pixel

40% almene boliger på Svanemølle­holm — By & Havn vil have mere parkering

Der skal være begrænset parkering og liv i stueetagen mener forvaltningen om nyt boligområde. By & Havn vil dog have mere parkering og minimeret serviceerhverv til gaden.

svanemølleholm overblik luftfoto

For godt en måned siden blev der holdt rejsegilde for det første af Svanemølleholms store kontordomiciler, hvor finansgiganten Nykredit ventes at rykke ind i 2024. Og nu er der atter nyt om den kommende ø, der udvikles i den indre del af Nordhavn.

For hvor den vestlige del af Svanemølleholm bliver dedikeret til store kontordomiciler, en energicentral og en park, ja så skal den østlige del af Nordhavns kommende holm være et nyt boligområde.

Det er de indledende tanker for området, som politikerne i Teknik- og Miljøudvalget bliver præsenteret for den 28. november, når de får fremlagt den såkaldte startredegørelse for Svanemølleholm Øst. En startredegørelse sætter de overordnede rammer for arbejdet med en ny lokalplan, som startredegørelsen udgør startskuddet til.

Området har i dag Færgehavnsvej som sin primære færdselsåre, og alle der har kørt dér ved, at den går igennem et pænt faldefærdigt og vindblæst industriområde, hvor der er flere containere end mennesker.

Der er fortsat gang i enkelte værksteds- og lagerbygninger, men Københavns Kommune vurderer ikke, at der er nogle bevaringsværdige bygninger iblandt — og den nærliggende containerterminal ved Levantkaj ventes at flytte til Ydre Nordhavn ved udgangen af 2024.

Det er således ikke de store hensyn, som bygherren By & Havn skal tage, når de slår stregerne til det kommende boligområde — udover selvfølgelig at leve op til den samlede plan for udviklingen af Nordhavn. I dét arbejde har By & Havn allieret sig med bl.a. arkitektfirmaet Cobe, der også står bag helhedsplanen for Nordhavn, som de vandt i 2010.

Skudehavnsudsigt og 40 procent almene boliger

By & Havn ønsker først og fremmest at skabe plads til op mod 38.000 m2 boligbyggeri — hvilket svarer til i hvert fald 350 lejligheder af 100 m2 størrelse, hvis man indregner plads til fællesarealerne også.

Boligstørrelsen er endnu ikke besluttet, men By & Havn har meldt ud, at de sigter mod, at 40 procent af boligerne skal være almene. Selv om det er en rekordhøj andel, er udmeldingen ikke overraskende, da den reflekterer en aftale, som Københavns Kommune og den tidligere socialdemokratiske regering i sommer indgik om fordelingen af boliger i de kommende områder i Nordhavn.

Derudover skal der gøres plads til to institutioner, to nye kanaler, der på sigt skal forbinde Skudehavnen og Kalkbrænderiløbet og gøre Svanemølleholm til en decideret ø — samt den del af gang- og cykelforbindelsen 'det grønne loop', der udgår fra Århusgade, og som skal løbe gennem hele Nordhavn.

Men hvor de eksisterende bygninger ikke er bevaringsværdige, så er områdets beliggenhed op til den tidligere industrihavns havnebassin, Skudehavnen, noget, der skal værnes om i udviklingen af området.

Særligt den grønne kant af selvplantede buske og træer, som er vokset frem gennem tiden — og som løber som et bånd langs Skudehavnen — bliver i startredegørelsen fremhævet som et træk, der skal dyrkes i den fremtidige udvikling af området.

Af samme årsag lægger den indledende bebyggelsesplan også op til, at boligerne skal organiseres i fire grupper, der trapper ned i højden mod Skudehavnen og åbner op til udsigten over vandet og det grønne bælte, der løber langs med. Samtidig er det planen, at der — hvis et nødvendigt kommuneplantillæg giver lov — bliver bygget træbrygger og klubfaciliteter på Skudehavnens vandareal.

By & Havn vil have mere parkering

Startredegørelsen er som nævnt startskudet til, at der kan blive udviklet en ny lokalplan for området, og det står allerede klart, at embedsværket i Københavns Kommune og bygherren By & Havn ikke er helt enige om alle principperne for udviklingen. Og dem vil de derfor gerne have politikernes holdning til.

Et af stridspunkterne er antallet af parkeringspladser. Svanemølleholm Øst er nemlig i den seneste kommuneplan udpeget som et byudviklingsområde uden fastsatte krav til, hvor mange parkeringspladser der skal være, og at forvaltningen skal vurdere, om der basis for at gøre området helt eller delvist bilfrit.

Blandt andet fordi området har under 600 meter til metrostationen Orientkaj — og ligeledes får gode cykelforbindelser via Det Grønne Loop — lægger embedsmændene i Københavns Kommune op til at halvere den klassiske parkeringsnorm og dermed reducerer bilismen i området. Dét forslag er By & Havn ikke begejstet for, og deres forslag er i stedet, at man kun reducerer normen med 20 procent og dermed får mere end 50 ekstra P-pladser.

Et andet stridspunkt er stueetagerne. Forvaltningen anbefaler nemlig, at området planlægges, så der er mulighed for at etablerere publikumsorienterede serviceerhverv som butikker og cafeer i stueetagerne ud mod især områdets grønne loop. Det er en komponent, som vi har set utallige eksempler på er essentiel for at skabe liv i særligt nye byområder.

Ifølge forvaltningen ønsker By & Havn dog, "at omfanget af publikumsorienterede serviceerhverv begrænses mest muligt", og derfor vil forvaltningen nu gerne have en politisk indikation af, i hvilket omfang de skal sigte efter livlige stueetager i det videre planarbejde.

Endelig vil embedsmændene gerne have en pejling på, hvor meget det grønne bælte langs Skudehavnen skal fylde og prioriteres i det kommende arbejde med lokalplanen.

Går alt efter planen, vil lokalplanen ligge klar til politisk godkendelse ved udgangen af 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Niels Madsen_1
Jeg bliver lidt bange for at det nye bolig område kommer til at lige andre bolig området fra nordhavn, sydhavn, Ørestad , Hedehusene nye område, eller fortsæt selv hvor der i dag er kopi bygninger eller samme byplanlægning som går igen med firkantet bygninger med altaner klisteret uden på. Det bliver lidt intet sigende og kedeligt. Gode muligheder bliver for ofte spildt. Liv i stue etagen er altid en god ting at tænke ind hvis jeg som ikke bor der ville kikke forbi bydelen og være med til at skabe det liv som vi mangler. Hvis jeg skulle bo der ville jeg da gerne kunne parkere min bil i evt en p kælder.
Jens Krabbe
By & Havn vil helt klart ikke
Jens Krabbe Jens Krabbe
... byen eller dens borgere det bedste. Det er på tide at politikerne på rådhuset sætter foden ned og viser, hvem der har det demokratiske mandat her. Der er så mange fantastiske muligheder for at udvikle en sun og frodig by, men gang på gang har vi set, hvordan firkantede livløse kontorejendomme skyder op og ødelægger alt liv omkring dem, både for menneskerne, planterne og dyrene.
uffe.egedal
Er det ikke altid sådan, at By & Havn vil have mere parkering - det er vel i bund og grund det de tjener deres penge på efterhånden. Måske politikerne skal kigge mere på byudviklingen uden om By & Havn, som i min verden mere står for byafviking.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling