pixel

Startskud til udvikling af næste område i Nordhavn

Svanemølleholmen skal huse domicilbyggerier — men dét er ikke populært på Østerbro.

nordhavn overblilk

Udviklingen af Nordhavn startede i den del der hæfter sig på resten af byen, og som derfor deler navn med den gade på Østerbro, der leder ud til området: Århusgadekvarteret.

Men dette hjørne er kun en meget lille del af fremtidens Nordhavn, der skal huse 40.000 mennesker.  

Næste areal, som By & Havn — Københavns Kommunes udviklingsselskab — vil gå i gang med, er et kvadrat på cirka 120.ooo m², der vender ud mod Svanemøllehavnen. 

Af gode grunde vil området i fremtiden derfor komme til at hedde Svanemølleholmen, men gør det ikke endnu. En 'holm' er en lille ø, og der skal graves to helt nye kanaler i kanten af terrænet, før det med rette kan kalde sig for dét. 

Store byggerier og karréer

I første omgang ønsker By & Havn, at politikerne på Københavns Rådhus godkender en lokalplan for ca. 2/3 af den fremtidige holm. Denne del skal blandet andet indeholde en ny park ud til vandet — Kranparken — og en promenade langs Kalkbrænderiløbskaj, der vil have en idyllisk udsigt til lystbådene i Svanemøllehavnen, når Nordhavnstunnellen er bygget færdig omkring år 2027.

Men ikke alt skal være blå og grønne nydelser her i Nordhavn vest. Der skal naturligvis også opføres bygninger. 

På vandsiden langs promenaden skal store byggerier "stramme gaderummet op," som det hedder i den såkaldte startredegørelse, der sætter gang i en proces med at lave en egentlig lokalplan for området. Længere inde på land vil der blive opført flere af de store karéer, der er skudt op i stort tal i de senere år. Dette vil også blive erhvervsbyggeri.

Svanemølleholmen vil med andre ord ikke byde på små, varierede byggerier, som der ellers er opstået i Århusgadekvarteret, fordi der her var eksisterende, mindre huse at bygge videre på. Svanemølleholmen vil blive udbygget med store byggefelter.

Måske ikke helt usymptomatisk for den kritik, der har været af pensionskassernes og By & Havns gældsætnings indflydelse på byens udvikling, bliver to kolossale domiciler til AP Pension og Nykredit dominerende i området.

Ikke lokal glæde

Det er netop de to domiciler mod vandet, der er et fremtrædende kritikpunkt i den såkaldte interne høring, som Københavns Kommune har foretaget.

Den brede offentlighed kan forvente at kunne give sit besyv med til en egentlig høring i foråret, men det er ikke unormalt, at kommunen i første omgang beder sit lokaludvalg om kommentarer til nye forslag.

Og i dette tilfælde har Østerbro Lokaludvalg gjort klart, at man ikke ønsker flere store erhvervsdomiciler ud mod havnen, men derimod boliger, som der optræder i den oprindelige plan for området.

Man ønsker også en bredere promenade, og er modstander af, at Sundkrogsgade udvides fra 2 til 4 vejspor, da dette vil invitere til mere biltrafik.

Kommunens forvaltning indstiller dog nu til politikerne, at området egner sig til erhversbyggeri — men vil i den kommende tid arbejde videre med, hvordan trafikken kan afvikles bedst muligt.

Bliver det, som forventet, et politisk ja til at gå i gang med at lave den nye lokalplan, kan man forvente op til 38 meter højt byggeri. Nede i gadeplan vil stueetagerne i både Sundkrogsgade og ud mod havnen blive forberedt til såkaldte publikumsorienterede funktioner — altså typisk butikker og caféer.

De nærmere arkitektoniske retningslinjer vil der blive arbejdet videre med i selve lokalplanen. Hvis processen glider rimelig glat, kan man forvente, at planen vil ligge klar i september 2020.

Magasinet KBH opdaterer.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Nordhavns kommende 'ø på halvøen' er godt i gang med at rejse sig. Domiciler, en energicentral og en park er allerede på vej — og senere kommer nye boliger til.

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
Nordhavn
Nordhavn skal have et nyt vartegn. En gigantisk figur i træ af en trind Bademester, der kan skubbes i vandet ved en fælles indsats.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling