pixel

Metroområde i Jernbanebyen kan blive overdækket

Undersøgelser viser, at det er muligt at overdække en del af metroen, der i dag skærer midt igennem den kommende bydel Jernbanebyen.

Kort metro klargøringscenter jernbanebyen

Der kommer tilsyneladende ikke noget ud af planerne om at overdække en del af Vasbygade for at bringe den kommende bydel Jernbanebyen tættere på de øvrige nye kvarterer i Sydhavnen. 

Til gengæld kan en anden af Jernbanebyens barrierer mod den omkringliggende by stadig blive brudt ned — eller i hvert fald blødgjort en smule.

Lige nu skærer Metroselskabets såkaldte klargøringsscenter for metrolinjerne M3 og M4 sig på tværs gennem den kommende Jernbaneby som et sværdhug.

Klargøringscenteret omfatter blandt andet en op- og nedkørsel, værkstedsbygninger, et rangererterræn og en stor vendesløjfe — og ligger som et langstrakt og indhegnet ingenmandsland, der skiller en lille kileformet del af Jernbanebyen fra den mere omfangsrige, nordlige del.

Overdækket, ikke nedgravet

I forbindelse med forberedelserne til den kommende helhedsplan for området har Jernbanebyens bagmænd, Københavns Kommune, Freja Ejendomme og DSB, bedt Metroselskabet undersøge mulighederne for at overdække dele af klargøringscenteret og at etablere broforbindelser på tværs af det.

Metroselskabet har hen over sommeren undersøgt mulighederne og er nået frem til, at det er teknisk muligt at lave en overdækning af en del af den vestlige del af centeret samt at bygge en gang- og cykelbro henover skinneterrænet i den østlige ende.

Der er dog altså tale om en overdækning — ikke en nedgravning. Men det åbner stadig for visse muligheder, hvis der bliver lagt tag over en del af klargøringscenterets rangerterræn og/eller vendesløjfen. 

Man kan for eksempel forestille sig, at der ovenpå overdækningen anlægges et aktivitetsområde a la konditaget på Parkeringshus Lüders i Nordhavn eller aktivitetstaget i Bella Kvarter. Men det er selvfølgelig ren spekulation lige nu.

Metroselskabet tager det forbehold, at man først kan overdække klargøringscenteret, når det er udvidet til den fulde kapacitet, der kræves, hvis man i fremtiden beslutter at udvide M4 fra Ny Ellebjerg Station og videre til enten Hvidovre eller Bispebjerg Hospital.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling