pixel

Ny bro i Sydhavnen skal flyttes

Københavns Roklub ønsker at flytte en hel bro i Sydhavn for at undgå sammenstød med bløde trafikanter.

bro, roklub, enghave brygge

Siden 1941 har Københavns Roklub levet en temmelig fredelig tilværelse i skyggerne af H.C. Ørstedværket i en del af København, de færreste kom forbi.

Men det var dengang.

Siden er både Fisketorvet, Havneholmen og en cykelbro til Amager og Enghave Brygge kommet til. I dag er hele området tilbygget, endnu mere er på vej, og antallet af både gående og cyklende er vokset massivt.

Al den trafik kan komme til at forstyrre de roende, og derfor ønsker roklubben at flytte en hel gangbro, der ellers er blevet etableret for kort tid siden.

Broen kan nemlig medføre trængsel på pladsen foran klubbens lokaler, hvor man ofte finder medlemmerne stå og rode med både af forskellig størrelse — eller i færd med at bugsere dem ned til kanalens vand.

Broen forbinder i dag roklubbens arealer med Theodore Roosevelts Vej — og tillader samtidig folk at spadsere langs øen Nobelholms nordlige kant ud mod vandet.

Men klubben ønsker at flytte broen godt 60 m længere mod syd, så den ligger i forlængelse af Fiskerihavnsgade. På den måde håber roerne at undgå konflikter mellem håndtering af robåde og krydsende færdsel fra broen henover forpladsen.

Betaler selv flytningen

Nu kan det umiddelbart lyde en smule krævende bare sådan at forlange en hel bro flyttet. Men roklubben har meldt ud, at de selv betaler for flytningen — og fra Københavns Kommunes side er der rent lokalplansmæssigt umiddelbart ikke noget i vejen for at give tilladelsen.

Faktisk skriver Teknik- og Miljøforvaltningen direkte i dispensationsoplægget, at de "er enige i, at det vil være en bedre løsning både for andre trafikanter og for roklubben at flytte broen".

Og i mandags erklærede de 11 politikere i Teknik- og Miljøudvalget sig enstemmigt enige med embedsværket, og dermed vil fodfolket og hjulfolket fremover blive ledt ned ad den for bilister blinde vej Fiskerihavnsgade.

Det bliver fortsat muligt for offentligheden at gå ind på roklubbens arealer fra Nelson Mandelas Allé, men man skal fremover udenom klubben for at følge havnens vand.

Flytningen af broen vil dog først ske, når et planlagt byggeri ved Fiskerihavnsgade er færdigbygget — formentlig i løbet af sommeren 2027.

Høringsvar bakker op

Det er ikke alle, der deler roklubben og Københavns Kommunes syn på sagen.

I den politiske behandling af forslaget har kommunen i hvert fald modtaget fem negative høringssvar.

De mener, at broen bør blive liggende, da den skaber sammenhæng i området langs vandet — og at en flytning kun kommer roklubben til gavn.

Umiddelbart er stemningen i høringsvarene dog i roklubbens favør, da hele 34 svar er positive — heraf dog 11 fra roklubbens egne medlemmer.

De mener alle, at der er risiko for farlige situationer, hvis store og tunge både skal håndteres på forpladsen, mens cyklister og gående passerer forbi på samme område.

Et par borgere mener endda, at broen er decideret fejlplaceret, og at det ikke bør være roklubben, men derimod kommunen, der betaler for flytningen.

Sådan kommer det dog ikke til at gå, men roklubben har altså nu fået grønt lys til en broflytning, så længe den selv betaler regningen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling