befolkningen kunne få lov at give sit besyv med.

"Uforståeligt og et kæmpe tilbageskridt"

Nu er projektet så endnu engang sendt retur til embedsværket, efter politikerne har laveet en opsamling på de mange høringssvar, der havnede i kommunens mailboks — hvoraf langt de fleste er kritiske. 

"Der bor for mange mennesker på Nørrebro i forvejen. Der er brug for grønne områder. Ikke flere bygninger", lyder det eksempelvis i ét høringssvar.

"At opføre erhvervsbebyggelse, som forringer beboelseskvaliteten i den allerede eksisterende boligbebyggelse, virker komplet uforståeligt og et kæmpe tilbageskridt", lyder et andet.

Et tredje — som er støttet af hele 420 borgere i lokalområdet — kritiserer blandt andet arkitekturen på de nye bygninger, der skal opføres i tilknytning til den gamle, bevaringsværdige tekstilfabrik.

Beboerne foreslår blandt andet i stedet, at højden på flere af byggerierne reduceres, "så vi sikres dagslys og udsyn i vores hjem", som det står skrevet.

I ét tilfælde i det indre område får borgerne faktisk medhold af embedsfolkene, som i deres revurderede forslag peger på, at tre etager — fremfor fire — vil være optimalt med hensyn til at mindske skyggegener.

Men trods protesterne vurderer embedsværket fortsat, at en stor, samlet randbebyggelse i op til fem etager langs Hamletsgade og Nannasgade giver god mening.

I dag ligger her blandt andet en P-plads og en ældre, ét-etagers bygning med et autoværksted, så det er en stor forandring, der er på vej på grunden. Men de fleste af de eksisterende karrébebyggelser i området er på fem-seks etager, så det nye byggeri vil skalamæssigt ikke gå i konflikt med omgivelserne, mener forvaltningen.    

Ingen lys i Frikadelly, tak

Som del af planen skal en i dag lille, blind sidegade fra Tagensvej fremover forlænges ind gennem området til Nannasgade, så det i fremtiden får et mere urbant og mindre aflukket udtryk.

Gaden skal med andre ord hjælpe med at invitere den omkringliggende by ind på det gamle fabriksområde. Den har i dag ikke noget officielt navn, da den ender blindt, men i nærområdet kalder mange den Frikadellely — og det lokale kælenavn er faktisk nået hele vejen til Google Maps.

Beboerne er dog skeptiske ved udsigten til et indre byrum, der er oplyst om natten, og en ny gade gennem grunden, som de frygter vil tiltrække "mange lyssky aktiviteter". I stedet ønsker de, at det indre af det nyskabte område bliver lukket efter mørkets frembrud.

Det afviser embedsværket dog.

Hos Nørrebro Lokaludvalg er man langt mere postiv overfor idéen om en åbning af det indre af området med passage døgnet rundt mellem Nannasgade og Tagensvej. Omvendt er man ikke helt friske på idéen om ny bebyggelse inde på området, men vil gerne begrænse projektet til randområdet langs gaderne uden om området.

Helt generelt mener både lokaludvalg og den statslige Slots- og Kulturstyrelsen — der hører under Kulturministeriet — at det planlagte nybyggeri ikke er tilpasset stedets egenart. Både arkitektur og skala skyder ved siden af med hensyn til at tilpasse sig det gamle industribyggeri, som det skal bygges sammen med, mener man. 

I sidste ende valgte politikerne i et enigt Teknik- og Miljøudvalg endnu engang at sende planerne retur til embedsværket. Sagen vil blive taget op igen, når forvaltningen har leveret flere oplysninger til politikerne. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Anne-Dorte Hesselholt
Det fremgår ikke af artiklen, at den foreslåede sti gennem området ligger mellem 4-6 etagers nybyggeri og ikke giver adgang til det gamle fredede og bevaringsværdige fabriksbygger. Stien er reelt en brandvej, handicap-parkering mv. og helt værdiløs for borgerne i kvarteret. Vi ønsker færdsel, der er med til at skabe tryghed, fastholdt i Baldersgade og Hamletsgade, der er indkøbsgade. Begge gader forbinder Tagensvej og Nannasgade. Den foreslåede sti tilfører intet nyt brugbart til kvarteret. Det fremgår heller ikke, at bygningen inde i området, som er placeret klods op af Baldersgadeboligernes gårdvinduer og smalle rekreative baggårde, indtil sommeren 2022 var 3 etager høj, Lige inden borgerhøringen blev den forhøjet til 4 etager med saddeltag efter forslag fra embedsværket. Det er ren manipulation, når embedsværket nu igen vil sænke den til 3 etager, dog med højt saddeltag, som skal få det til at se ud som om, de imødekommer beboerne i Baldersgade og Frikadellely, som vil få frataget alt deres dagslys og sol, også hvis bygningen er 3 etager. Borgerne ønsker ikke genindførelse af baggårdshuse, som der er blevet arbejdet på at fjerne de sidste 100 år. Vi ønsker en¨ åben gård, ligesom alle andre karrérer.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling