pixel

Kulturakse, grønt Venedig eller amfibisk by på Refshaleøen?

75 bud på fremtiden for Refshaleøen er afleveret og fremvist i stor idékonkurrence — udviklingen af den gamle industriø tager nu fart.

kulturaksen refshaleøen

Endnu bedre plads til kunst og kreativitet, nyskabende genbrug af gamle industribygninger — og masser af grønne arealer mellem det nye og det gamle.

Der er ikke mangel på ambitioner og idéer til, hvordan Refshaleøen skal tage det næste skridt i sin udvikling.

Den store idékonkurrence for øens fremtid er nu afsluttet, og selv om der stadig er noget tid til kranerne kører i stilling, kan vi få de første idéer om, hvad der er i vente på det gamle industriområde.

Planlagt kreativitet

I alt 75% af Refshaleøen ejes af det private Refshaleøens Ejendomsselskab og det kommunalt-ejede By & Havn.

De kommende år skal de to organisationer stå for en omfattende transformation af et areal, der ville kunne rumme 112 fodboldbaner.

Industriøen skal blive til et bykvarter, og i dén proces har den åbne idékonkurrence modtaget 75 bud på, hvordan Refshaleøen kan komme til at se ud.

Som en del af konkurrencen var der opstillet en række udfordringer, som deltagerne skulle komme med kreative løsninger på.

Én af dem var, hvordan man videreudvikler de kreative miljø, der allerede i dag eksisterer på Refshaleøen.

Siden B&W-værftet blev nedlagt, er der i nemlig stigende grad kommet fokus på at skabe kreative aktiviteter i et område, hvor der ikke er så mange naboer at genere.

Man kan i dag spise på Michelin-restauranten Alchemist eller nyde en mere beskeden burger på en bænk ved madmarkedet Reffen. Man kan tage på metal-festival, gå i kunstcenter, klatre op i højderne i flere klatrecentre, spille padel, øve teater og meget andet.

Tidligere var Refshaleøens kreative opblomstring i høj grad uplanlagt, men med den kommende udvikling vil man sikre sig, at den bliver en integreret del af den nye bydel.

Kultur over tørdokken

Blandt de nu offentliggjorte 75 forslag fra idékonkurrencen finder man mange bud på, hvordan man kan lykkes med at bygge videre på det kreative miljø.

Et forslag fra Alexander Fagerholt går på at opføre et nyt kulturcenter i området omkring B&Ws gamle tørdok. Kulturcentret skal være en permanent bygning, der indvendigt kan tilpasses, så den kan rumme skiftende aktiviteter.

Centeret skal opføres henover tørdokken — og delvis nede i den. Via en trappe kan man nemlig komme ned i dokken under det nybyggede kulturcenter — til en nu underjordisk hal der kan bruges til forskellige formål.

Rundt om kulturcentret laves forskellige opholdsområder med plads til kulturelle og kreative aktiviteter.

Forslaget var dog ikke et af de 23, der blev præmieret.

Akse med kultur

En præmie på 12.000 kroner var der derimod til Urban Power, der foreslår, at man etablerer 'Kulturaksen', der skal skabe en kile i bydelen med fokus på kultur og natur.

Virksomhedens idé er at forbinde og omdanne en række af Refshaleøens industribygninger, der i dag er placeret i en lige linje fra madmarkedet Reffen i vest til de enorme B&W haller midt på øen. Dét skal skabe en sammenhængende forbindelse, hvor man har adgang til de fleste af områdets kulturelle aktiviteter.

Aksen skal bestå af gennemgange i de eksisterende bygninger afbrudt af åbne, udendørs arealer mellem bygningerne — visse steder med nye glasfacader, så inde/ude adskillelsen til dels bliver nedbrudt.

På tværs af aksen — på den strækning der i dag er en slags 'hovedgade' på Refshaleøen — skabes en grøn park. På den måde vil Urban Power integrere et grønt, rekreativt område med bydelens kreative muligheder.

Maritim havnepark

Sammen med det lille bureau Arki_lab foreslår organisationen bag skoleskibet Georg Stage, at der på øens nordvestlige yderspids bliver etableret en maritim park.

Her skal Georg Stage fremover lægge til kaj, når det ikke er ude og bryde bølger på verdenshavene. Omkring den tre-mastede fuldrigger skal opstå en havn for bevaringsværdige skibe og en grøn park med blandt andet værksteder, museum og skolebygning — alt sammen centreret omkring Københavns historie som havneby.

Idéen er, at anlægget — ud over at være et centrum for dem med tilknytning til skibene — bliver et udflugtsmål for både københavnere og turister.

Dén idé var der stor opbakning til hos dommerne, der kvitterede med en af hovedpræmierne på 60.000 kroner.

Skelet i stedet for hal

Et andet tema i idékonkurrencen var transformation af de eksisterende bygninger, men her blev der ikke givet præmier til nogen af de forslag, der gik på bestemte byggerier.

Kun tre mere generelle forslag — bl.a. at lave en materialebank, så man får genbrugt alt fra ramper til vinduer — modtog hver en pris på 30.000 kroner.

Dermed var der ikke præmie til f.eks.  Relieff Arkitekters forslag om at fjerne de to store, sammenbyggede B&W haller og kun lade ståskelettet af den ene stå.

Under den nøgne stålstruktur skulle 'Refshaven' opstå — en ny 'byhave' centralt på øen — og omkring den ville Relieff opføre en en karré i seks etager.

Arkitekterne mener, at den store hal i dag er en barriere i området, men at man ved at lade skelettet stå kan "sikre spor fra den industrielle arv" samtidig med at man åbner arealet op.

Amfibisk by

Designerne hos Urban Power deltog med flere forslag men fik dog ikke præmie for en anden idé: En amfibisk by hvor man ikke har de velkendte, hårdte kajkanter mellem land og vand, men i stedet lader vandet brede sig ind i byområdet som det organiske element, det er.

Dét greb skulle skabe en helt anden byatmosfære, end man er vant til — med en kombination af flydende strukturer, bygninger på pæle i vandet og mere traditionelle byggerier inde på land, lige ved vandkanterne.

Københavns Venedig

En by med referencer til vand er også hovedidéen i Werk's forslag — men på en ganske anden måde.

Arkitekternes idé er her en kanalby à la verdens mest berømte af slagsen: Venedig ud til Adriaterhavet.

Den danske pendant ud til Øresund skal dog ikke have kanaler med vand, men i stedet "kanaler" med grønt.

Idéen lyder kort sagt at skabe en "levende, smuk og grøn bydel", hvor der ikke er nogen biler, og hvor asfalt er afløst af "grønne og frodige byrum forbundet med et hav af stier og grønne korridorer."

Dén idé var der dog heller ikke præmie til.

Ny konkurrence på vej

I alt 23 af de 75 forslag blev tildelt pengepræmier, men alle 75 kan som udgangspunkt komme til at indgå i det næste led af arbejdet med Refshaleøens fremtid.

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn er nu omkring halvvejs i et to-årigt forløb, som skal inddrage interesserede parter og skabe et katalog af idéer, der kan arbejdes videre med.

Næste skridt i dén proces bliver den kommende 'strukturplankonkurrrence', hvor alle forslag fra idékonkurrencen indgår som et grundlag.

Dén konkurrence finder sted til efteråret og vil ikke være åben for alle, da man nu er kommet til de mere 'alvorlige' dele af planlægningen, hvor man begynder at lægge sig fast på en udviklingsplan.

Strukturplanen skal udlægge principperne for hele det store projektområde på Refshaleøen — altså hvad skal bygges hvor på øen.

Senere følger mere detaljerede planer for udformning af bygninger, byrum, transport med videre — en metrostation er allerede planlagt som et stop på byens kommende linje M5.

Over de kommende år vil Refshaløen vokse sammen Lynetteholm, og dermed vil det uden sammenligning blive byens største byudviklingsprojekt, når der for alvor kommer gang i CAD-programmer, gravkøer og kraner i Københavns ekspansion mod nordøst.

Se alle 75 forslag her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling