pixel

Bliver borgersamlings kritik af Lynetteholm overhørt?

Borgersamling om Lynetteholm udtrykker skarp kritik — som dog ikke tolkes sådan af overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

lynetteholm oversigt

Lynetteholm må være blandt de projekter i Københavns historie, der har fået mest kritik for at være blevet gennemført, uden at byens beboere er blevet hørt.

Derfor lå det næsten i kortene, da By & Havn i oktober 2021 annoncerede, at man nu ville lave en såkaldt 'borgersamling' om den kommende ø. Der havde på det tidspunkt allerede været så meget kritik af forløbet siden Lynetteholm først blev annonceret i 2018, at en eller anden form for demokratisk involvering næsten var blevet en nødvendighed.

Nu nærmer borgersamlingen sig sin afslutning, og de første delresultater er blevet præsenteret ved en såkaldt 'midtvejsdialog', der blev afholdt den 21. februar. Og kritikken er ikke forstummet, selv om resultaterne fra politisk side måske udlægges lidt anderledes, end man kunne få indtryk af under midtvejsdialogen.

Kort efter fremlæggelsen af borgersamlingens feedback, slog overborgmester Sophie Hæstorp Andersen op på Facebook, at anbefalingerne nu ville blive taget med i arbejdet, "så vi kan gøre Lynetteholm til et endnu bedre projekt for byen."

I marketingsbranchen er "endnu bedre" en yndet frase, da den implicit definerer den præmis, at noget allerede er godt.

Ikke så få københavnere har nok lyttet til noget i retning af "tryk 1 hvis du vil deltage i vores undersøgelse, så vi kan gøre vores kundeservice endnu bedre" — efter at have siddet i telefonsløjfe med Thomas Helmig i røret i tre kvarters tid.

Og netop formuleringen om en endnu bedre Lynetteholm, falder en hel del for brystet i kommentarsporet på Hæstorps Facebook-opslag.

Skarp kritik af forløb

"Men, det var jo helt tydeligt at panelet var totalt imod hele projektet," skriver én til Hæstorp. Og "hvordan forholder du dig til, at borgersamlingen var så negativt indstillet over for Lynetteholm?" spørger en anden.

Overborgmesteren svarer i begge tilfælde, at hun "ikke oplevede Borgersamlingen var negativt indstillet" — og bliver efterfølgende spurgt:

"Lyttede du da ikke til, hvad der blev fremført?"

Dét svarer Hæstorp ikke på i sin tråd, men hun har i hvert fald haft god mulighed for at lytte til, hvad der blev fremført. Overborgmesteren var nemlig selv til stede under borgersamlingens fremlæggelse, som foregik hos By & Havn på Nordre Toldbod.

Her gav repræsentanter for samlingen af i alt 66 borgere en række "delanbefalinger", som man set fra et borgersynspunkt ønsker, at der nu bliver arbejdet med.

Blandt de mest centrale punkter finder man:

  1. At beboerne ikke er overbevist om, at projekt bidrager positivt til at nå klimamål. Og det vil man gerne have mere vished om.
  2. At beslutninger er blevet hastet igennem, og at beslutningsgrundlaget ikke har været solidt. Derfor ønsker beboerne, at der nu kommer mere kvalitet i grundlaget for beslutningerne — og at hele det politiske mandat løbende bliver "genbesøgt".
  3. At den demokratiske proces er kommet dårligt fra start, og at man bør styrke den demokratiske forpligtelse og gøre hele processen mere gennemsigtig.
  4. At man ønsker gennemsigtighed i forhold til budgettet. Hvad der oprindeligt blev præsenteret som en "gratis ø" ventes nu at koste københavnerne flere hundrede millioner kroner, og der har ikke været transparens i budgetterne, mener man.

Borgersamlingen beder desuden om nye, uvildige undersøgelser for at genoprette en tillid til projektets forudsætninger, som man mener er blevet ødelagt.

Man ønsker kort sagt højere etik omkring både beslutninger og løsninger, og borgersamlingens skepsis over for hele den øvelse, man nu er blevet en del af, blev måske bedst opsummeret af et spørgsmål stillet af en borger til en af de politikere, der var til stede ved præsentationen:

"Du nævnte, at du læser i anbefalingerne, at vi generelt er positivt stemt overfor projektet — men der kan jeg sige, at vi også er rigtig mange, der ikke er positive, men rent faktisk er enormt kritiske over for Lynetteholm."

Hvad er guldkuglen?

Alligevel mener Hæstorp altså ikke, at Borgersamlingen er negativt indstillet over for Lynetteholm. Og der er måske her, at borgersamlingens punkt om den demokratiske forpligtelse kan komme til at spille ind.

Borgersamlingen om Lynetteholm er fra visse kanter blevet kritiseret for at være en skinmanøvre, der blot er sat i verden for give Københavns Kommune og By & Havn et figenblad af demokrati og borgerinddragelse.

Og for medlemmerne af borgersamlingen selv har det tilsyneladende ikke stået helt klart, hvorfor man egentlig er blevet involveret.

I hvert fald spurgte en af talsmændene fra panelet politikerne og By & Havn: "Det kunne være interessant at vende den og sige: 'hvad har I af forventninger til os som borgersamling? Hvad er det for en guldkugle, som vi skal komme op med?'"

Spørgsmålet kommer altså flere måneder efter, at borgersamlingen er sat i gang, så der er tilsyneladende uklarhed i gruppen omkring den reelle målsætning.

By & Havn, der officielt arrangerer borgersamlingen, svarede ikke på spørgsmålet. Men det gjorde tre politikere — dog uden at en egentlig "guldkugle" blev defineret.

De Konservatives Jacob Næsager formulerede det således, at borgersamlingen "skal være med til at holde gang i en kvalificeret diskussion om det videre forløb."

Efter at have læst Sophie Hæstorp Andersens opslag på Facebook, vil visse af borgerpanelets medlemmer dog måske spørge sig selv om, hvorvidt diskussionen er kvalificeret, hvis borgerpanelets holdning af overborgmesteren udlægges som om, at panelet "ikke er negativt indstillet" — og at det hele nu primært handler om at gøre Lynetteholm endnu bedre.

Borgersamlingen afleverer sine endelige anbefalinger til sommer. Herefter skal de officielt indgå i det videre planlægningsarbejde og fremlægges for alle de københavnske politikere i Borgerrepræsentationen.

Hvilken effekt de reelt kommer til at have, kan vi i sagens natur ikke svare på endnu — men vi følger sagen løbende.

Du kan se en video af hele fremlæggelsen på Vimeo (1 time og 7 minutter).

Og en PDF med alle borgersamlingens delanbefalinger kan findes på denne side.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Den gamle artikel om borgesamlingen (første link i teksten her) giver et fint overblik over, hvad det går ud på. Og det har jo aldrig handlet om, at de 60 skulle være overdommere: ja eller nej til Lynetteholm:

'en såkaldt uafhængig borgersamling, der skal bringe idéer og visioner i spil til udviklingen af den fremtidige kunstige ø Lynetteholmen.

Resultaterne fra møderne vil siden indgå i den politiske miljø- og planproces for det kæmpe projekt.'

Og ting som

"Borgersamlingen beder desuden om nye, uvildige undersøgelser"

kan jo uden videre beskrives som et initiativ, der kan bidrage til at "gøre Lynetteholm til et endnu bedre projekt for byen."

Der er forskel på at være negativ og at være kritisk.

Man kan naturligvis holde øje med, om anbefalingerne bliver fulgt. Men hvis man vil have fat i den helt store nødbremse ift. Lynetteholm, skal man ind på Christiansborg.

bo schmidt
hvad forplikter politikerne til at lytte til borgerne, det eneste de har respekt for er stemmeseddelen. så længe borgerne med hovedet under armen bekræftiget dem i det. se blot på den sigende regering.. selvom projekt aldrig burde ha været gennemført. i stedet for jord bliver det borgernes penge der havner her. det heller ikke let når adskiligge politiker har lovet billiger boliger, et sted med ingen plads og forbud i mod at bygge højt og diverse vandhuller. kan denne ide kun lykkedes med en ø. hvor politikerne bestemer, som altid havner regning hos borgerne..
dome_4051

Tak til Magasinet for at at stille sig kritisk overfor dette vanvittige projekt! Det vækker vrede, at politikerne ikke hører os borgere når så store projekter skal budgetteres. Alene tanken om at der de næste 30 år skal køres 2,5 millioner læs jord ud til aflæsningsstedet på Refshaleøen gennem byen er jo det rene vanvid! https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/kunstig-halvoe-sender-lastbil-forbi-bos-vindue-hvert-kvarter-i-30-aar

At vi får en ekstraregning på flere hundrede millioner er også stærkt kritisabelt.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling