pixel

Palads har ikke værdier til en fredning — så skal den købes?

Palads bliver ikke fredet — men både SF og Konservative viser nu interesse for, at Palads skal overtages af Københavns Kommune.

palads københavn biograf eksteriør

"Bygningen har ikke de værdier af arkitektonisk eller kulturhistorisk karakter, som kan begrunde en fredning."

Sådan lyder en sætning fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) i en stillingstagen til, om der skal rejses fredningssag om Palads-biografen ved Vesterport.

Med bagrund i dén vurdering er der aldrig blevet startet en fredningssag vedrørende Palads — og bygningen er derfor ikke et emne for fredning på trods af, at flere beboere har henvendt sig til SLKS og bedt om netop dét. 

Dét fremgår af et notat udarbejdet af Københavns Kommune på foranledning af De Konservative, der har ønsket at vide mere om Palads' aktuelle status.

Tilbage i  2020 vurderede SLKS, at "Paladsteatret helt afgjort har betydning som forlystelsescentrum for hovedstadens indbyggere", men samtidig at den rent arkitektonisk nok er kulørt, men ikke en væsentlig del af kulturarven. Styrelsen konkluderede dén lejlighed:

"Bygningen har i det ydre et festligt, men ikke helstøbt, arkitektonisk udtryk, og i det indre er [den] særdeles ombygget, hvorved den ikke fremstår som noget markant vidnesbyrd om det tidlige 1900-tals biografkultur."

Politisk interesse

I efterhånden seks år har Nordisk Films Biografer haft erklærede planer om at rive Palads ned og opføre et nyt byggeri på stedet — et byggeri som skal omfatte en ny biograf, men også et nyt erhvervsbyggeri, som skal være med til at finansiere biograf-delen.

De planer har dog vakt protester i visse kredse. Ikke mindst er der oprettet en Facebook-gruppe med navnet 'Bevar Palads', der nu har 14.000 følgere.

Argumentet fra Palads-støtterne er blandt andet, at "Palads med sin lange historie og sine ikoniske farver er et københavnsk unikum, som appelerer til børn og voksne fra hele landet." 

"Store grå kontorbyggerier er vist ikke en mangelvare. Men vi har kun en regnbue," skriver 'Bevar Palads' også

Sagen har tidligere også fået politisk bevågenhed — blandt andet da Klaus Mygind fra SF her i Magasinet KBH plæderede for at bevare det gamle Palads' facade, så en eventuelt ombygget bygning udefra ville se ud som i dag. 

Dét var i 2020, og her i november 2022 spurgte hans partifælle Rasmus Steenberg ind til, hvilke muligheder Københavns Kommune har for at overtage bygningen fra Nordisk Films Biografer.

Højre og venstre

Steenberger og Mygind får nu støtte fra den anden side af det politiske spektrum, for interessen for Palads' mulige fredning er ikke den eneste aktivitet, som de Konservative har kastet sig ud i de sidste par uger.

Karina Bergmann fra liste C har nemlig for få dage siden modtaget svar på sit eget spørgsmål til embedsmændene om, hvordan Københavns Kommune vil kunne overtage bygningen.    

Forvaltningen forklarer til Bergmann stort set det samme som de gjorde til Steenberg: Københavns Kommune kan godt erhverve ejendommen, hvis ejeren ønsker at sælge — men det skal ske på markedsvilkår.

Og da der er tale om flere tusinde kvadratmeter lige ved Axeltorv i byens centrum, vil prisseddelen utvivlsomt indeholde en hel del cifre.

Embedsværket oplyser også til Bergmann, at kommunen allerede har været i dialog med Nordisk Films Biografer med henblik på at købe bygningen og indrette kulturhus og bibliotek i den. Nordisk Film skulle så overtage jorden under Axeltorv for her at etablere en ny, underjordisk biograf.

Københavns Kommune var dog ikke klar til at betale den pris for Palads, som Nordisk Films Biografer ønskede, og derefter trak biografgiganten sig ud af forhandlingerne.

Det var i februar 2022, og ni måneder senere fremlagde Nordisk Film så tre bud på fremtidens Palads, hvoraf to genbruger hele eller dele af facaden på det gamle byggeri.

Svært politisk

Status er altså p.t., at Palads ikke vil blive fredet — og at Nordisk Films Biografer ønsker en pris for bygningen, som Københavns Kommune ikke umiddelbart er klar til at betale.

Med interesse fra nu både venstre- og højrefløjen, er en mulighed dog nu, at politikerne alligevel vælger at prioritere et køb af bygningen, når byen til foråret og efteråret lægger sine budgetter.

Rent politisk kan det dog blive en stor udfordring at samle et flertal bag så stor en udskrivning, når der også skal findes midler til f.eks. tre nye broer over havnen, fredeliggørelse af Middelalderbyen, omlægning af Torvegade og begrønning af byens gader og stræder — alle projekter der er prioriteret politisk, men som mangler finansiering.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Marianneringprivat

Gid vi nu snart kunne tillade Nordisk Film at bygge et skønt biograf-hus, som bevarer en del af facaden og optimerer resten som film-kultur mødested for os alle. Gerne det rosa halvrunde med det fritstående tårn, som på billedet. Sagen har trukket længe nok ud, og det ville dejligt med en moderne, komfortabel super-biograf i den historiske det af byen fremfor at skulle til Fisketorvet eller andre forbrugs-mekkaer, når man vil opleve film.

Mvh Marianne Ring
Alexander Jensen
Please vær mere opmærksom med stavefejl i jeres artikler, det begynder at være lige lovligt ofte. Og her endda i underrubrikken.
Gerda Bredvig Alexander Jensen
Vel talt!

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling