pixel

Forslag: Split 'Enghave­broen' op i to landgange

Dansk-amerikanske byplanlæggere har en løsning på problemerne med havnens næste bro — 'Enghavebroen'

enghavebroen jrdv oversigt

København skal snart have endnu en bro over Inderhavnen, men 'Enghavebroen' gennemgår netop nu en hel del fødselssmerter.

Cykel- og gangbroen skal forbinde de to nye bydele Islands Brygge Syd og Enghave Brygge, men fra begge sider af vandet har der lydt protester fra beboere, der ikke ønsker at broen går i land, netop hvor de bor.

Nu kommer en dansk-amerikansk tegnestue dog beboerne til undsætning med en løsning, der måske kan mildne de kritiske sind:

I stedet for at kaste jord i en kanal, der ellers er udgravet for nylig, kan man splitte broens ene ende op i to halvdele, som får lov at gå i land på hver sin side af kanalen.

På den måde undgår man at ødelægge et eksisterende byrum ved vandet — og får et lille, rekreativt byrum på vandet med i handlen.

Jord i kanalen?

Indtil for nylig var to placeringer af den nye bro, som vi kalder Enghavebroen, i spil:

Enten skulle den slås mod syd — fra tæt ved 'Nokken' på Amager-siden til den næstsydligste af de i alt syv øer, der udgør Enghave Brygges ansigt ud til vandet i Inderhavnen.

Eller også skulle den lægges længere mod nord, hvor den er indtegnet som en skitse i lokalplanen for Enghave Brygge fra 2014: Fra de to 'Sirius' byggerier på Islands Brygge til øen Lyngholm, der er den midterste af Enghave Brygges syv, kunstige øer ud til havnen.

I august lød så det endelige, politiske valg: Man holdt fast i den nordlige skitseløsning fra lokalplanen — også kaldet G5 efter de to punkter, som den forbinder.

Med det samme lød der dog protester fra de lokale beboere, hvor broen skal gå i land på Enghave Brygge. En 'skandalebro' blev den kaldt.

Årsagen var ikke mindst, at man med denne placering er nødt til at indsnævre en af de kanaler på Enghave Brygge, der ellers er udgravet for blot et par år siden — og som naturligvis bidrager med malerisk vandstemning i området.

For selv om broens placering altså blev indtegnet i lokalplanen fra 2014, blev der aldrig gjort plads til dens landgang på Enghave Brygge, da byggerierne begyndte at vokse op. I stedet blev der bygget tæt ud til vandet, og vejen der løber foran husene vurderer man nu er for smal til at håndtere de mange cyklister og fodgængere, man forventer vil benytte sig af Enghavebroen.

Ved at opfylde en del af kanalen kan man gøre vejen langs den bredere og dermed løse problemet. Men man mister altså en stor del af bredden på den i forvejen ganske smalle kanal.

Split bro op i to

Det er her, at den dansk-amerikanske tegnestue JRDV kommer ind i billedet med en — i hvert fald på papiret — logisk løsning:

Hvis vejen langs kanalen er for smal til både cykler og gående, så split i stedet broen op i to, så cykelstien kan gå i land på den ene side af kanalen, og fodgængersektionen på den anden side.

Andrei Sakharovs Vej — som vejen langs kanalen hedder — har i dag fortov på begge sider af den smalle kørebane. Men hvis man inddrager det cirka tre meter brede fortov langs kanalen til kørebane, ja så har man pludselig en tre meter bredere kørebane til cyklerne — og til de skraldebiler der skal kunne komme køre ned ad vejen med mellemrum.

Man mister selvfølgelig fortovet langs vandet, men lige ovre på den anden side af kanalen har man en næsten 10 meter bred vej, der i forvejen er prioriteret fodgængere. Så her er rigelig kapacitet til de gående over Enghavebroen.

Ved at lade broen dele sig i et V, inden den går i land, vil man altså kunne løse kapacitetsproblemet, vurderer JRDV.

Selve broen er indtil videre planlagt til at være cirka otte meter bred. Det er en anelse bredere end f.eks. Lille Langebro.

Ø og mole

Men en løsning på landgangsproblemet er ikke det eneste, som forslaget fra JRDV byder på.

Fordi broen altså deler sig i to, opstår et punkt på den, der adskiller sig fra broer, som de er flest. Og dét punkt foreslår JRDV, at man udnytter til at lave et lille byrum.

Så i stedet for at lave en meget skarp og kortfattet adskillelse af cykelsti og fodgængersti, der hvor broen deler sig i et V, laver man et lille, rekreativt område.

I niveau med broen anlægger man i V'ets bund en lille "mikro-park" med beplantning — og herfra leder en lille trappe ned til en rund mole på vandet, hvor man f.eks. kan hoppe i vandet fra eller lægge til med sin kajak.

Økonomien i projektet er endnu ikke blevet undersøgt. Der vil formentlig være en merudgift ved at lade broen dele sig i to, men det vil der også være ved at genopfylde en del af kanalen for at lave vejen langs den bredere.    

Nu med i tankerne

JRDVs forslag er hermed lagt frem til byens politikere, der for nylig satte gang i en undersøgelse af netop udfordringerne med Enghavebroens landgang på Enghave Brygge-siden.

Dén undersøgelse er der afsat 2,5 mio. kroner til, og den skal også inddrage de beboere, der er altså er utilfredse med, at kanalen skal kastes til og afløses af en lind strøm af cyklister.

Cyklisterne fjerner JRDVs forslag ikke, men det bevarer altså kanalen præcis som den er i dag — og det vil måske være tilstrækkeligt til at mildne de protesterende sind.

Der er i hvert fald tid nok til at tage forslaget med i overvejelserne. Fordi man fra politisk side har valgt først at iværksætte en undersøgelse af selve landgangen, er en påtænkt arkitektkonkurrence for broens endelige udformning indtil videre blevet udskudt.

Et forsigtigt bud på en byggestart kunne p.t. lyde på 2027, men Magasinet KBH opdaterer naturligvis løbende.

Tegnestuen JRDV arbejder især med at skabe fodgængervenlige omgivelser i urbane miljøer og har designet byrum flere steder i verden.

Blandt andet på grund af den amerikanske direktør, Morten Jensens, danske aner, valgte tegnestuen for ikke så længe siden at åbne et lille kontor i København.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Nicolai

Direkte plat at komme med sådan et forslag som udadtil fremstår som et konkret forslag. Som jeg forstår det var det et stunt fra tegnestuen for at få klik på deres hjemmeside.

Sagen er alt for vigtig til at lave sjov, særligt når det ikke bliver fremsat som et “stunt” Den fremlagte plan fra forvaltningen er dybt vildledende, useriøs og ugennemtænkt. Desværre tænker kommunen mere på at fylde pengekassen op(By og havn) end lave gode holdbare løsninger.

redaktoren Nicolai
Forslaget er ikke et "stunt". Se venligst svar til Camilla Loekkegaard herunder.
Nicolai redaktoren
8 måneder senere, men det bliver aldrig et seriøst oplæg, når ikke han har sat sig ind i sagen, med de forhold som bør tages hensyn til. Gratis omgang fra hans side.
redaktoren Nicolai
Vi går normalt ikke ind i debatten på artiklerne, men faldt i dag over nogle kommentarer her på siden, der bygger på misinformation. Om forslaget er ment seriøst, og om stilleren har sat sig ind i alle aspekter af sagen, er to helt separate spørgsmål. Vi ønsker alene at præcisere, at dette ikke er et "stunt", og at Magasinet KBH (naturligvis) ikke vil viderebringe useriøse forslag alene stillet på en PR-baggrund. Hvis du vil sende et argumenteret indlæg om, hvorfor du mener, at alle aspekter ikke er blevet overvejet i dette forslag, bringer vi det meget gerne. Du kan sende til opinion@magasinetkbh.dk.
Lisbeth Jarlov_1
Forslaget, som åbenbart ikke er seriøst ment, løser overhovedet ikke de alvorlige problemer, som opstår med en landing lige midt i et tætbebygget område med små smalle broer og kanaler.
Camilla Loekkegaard
Har talt med arkitektfirmaet som ligger i USA. Forslaget er for sjov, og målet er at få nogen til at klikke på deres hjemmeside. De har ingen beregninger eller analyser foretaget sig og ej heller forholdt sig til om det er realistisk. For dem har der været fokus på at bevare kanalen og de ville lave et sjovt forslag til, hvordan man kunne det. De synes lige så vel at det kunne være sjovt at lave en tegning på den sydeligere del, hvor der er et helt blankt stykke papir - område. det vil vi da se frem til at se.
redaktoren Camilla Loekkegaard
Til generel oplysning af læsere af denne artikel er dette forkert. Forslaget er ikke "for sjov" med en målsætning om "klik til hjemmesiden". Magasinet KBH har selvfølgelig været i kontakt med JRDV, der har et kontor i København og som i dag primært arbejder herfra. Det er et seriøst indlæg i debatten om, hvordan broen bedst udføres.
email_registration_NXNXbzhS3j redaktoren
Han fortæller noget andet til sine naboer og venner. Så det er ikke kun mig han har sagt det til. Det er fakta. Self ærgerligt for jer, at han fortæller noget andet til andre, men det ef de vi forholder os til
Madeleine Saunte

Jeg er oprigtig forvirret over forslaget: Det løser jo hverken kapacitetsproblemet (der er ikke plads til den ekstra trafik i den færdigbyggede del af Enghave Brygge), trafiksikkerhedsproblemet (tre farlige 90graderssving og forbi to daginstitutioner), eller de brotekniske udfordringer (stejl og S-formet bro bygget på havnens smalleste sted, til ulempe for cyklister, ganghæmmede, barnevogne, sejlende, mv.).

Uanset hvordan den ellers udformes, er den foreslåede broplacering en uhensigtsmæssig omvej ift. både metrostation og helhedsplaner for byens cykelinfrastruktur.

Gad vide, om forslagsstillerne kender til Mikael Colville Andersens gennemgang af Københavns cykelbrofadæser? Ellers kan den ses lige her: https://youtu.be/McvZ68qlho4?feature=shared
Camilla Loekkegaard
Endnu engang kommer "nogen" med såkaldte løsninger, inden man har sat sig ind i hvad problemerne er og uden at inddrage de berørte borgere. Der er regler, krav og standarder for, hvordan man indretter en by, som gælder alle byens borgere, og dermed også os. En cykelmotorvej hen foran en børnehave. Molokkerne må ikke flyttes grundet regler for affaldssortering, så det med renovationsvognene er ikke løst. lastbilerne skal rundt på hjørnet, og så kan cykelisterne ikke komme ned. . Broen får for skarpe og dermed farlige sving og hældning. Det er en håbløs omvej på begge sider af vandet i forhold til den videre vej ud gennem byen. kig bare på de gule striber på kortet. Det her handler primært om at ødelægge et byrum, gøre det alt for farligt for vores børn og et utrygt kvarter. selvfølgelig vil vi ikke have fjernet vores kanal, den er en del af vores grønne område, som alle andre bydele har grønne områder. Det her handler om et familiekvarter, hvor man presser en farlig trafikvej ind, hvor det ikke er plads. Den trafikvej kan ikke være her, og det her forslag er ikke realistisk.
Alicja Fenigsen
de får direkte adgang til Amafælled, og så brokker de sig?!?
Madeleine Saunte Alicja Fenigsen
de brokker sig, fordi det er den dårligste, dyreste og mest klimabelastende af de løsninger, der har været på bordet. Læs mere her: https://cykelbroskandalen.dk
uffe.jacobsen_3156
Den korteste vej mellem to punkter er åbenbart IKKE en cykelsti. Bliver biler sendt ud på sådan en omvejskørsel? Både på Amager- og Kbh-siden.
Marianneringprivat
Det er en ovenud sympatisk idé. Bliver den realiseret, vil den del af havnen med et fremstå med en charme, den ikke havde før. Den alene ville blive grund til at lægge vejen forbi der. Meget elegant nytænkning indenfor broer. Sikke en fin vision
Michael Ekelund
Lyder som en glimrende løsning, i stedet for at skulle meget af kanalen op igen
Nicolai Michael Ekelund
Det handler langt fra kun om at miljøbelaste ved at fylde kanalen op igen. Trafiksikkerheden har ingen kigget på endnu, og det bliver farligt. Det behøver man ikke større professorgrad for at se.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling