pixel

Almennyttigt hovedkvarter på den øde side af Enghavevej

Beboerdemokratiet får mødelokaler på taget, og Vesterbro får en lille park langs baneterrænet.

kab huset baneterræn

Mens den indre del af Enghavevej føles så downtown Vesterbro, som det overhovedet kan blive, sker der et markant stemningsskifte efter mødet med jernbaneterrænet, der lægger hele den ene side af vejen ganske øde den sidste kilometer ud til Sydhavnen.

Lige på hjørnet mellem bane og vej er der dog nu bylivsforstærkning på vej i form af et femkantet, femetagers kontorhus i grønne, offentligt tilgængelige omgivelser.

Det er boligselskabet KAB, der har købt den ubebyggede grund af DSB Ejendomme og fået den endelige kommunale godkendelse til at bygge sig et nyt hovedsæde, hvor Vigerslev Allé udmunder i Enghavevej.

KAB, der administrerer over 60.000 lejemål for almene boligorganisationer i hovedstadsregionen, har boet næsten 80 år på Vester Voldgade ved Rådhuspladsen, men forventer i 2021 at flytte ind på den nye adresse overfor de gamle sporvognshaller, der blevet til Copenhagen Skatepark og Streetmekka, og skråt overfor den lukkede Enghave Station, der er flyttet nogle hundrede meter og blevet til Carlsberg Station.

KAB Huset udformes af Henning Larsens hæderkronede tegnestue med SLA som landskabsarkitekter.

De 7.400 etagemeter plus p-kælder får plads til 400 medarbejdere foruden faciliteter til at fungere som samlingssted for boligorganisationerne og deres beboerdemokrati. Blandt andet på tagterrassen, hvor mødelokaler indrettes i små fritliggende tagbygninger omgivet af planter og mindre træer.

Visuelt bliver bygningen delt i to dele med hver deres type tegltegn på facaden. En mørk base i to etager og tre lysere overliggende etager med gulv-til-loft vinduesudskæringer.

En ny bred trappe vil føre fra Enghavevej ned til de grønne skråninger mod baneterrænet, som skal inddrages i udearealerne hele vejen rundt om KAB Huset og mod syd bliver til en lille park med et halvt hundrede nyplantede træer.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling