pixel

København vokser mindre end forventet

Vi bliver stadig flere københavnere — men såvel færre unge tilflyttere som nyfødte lægger en dæmper på befolkningsvæksten.

Efter et par (corona)år med langt lavere befolkningsvækst end vanligt, er København nu ved at være tilbage på sporet.  

Således voksede Københavns Kommune i 2022 med 9.200 nye indbyggere, hvilket er næsten 47% mere end året før. Dét viser en ny opgørelse fra Københavns Kommune lavet med tal trukket ud af CPR-registeret. 

Men Københavns popularitet er nu ikke så entydig, som den kan syne ved første øjekast, for der er især én uventet faktor, der har påvirket regnskabet. 

Knap 18% af de nye indbyggere, der er kommet til byen i 2022, er nemlig ukrainske flygtninge, og der er nok en stor sandsynlighed for, at en god del af de 2.800 ukrainere ønsker at vende hjem igen, så snart krigen i hjemlandet tillader det.

En mere naturlig årsag til befolkningsvæksten er, at der blev født flere børn, end der var dødsfald, og det gav et såkaldt fødselsoverskud på 5.400 københavnere. 

Og endelig var der flere folk, der flyttede fra udlandet til København end den anden vej rundt. Udenlandske tilflyttere er faktisk den største kilde til den positive befolkningsudvikling i København i 2022.

En nettotilgang på hele 7.400 nye indbyggere scorede hovedstaden på dén konto, og mon ikke den tilbagevendende kåring som verdens bedste by at bo, har fået flere til at pakke sydfrugterne og prøve lykken i København? Sikkert er det i hvert fald, at antallet af indvandrere fra udlandet er steget markant i løbet af de seneste år.  

Færre unge rykker mod byen 

Noget der til gengæld trækker ned i det københavnske regnskab, er mængden af københavnere, der vælger at flytte ud af byen til andre kommuner. 

I 2022 var der således 6.000 flere, der valgte at flytte fra København til landets øvrige kommuner, end der var danskere, der valgte at rykke mod hovedstaden. Med andre ord er det alene indvandring fra udlandet og nye babyer, der står bag Københavns vækst. Ser man alene på voksne danskere er der nettoudvandring fra København.   

I sidste års digre nøgletals-værk Status på København 2022 kan man se, at det især er Frederiksberg og dernæst Gentofte og Gladsaxe Kommune, der trækker, når københavnerne rykker ud af byen.  

Ifølge Københavns Kommunes økonomiforvaltning skyldes den negative tilflytning dog især, at der sidste år var væsentligt færre unge end normalt, der valgte at bosætte sig i hovedstaden. Omvendt er fraflytningen af børnefamilier, der steg gevaldigt under corona, ved at være tilbage på sit normale leje. 

Gøres hele regnestykket op, var den samlede befolkningsvækst i Københavns i 2022 på 6.400 nye indbyggere — fraregnet de 2.800 fordrevne ukrainere. 

Det er knap 17% færre nye indbyggere, end Københavns Kommune havde regnet med.

Færre nyfødte bremser

Ifølge Økonomiforvaltningen skyldes den lavere vækst, at København i lighed med resten af landet er ramt af et meget lavt fødselstal. Således faldt antallet af nyfødte med omkring 1.250 i 2022. Dét betyder, at der ikke er blevet født så få børn per 1.000 indbyggere siden 1990.

Deé udvikling får nu Københavns Kommune til at nedjustere forventningerne til den fremtidige befolkningsvækst i København med godt 9%.

Forventningen er nu, at vi i 2050 er blevet 100.000 københavnere rigere, så kommunen i alt rummer 750.000 indbyggere. Et tal, der er nedjusteret med cirka 10.000 borgere i forhold til tidligere prognoser. 

Det er især aldersgruppen af de 0-15 årige, som Københavns Kommune vurderer, at der vil komme færre af i fremtiden end tidligere ventet. 

Ser man det i et lidt større perspektiv, er København dog stadig en kommune i vækst.

Siden 1995 er vi blevet 37% flere københavnere, og København har siden 2008 været den hurtigst voksende kommune på landsplan. 

Væksten fordeler sig ifølge 'Status på København 2022' på alle bydele, men særligt Vestamager, der omfatter Ørestad, og Vesterbro/Kgs. Enghave, der omfatter Sydhavnen, tager kegler.

Her er antallet af indbyggere vokset med henholdsvis 81% og 53% fra 2005 til 2022. 

Kigger vi på tallet for hele København — altså inklusive Frederiksberg Kommune — bor der nu for første gang siden 1960'erne mere end 3/4 million i de to hovedstadskommuner. Helt præcis er vi rundet 758.300 københavnere.

Og lægger man Danmarks Statistiks tal for 'Byen København' og 'Københavns Omegn' sammen, er der nu i alt 1,38 mio. metropol-københavnere.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling