pixel

Kontor-ø i Nordhavnen tager det næste skridt

Store kontorbyggerier og et nyt grønt område dominerer i plan for den kommende Nordhavn-bydel Svanemølleholmen.

Svanemølleholmen

38 meter høje kontorbygninger og en offentlig park ud til vandet vil dominere, når den næste bid af Nordhavn tager skridtet fra industrihavn til bolig- og erhvervsområde.

Svanemølleholmen, som området skal hedde, kommer til at ligge i den vestlige del af Nordhavn, skråt over for Svanemølleværket. Det er et område, der for bare 100 år siden lå under vand. De cirka 72.600 m2 landjord, som det nye kvarter skal bygges på, er nemlig blevet skabt ved opfyldning mellem 1920 og 1970.

Nu er lokalplanen for de første 2/3 af området klar til at blive sendt i offentlig høring.

By & Havns planer for området har ikke ændret sig synderligt i forhold til den såkaldte startredegørelse, som tidligere er blevet fremlagt.

Det kommunalt og statsligt ejede udviklingsselskab ønsker fortsat, at de første to tredjedele af Svanemølleholmen skal være en "kontor-ø" med en skønsom blanding af rekreative områder og erhverv – men ingen boliger.

12 træer fældes – 429 plantes

Den rekreative side af sagen varetages først og fremmest af en ny, offentlig park ved navn Kranparken, som kommer til at ligge ud til Kalkbrænderiløbet med udsigt til Svanemølleværket.

Når Nordhavnstunnelen er færdigbygget vil man fra paogså have kig til lystbådene i den nye Svanemøllehavn.

Derudover er der planlagt en bred havnepromenade langs Kalkbrænderiløbskajen og yderligere promenader langs to kommende kanaler, der skal afgrænse området mod nord og syd. 

Disse kanaler skal samtidig sikre, at Svanemølleholmen kan leve op til sit navn. Lige nu er der nemlig ikke meget “holm” – lille ø – over det gamle havneområde.

Der skal fældes 12 bevaringsværdige træer i forbindelse med etableringen af kanalerne, men det er planen, at der skal plantes i alt 429 nye træer i området.

Samtidig bevares mange af de elementer, der trækker tråde til områdets historie som industrihavn, for eksempel togskinner, bolværker og kajkanter.

Erhverv og atter erhverv 

Kranparkens nærmeste naboer på den kommende holm bliver to syv etager høje erhvervsbyggerier med facader ud mod Kalkbrænderiløbet. Det bliver dels et nyt domicil for AP-Pension, dels et kontorhus, som blandt andet kommer til at rumme Nykredits nye hovedsæde.

De to bygninger får et samlet etageareal på 50.000 m2 og en højde på op til 38 meter.

I anden “klitrække” langs Sundkrogsgade er der planlagt yderligere 60.000 m2 erhvervsbyggeri, et seks etagers parkeringshus samt en HOFOR-bygning på 2.400 m2, som allerede er godkendt.

Bygningerne ud mod Sundkrogsgade skal ifølge lokalplanen have stueetager med åbne facader, hvor der er plads til for eksempel butikker, restauranter, frisører og så videre. Der skal desuden indrettes café og restaurant i domicilbygningernes stueetager ud mod havnepromenaden og Kranparken.

Man kan forvente, at Teknik- og Miljøudvalget på deres møde d. 2. marts 2020 sender den nye lokalplan for Svanemølleholmen i offentlig høring i otte uger.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Nordhavns kommende 'ø på halvøen' er godt i gang med at rejse sig. Domiciler, en energicentral og en park er allerede på vej — og senere kommer nye boliger til.

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
Nordhavn
Nordhavn skal have et nyt vartegn. En gigantisk figur i træ af en trind Bademester, der kan skubbes i vandet ved en fælles indsats.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling