pixel

Noma afspærrer nu Stadsgraven med biler — eller er det slut?

Sagaen om Noma afspærring af stien om Stadsgraven fortsætter — nu med brug af biler. Men der er også en helt ny udvikling på Refshalevej.

noma parkering stadsgraven

Det er svært ikke i hvert fald at give Noma et par point for ihærdigheden.

I en sag med rødder tilbage i 2018 har Noma i nu godt et halvt år forsøgt sig med en hel stribe krumspring for at holde folk væk fra et område ud til Stadsgravens vand, hvortil der ellers skal være offentlig adgang.

De seneste måneder er taktikken skiftet fra at spærre af med krukker til i stedet at bruge biler.

Men er man nu måske alligevel ved at give op på Danmarks vel bedst kendte restaurant?

Reb, krukker, biler

I november 2023 fik Noma endelig ordre fra Københavns Kommune om at fjerne det reb, der afspærrede offentlighedens adgang til den sti, der løber mellem restauranten og voldgraven om Christianshavn.

Det nægtede Noma i halvanden måneds tid men bøjede sig til sidst — dog kun for i stedet at opstille en række store plantekrukker, der blokerede stien.

Afspærringen sendte et meget tydeligt signal og havde den formentlig tilsigtede effekt: Magasinet KBH så aldrig nogen gå ned ad stien de gange, vi var på besøg.   

Siden fulgte et forløb hvor:

  • 1. Magasinet KBH sendte Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) billeder af, at stien fortsat var blokeret af krukkerne
  • 2. TMF bad Noma om at fjerne afspærringen, som de havde fået besked på
  • 3. Noma fjernede krukkerne, tog et billede af den nu tilgængelige sti og sendte det til TMF
  • 4. TMF lukkede sagen
  • 5. Noma satte krukkerne op igen
  • 6. Tilbage til 1

Vi besøgte senest sagen for en en god måneds tid siden, hvor Nomas taktik havde udviklet sig til at blokere stien med både plantekrukker og en bil parkeret foran stiens indgang.

Og anvendelsen af en bil til afspærring er en taktik, som Noma siden blev glad for.

Med læsernes hjælp har Magasinet KBH de seneste uger holdt øje med udviklingen, og afspærringen med krukker blev i perioden løbende lidt mere sporadisk. Nogle gange var den der. Andre gange var den der ikke.

Men til gengæld har der ved hvert eneste besøg, og på hvert eneste billede tilsendt af læserne, været parkeret en bil, der blokerede for adgangen til stien. Typisk har den været bakket omkring en meter op ad stien, så det var helt tydeligt, hvad dens formål var.

Den 24. april informerede Magasinet KBH første gang Teknik- og Miljøforvaltningen om den vedholdende blokering med biler.    

Forvaltningen har altså tidligere ad flere omgang informeret Noma om, at de opsatte krukker skulle fjernes, da de "står på en måde, der har karakter af et hegn," som man forklarer til Magasinet KBH.

Men efter yderligere et par rapporter modtager vi fra Teknik- og Miljøforvaltningen et svar om den blokerende bil: 

"Vi kan som Bygningsmyndighed desværre ikke regulere parkering."

Da vi indsender i alt syv billeder af den systematiske spærring af stien med den samme bil og beder om en uddybning af svaret, bliver vi bedt om i stedet at kontakte presseafdelingen. Og den 17. maj tikker et svar ind:

"Forvaltningen kan som bygningsmyndighed ikke regulere, hvor og hvordan biler og cykler parkeres eller stilles på privat matrikel, da der er tale om flytbare transportmidler."

Med andre ord: 

Noma har til huse på privat ejet jord, som der ifølge lokalplanen skal være offentlig adgang til. Men netop fordi jorden er privat ejet, kan Københavns Kommune som offentlig myndighed ikke kræve, at der ikke må parkeres et bestemt sted — også selv om parkeringen tydeligvis sker på en måde, så den blokerer for indgangen til stien, og man nok ikke er tvivl om hensigten med den. 

Kan kun regulere fremad

Magasinet KBH har konsulteret lokalplansekspert Sune Porse Carlsen, som siger, at Hvis Københavns Kommune skulle kunne kræve indgangen til stien friholdt for parkering, så skulle det have være indskrevet i den lokalplan for Holmen, som Noma hører under.

Og det er det ikke.

Det betyder ikke noget for sagen, at lokalplanen er lavet i 2000, og Noma først flyttede ind 18 år senere. I år 2000 var der fri adgang til stien, da Søminedepotet — som Noma nu har til huse i — lå ubrugt hen. Og derfor har ingen dengang tænkt på, at man skulle indskrive en regulering af parkeringen på stedet.   

Carlsen siger, at man i dag vil kunne lave et tillæg til den eksisterende lokalplan, og på den måde regulere parkeringen. Men dette ville kun gælde for fremtidige ændringer på arealet — og dermed vil man stadig ikke kunne kræve af Noma, at de ophører med den blokerende parkering, der står på i dag.

Dermed ser det altså ud til, at Københavns Kommune reelt er magtesløs overfor Nomas seneste forsøg på en kreativ afspærring: Reb skal fjernes. Krukker skal fjernes. Men biler kan man ikke gøre noget ved.

Den socialdemokratiske politiker på Københavns Rådhus Niels Bjerrum har dog i en længere periode haft som mærkesag at sikre fri adgang for alle langs vandet alle steder i København.

Og på baggrund af Magasinet KBHs oplysninger har Bjerrum den 8. maj bedt embedsværket svare nærmere på, hvad kommunen kan gøre ved alle Nomas gentagende afspærringer — også med biler.

Hvad svaret er, vender vi tilbage til, når det kommer ind. Men det vil formentlig være det samme, som Magasinet KBH har fået. Og dermed kan det blive nødvendigt med en politisk beslutning om ekspropriering, hvis man ønsker at friholde adgangen til stien for den parkering, der blokerer for den.   

Nu fri adgang?

I mellemtiden kan det dog være, at problemet ved Refshalevej er forsvundet — om ikke af sig selv, så ved et kursskifte. 

Da Magasinet KBH kommer forbi Noma den 16. maj — og igen den 18. maj — er stien nemlig hverken blokeret af reb, krukker eller biler.

Der er fri passage ned langs vandet, og der er lavet andre ændringer:

Både københavnske politikere og Magasinet KBHs læsere har tidligere foreslået, at Noma blot kunne opsætte et lille reb langs stien og dermed sikre, at folk der går ned ad stien ikke også bevæger sig ind i restaurantens urtehave.

Og dét er præcis, hvad der nu er sket.   

Alle afspærringer er væk, et lavtsiddende reb markerer urtehavens kant, og på et skilt står skrevet: "please do not walk in the garden".

Har Noma givet op og accepterer nu, at man må bevæge sig ned ad stien, som lokalplanen kræver? Eller er der tale om en midlertidig våbenhvile forklaret af et skilt, der er opsat på den anden side af stien: "the restaurant is currently closed"?

Vi ved det ikke, og det har ikke været muligt at indhente et svar fra Noma inden deadline. Men Noma åbner ifølge hjemmesiden igen den 18. juni, og vi opdaterer i en senere artikel. 

To steder skal åbnes

Før der igen er fri passage langs hele Stadsgraven, kræver det dog også, at Noma fjerner det metalhegn, som restauranten har opsat i den anden ende af grunden.

Her har Københavns Kommune afgjort, at man ikke kan kræve hegnet fjernet, da der ikke optræder noget om "hegning" i den lokalplan for Christiania, som er gældende for det areal, som hegnet står på.

Magasinet KBHs redaktør har dog sendt denne sag videre til Planklagenævnet for at bede landets øverste instans om deres vurdering af sagen.

Den vender vi tilbage til, når der er nyt. I mellemtiden kan man læse mere om dén sag her.    

Magasinet KBH gør særligt meget ud af denne sag, fordi den er af principiel betydning for, i hvilket omfang byens beboere kan stole på, at de politiske beslutninger indskrevet i byens lokalplaner rent faktisk bliver respekteret og kontrolleret.

Tak til de læsere, der har sendt os billeder af Nomas afspærringer. Vi vil fortsat meget gerne modtage billeder, hvis Noma igen begynder at spærre af. Billeder kan sendes til noma@magasinetkbh.dk.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Katrine Hertel
Tak fordi I holder fast i at fortælle denne saga om adgang. Jeg bor i området og husker dengang man kunne løbe hele vejen rundt. Det provokerer mig helt vildt at nogen kan spærre adgangen til vandet af.
belnurze@gmail.com
Meget arrogant. Alene årsag til, at jeg ikke kunne drømme om at lægge mine penge på at spise på Noma.
Jette Ingerslev

Obs

Korrektion: Der var i 2020, TMF tegnede Dantes Plads ud ad Middelalderbyen. Undskyld trykfejlen!
Jette Ingerslev

Ved Stadsgraven er TMF meget langmodig overfor Nomas mange strategier og aktiviteter, så stien stadigt ikke er frit tilgængelig for borgere, der ønsker at komme rundt i den dejlige natur.

Anderledes har TMF forholdt sig til Dantes Plads. Her tegnede TMF i 2000 ”blot” Dantes Plads ud ad Middelalderbyen med tre streger, så var banen klar og Q-Park dermed kunne fjerne høje robinietræer, anlægge en overflødig og forurenende p-kælder på trods af CO2-mål 2025, planer om færre biler, flere cykler og grønt miljø.

Hvor ligger det politiske, demokratiske og moralske ansvar i denne type fiksfakserier, hvor byens borgere bliver kørt ud på et sidespor?

Med venlig hilsen Jette Ingerslev
Steen V Kristensen

Kære Magasinerkbh.

Tak for den ihærdige indsats! Jeg undrer mig med Jer over kommunens langmodighed i sagen. Hvorfor egentlig? Og kan en bil hensat med det formål at blokere egentlig betragtes som en parkering. Det kunne være sjovt få et en nærmere vurdering af, om en metalklods der blokerer men har en nummerplade på, så ikke er en blokade? Jeg forstår det i hvert fald ikke.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling