pixel

Politisk interesse for ny 'Enghavebro' der splitter sig i to

Forslag lagt frem i Magasinet KBH har nu også politiske øjne på sig — men i beboergruppe er man alt andet end tilfredse.

enghavebroen split

Kort
Enghavebroen

Der gik mindre end en måned, fra Magasinet KBH kunne præsentere et nyt forslag til den kommende Enghavebroen, til idéen nåede Københavns rådhus.

Forslaget fra dansk-amerikanske JRDV splitter broens ene ende op i to dele, så man kommer uden om de kapacitetsproblemer, som broens landgang på Enghave Brygge ellers har vist sig at have. 

Og dén ide fandt det socialdemokratiske medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum så interessant, at han for nylig spurgte embedsværket i Teknik- og Miljøforvaltningen, om det er en model, som de kendte til og som de vil forholde sig til.

Modsigelse med flaskehals

Balladen om Enghavebroen kan kort koges ned til, at der på Sjællands-siden ikke er plads nok til, at broen kan gå i land på den valgte placering. Gaden der løber til og fra broen er simpelthen for smal til at håndtere den øgede mængde trafik. 

Godt nok blev landgangen for en fremtidig bro allerede i 2012 indtegnet i lokalplanen for området. Men den samme lokalplan tillod også byggeri tæt ud mod de nygravede kanaler, og i de efterfølgende år blev den mulighed udnyttet fuldt ud.

Lokalplanen indeholdt dermed lidt af en selvmodsigelse, for hvis planen ikke efterlod et areal til en tilpas bred adgangsvej for cykler og gående til en kommende bro, ja så ville det ikke være muligt at anlægge den bro, der også er indtegnet i planen. Der ville opstå en flaskehals, hvor broen går i land.

Og den situation har man nu i dag.

Løsningen lyder indtil videre, at man tilkaster en stor del af den kanal, som adgangsvejen løber langs. Dermed får man skabt en bredere vej med mere plads til en cykelsti, samtidig med at man kan bibeholde den vognbane til særligt skraldebiler, der også skal være plads til.   

Men det er selvsagt ikke optimalt at skulle inddrage en stor del af en kanal, der er blevet gravet for nylig og tilfører noget herlighedsværdi til området.

Forvaltning ikke overbevist

Løsningen ifølge JRDV er, at man splitter broens landgang på Enghave Brygge op i en slags 'Y', så kun cykelstien går i land på den side af kanalen der er udset til at være adgangsvej. Så kan man nemlig inddrage det eksisterende fortov langs kanalen til en bredere cykelsti i stedet for at skulle kaste kanalen til.

Men hvad så med fodgængerne?

De får i stedet lov at gå i land fra broen på den anden side af kanalen, hvor der i forvejen er en 10 meter bred vej prioriteret fodgængere.

Det kan synes som en oplagt løsning, og den vakte altså politisk interesse hos Socialdemokratiets Niels E. Bjerrum.

Hos forvaltningen er man dog ikke helt overbevist.

Man svarer Bjerrum, at man kender til tilsvarende koncepter, hvor cyklister og gående adskilles — f.eks. fra 'Byens Bro' i Odense. Og man fortæller, at man vil vurdere alle løsningsforslag, når man her fra januar i samarbejde med de lokale beboere skal finde en endelig løsning på landgangsproblematikken — også forslag der adskiller cykler og gående.

Man "bemærker dog" i sit svar, at hvis man vil gøre som JRDV foreslår — altså inddrage fodgængerarealet langs kajen til cykelsti — så skal man også flytte de ni nedgravede affaldsbeholdere, der i dag har til huse langs kajkanten.  

Det tager JRDV ikke højde for, skriver forvaltningen, og "da disse skal befinde sig i umiddelbar nærhed af boligerne, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen ikke, at det vil være muligt at undgå at udvide kajen."

Bedre end at kaste til?

Men vil det ikke være lettere — og bedre for byrummet — at fjerne ni affaldsbeholdere end at indsnævre en hel kanal?

Dét spørgsmål sendte vi videre til amerikanske Morten Jensen fra JRDV, der skylder sine danske aner sit meget dansk-klingende navn.

Det oprindelige forslag fra JRDV nævnte kortfattet, at affaldsbeholderne vil skulle flyttes, og Jensen peger over for Magasinet KBH nu på, at de kan flyttes lige rundt om hjørnet, hvor de også vil være meget tæt på boligerne. Jensen siger:

»Hvis valget står mellem de to, så burde der ikke være noget tvivl om, at flytningen af affaldsbeholderne vil have en betydeligt mindre negativ virkning end at indsnævre kanalen med fire meter.« 

Samtidig peger Jensen på, at forslaget løser et andet problem:

Københavns Kommune har fremskredne planer om at anlægge en træbrygge ude i vandet tæt ved, hvor den nye bro skal gå i land. Og det kan blive nødvendigt at ændre eller opgive de planer, fordi der ikke er plads til både træbrygge og den kommende bro.

JRDV foreslår, at man i stedet slår to fluer med ét smæk og lader Enghavebroen dele sig i to på en lille, grøn ø, der også får den funktion, som træbryggen var tiltænkt: Et lille byrum til badende og kajakroer ude i havneløbet. 

             

Beboergruppe imod bro

Trods sin umiddelbare skepsis har Teknik- og Miljøforvaltningen altså nu tilkendegivet, at en løsning med en opsplittet bro også vil blive kigget nærmere på i det kommende arbejde.

Blandt andre beboerne på Enghave Brygge vil blive inviteret med i den proces, og her har man fra starten tilkendegivet, at man ønsker broen flyttet til et helt andet sted i havnen. Man vil ikke have "farlig trafik" tæt ved en børneinstitution og et "utrygt kvarter", har det blandt andet lydt.

Og løsningen fra JRDV, der bibeholder kanalen, som den er i dag, har tilsyneladende ikke ændret på dén holdning.  

Efter at Magasinet KBH præsenterede forslaget 19. oktober, skrev Camilla Løkkegaard — talsperson for Brogruppen på Enghave Brygge — et indlæg på Magasinet KBHs Facebook-side.

Her skrev hun, at hun havde talt med JRDVs Morten Jensen, der skulle have fortalt hende, at "forslaget er for sjov, og målet er at få nogen til at klikke på deres hjemmeside."

Det var "bare fun" skrev Løkkegaard, at Jensen havde sagt, og da Magasinet KBH den 12. november igen nævnte forslaget i en artikel, anklagede Løkkegaard nu magasinet for at være "vildledende", når vi omtaler forslaget.

Morten Jensen kan dog ikke genkende talspersonens udlægning af telefonsamtalen i oktober.

Jensen siger i dag til Magasinet KBH, at forslaget skal ses som et seriøst indspark i den offentlige debat, men at Løkkegaard selv valgte at drage den konklusion, at "designet med den opsplittede landgang måtte være en eller anden form for vittighed eller spøg." 

Løkkegaard spurgte derefter Morten Jensen, om JRDV ikke kunne tegne et forslag til et andet sted i havnen.

Forløbet peger på, at Teknik- og Miljøforvaltningen nok ikke står over for en helt let opgave, når arbejdet med broen snart skal inddrage de lokale, der ikke ønsker nogen bro i deres område — hvadenten den er opslittet eller ej.   

Men nu er der i hvert fald bevidsthed omkring JRDVs løsning blandt både politikere og embedsværk.

Magasinet KBH følger naturligvis sagen.

Mest læste

kommentarer

mdp553_4126
So let me understand - those on Engholmene don't want the "dangerous" (lol) bike traffic going by "their" børnehave, and suggest moving it to the southern location...where it will instead go past someone else's børnehave on the Amager side and require ekspropriation of a kolonihavehuse? I mean, they bought their apartments with the full knowledge that the current location was written into the lokalplan. It seems like these "concerned citizens" are simply concerned about what's best for only themselves. I very much hope the politicians will not cave to these demands of these privileged NIMBY's, and instead do what's best for the city as a whole and keep the bridge at the planned location. I write this as a Engholmene resident
ned_krivblade0r mdp553_4126
Thank you for this comment!

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling