pixel

Udeservering til kl. 02 kan være på vej flere steder

Når politikerne på rådhuset skal tage stilling til de nye regler for udeservering, er der blandt andet forlængede åbningstider på agendaen.

strædet, udeservering, natteliv

Vi er i maj måned, og sæsonen for at nyde mad og drikke langs de solbeskinnede fortove ruller endnu engang over byen.

Det falder sammen med, at politikerne på Københavns Rådhus i dag skal tage stilling til de regler, der i fremtiden skal regulere byens udeserveringer.

Og flere tiltag er på tegnebrættet.

Heriblandt et forslag om at udvide tidsrummet for udeservering, som kan få afgørende betydning for, hvor i byen københavnerne fremover vælger at indtage deres fadøl i de sene, lune sommertimer.

Mere udeservering efter midnat

I dag må restauranter, barer og caféer som udgangspunkt holde udeserveringen åben fra kl. 8 til 24. I udvalgte områder som Metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn er det dog muligt at forsætter den udendørs servering frem til kl. 02.

Men forvaltningen lægger nu op til, at det også skal være nemmere at holde åbent til kl. 1 eller 2 i områder uden for Indre By og Indre Nørrebro på fredage og lørdage i forårs- og sommerhalvåret. Den åbning kommer på anledning af et forslag, som Enhedslisten har stillet sammen med De Radikale, Alternativet og Venstre.

”De fleste københavnere er glade for udeservering, men der er ingen tvivl om, at udeserveringerne er fortættet i Indre By og på dele af Nørrebro", lyder det fra teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), der er en af politikerne bag forslaget:

"Derfor giver det god mening at sprede udelivet ud og tillade lidt længere åbningstider for udeserveringer i sommerperioden udvalgte steder i den øvrige del af byen.”

Da Københavns Kommune tidligere på året spurgte ind til københavnernes holdning til spørgsmålet, var der delte meninger. 

Hvor 44% af de adspurgte københavnere mener, at udeserveringen godt kan holde åbent til efter midnat i weekenden, så mener 52%, at den skal lukke ned kl. 00 eller tidligere. Ikke helt overraskende er der en tendens til, at flere 18-29-årige mener, at udeserveringen skal holde længere åbent, mens de +70-årige trækker i den anden retning.  

Skal din lokale beværtning have lov til at holde den udendørs fest kørende i nattens mulm og mørke, kræver det dog, at flere "saglige kriterier" overholdes.

Eksempelvis vil muligheden kun komme tale, hvis din beværtning ligger ud til en plads eller et torv, ligesom Teknik- og Miljøforvaltningen vil vurdere nærheden til nærmeste beboelse og den generelle tæthed af beværtninger i området. 

Forvaltningen lægger derudover op til en løsning, hvor det er restauratørerne selv, der skal søge, hvis de drømmer om at holde længere åbent frem for en model, hvor kommunen udpeger de pladser, hvor det skal være tilladt. På den måde håber forvaltningen at matche efterspørgslen bedst muligt. 

Flere turkise prikker til byen

Forlænget udeservering på udvalgte pladser i byen er ikke det eneste nye forslag, der er lagt på bordet.

Fremover bliver det måske også muligt for restaurationerne at få tilladelse til udeservering tre år ad gangen – og ikke som i dag, hvor tilladelsen skal søges hvert år.

Det gør det både lidt nemmere for restauratørerne at søge og lettere for myndighederne at skærpe deres tilsyn og tilbagekalde en tilladelse, hvis reglerne ikke overholdes.

Et andet spørgsmål, politikerne skal tage stilling til, er, hvorvidt forsøgsordningen med opmærket udeservering i dele af byen skal forlænges og udvides.

Har du nydt en middag eller et glas køligt hvidvin på Ravnsborggade eller Gammel Strand, er du måske stødt på de turkise prikker, der skal hjælpe gæsterne med at se, hvor de må sidde, så udeserveringen ikke breder sig udover det tilladte område.

Her og nu findes de turkise prikker i fire københavnske gader, og nu skal politikerne altså beslutte, om de vil udvide ordningen, så den over tre år vil omfatte flere områder af byen.

Politikerne skal derudover tage stilling til, om det fremover skal koste penge at dække op på Københavns pladser og fortove. Siden 2012 har det været gratis at opstille udeserveringer, skilte og vareudstillinger i byen, men det kan altså være slut fra 2024, hvis politikerne beslutter at ændre kurs. Indtægterne vil blandt andet skulle bruges på at føre tilsyn med, om udeserveringerne overholder reglerne.

Selvom politikerne mandag skal tage stilling til, hvordan fremtidens regler for udeservering skal se ud, så bliver der ikke truffet en endelig afgørelse.

Er der politisk opbakning, sendes planen nemlig i 12 ugers offentlig høring, hvor restauratører, beboere, interesseorganisationer og københavnere kan give deres holdning til kende.

Fortsat udeservering på P-pladser?

Sideløbende med at de generelle regler for udeservering skal besluttes, har De Radikale og Venstre også foreslået, at der fortsat skal være mulighed for udvidet udeservering.  

Københavns Kommune har siden 2020 givet mulighed for udeservering på udvalgte P-pladser, som har givet restauratørerne mulighed for at rykke ud på gaden.

Tiltaget blev indført som en håndsrækning til restaurationsbranchen i en hårdt presset corona-tid, men nu skal politikerne beslutte, om ordningen skal fortsætte i 2023, så restauratørerne atter må indtage de udvalgte P-pladser fra den 1. juni-30. september.

Dels har ordningen tidligere været en succes, dels skal der nedlægges en række parkeringspladser i Indre By fra 2024, hvor restauratørerne – måske – kan se til atter at rykke udendørs. Derfor mener Venstre og Radikale, at det vil give mening at dække 2023 også.

Forvaltningen vurderer dog, at det vil blive svært at nå, selv hvis man blot vælger at forny de tilladelser, der blev givet sidste år. Dels skal politiet godkende initiativet på ny. Dels skal der findes cirka 3 millioner kroner til at finansiere kommunens tabte parkeringsindtægter, og det vil sandsynligvis være restauratørerne selv, der skal finansiere gildet, nu der ikke er blevet sat penge af på kommunens budget. 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag den 22. maj, besluttede et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Konservative og Alternativet, at de af byens udeserveringer, der ligger udenfor Metropolzonen, Nyhavn eller Kødbyen, fremover skal lukke kl. 22 søndag-torsdag.   

Hvorvidt nogle beværtninger skal have mulighed for udeservering efter kl. 00 i weekenden på specifikke pladser og torve, har politikerne bedt forvaltningen om at lave en uddybende sag på. 

Forslaget om udvidet udeservering på byens P-pladser i 2023 også blev trukket tilbage ved mødets start.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Christiansborg har åbnet byens højeste tårn for alle med lyst til sublim københavnerudsigt og nyklassisk dansk mad.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling