pixel

"Landsby" med træhuse åbner på Vingelodden

Den bliver snart til en helt ny bydel på Nørrebro — men her og nu skal "landsby" med 362 farverige boliger give studerende et hjem på Vingelodden.

vingelodden, cph village, studieboliger

"Betalbare boliger, der kan bygges inden for de planetære grænser".

Sådan omtaler folkene bag konceptet CPH Village grundidéen bag deres midlertidige, moderne "landsbyer" for unge studerende.

Og konceptet er blevet populært i København, hvor opførelsen af de små studieboliger slet ikke kan følge med efterspørgslen.

Ny bydel ved skinnerne

Det seneste skud på stammen bliver 362 nye træboliger på en stor, ubebygget grund langs S-togssporene ved Bispebjerg Station, hvor der på lidt sigt er planer om noget meget større. Området skal være et helt nyt kvarter på Nørrebro.

Den store, trekantede industrigrund mellem Rovsingsgade, Tagensvej og baneterrænet på Ydre Nørrebro er i dag kendetegnet ved gamle industribygninger, bilforhandlere, en moské — og ellers bare et tomt asfaltareal og tilgroet busskads. 

Under corona-nedlukningen blev asfalt-arealet hjemsted for byens største testcenter — og dermed et ufrivilligt udflugtsmål for mange københavnere.

Men før det DSB-ejede Vingelodden, som kvarteret mellem skinnerne og Rovsingsgade også omtales, kan blive til en ny bydel, får et par hundrede studerende altså mulighed for at sætte fødderne på den tomme grund og — måske — skabe grobund for fremtidens byliv. 

Arbejdet med at opføre de midlertige boliger har stået på siden sidste forår, og de første beboere kan flytte ind her den 1. april. 

Småt, men godt

Præcis som de tre øvrige 'CPH Village'-studieboliger i København opføres Vingelod-filialen med et mål om at holde samme standard som øvrigt nybyggeri i Danmark — men med halvt så meget CO2-udledning under byggeriet.

Faktisk bliver boligbyggeriet på Vingelodden Københavns hidtil største med træ som det bærende materiale. Den seneste træ-rekord stod CPH Village selv bag, da de i 2020 indrettede en studielandsby på DSB's gamle godsbaneterræn på Vesterbro, som inden længe bliver til bydelen Jernbanebyen.

Ved at bygge mindre boliger i træ bliver CO2-aftrykket pr. person omkring halvt så stort som ved traditionelle, nybyggede studieboliger i beton. 

En ganske markant målsætning om ikke at bruge én dråbe cement, beton eller asfalt hjælper også på regnestykket.

Og når de fleksible og lette huse har tjent deres formål — og må vige pladsen for mere permanent by — kan de relativt let skilles ad og genopstilles på nye lokationer. 

Kuldioxid bliver ikke det eneste, de kommende beboere kommer til at spare på. Også huslejen ligger lavt — i hvert fald på den københavnske skala.

Godt 4.500 kroner skal de studerende betale pr. måned — eller godt 15 procent lavere end gennemsnittet for et privat udlejet værelse på Nørrebro ifølge CPH Villages egne udregninger.

Prisen afspejler dog også pladsen indendørs. Boligerne rummer ét værelse med køkken på 10 m2 — og en entre og et badeværelse på i alt 6,5 m2 som man deles med nærmeste nabo om.

Til gengæld er der så også adgang til flere, store fællesarealer, der deles med alle naboerne.

Det hele bliver opført med inspiration fra hvad udviklerne beskriver som "uformelle bebyggelser rundt omkring i verden, som er vokset frem organisk uden stor planlægning".

Derfor får beboerne også lov at sætte deres eget præg på de fleksible og farverige facader med eksempelvis egen kunst, plantebede og gavlmalerier.

Meget er fælles

De farverige små huse bliver opført som moduler i to til tre etager med adgang via udvendige trapper — og bliver knyttet sammen med små gangstier og beplantning, der får lov at vokse vildt og frit.

Fællesarealerne vil blandt andet byde på køkkener, stuer, terrasser og drivhuse — altså vaskeægte kolonihavestemning ikke helt ulig den modsatte side af S-togets linje F, hvor haveforeningerne i Lersø Parken har hjemme.

Og endnu flere aktiviteter kan være på vej. For tiden samarbejder CPH Village og den lokale fodboldklub Nørrebro United nemlig om muligheden for at anlægge en fodboldbane på studiebyens areal.

Studiebyen København mangler stadig mange studieboliger, som de studerende kan betale — og efterspørgslen på de CO2-besparende træboliger i CPH Village er eksploderet, efter konceptet først blev lanceret.

Ikke færre end 10.000 studerende har siden 2018 skrevet sig på ventelisten for at få fingrene i én af de små boliger, og i skrivende stund er blot 800 opført på Refshaleøen, Amager og Vesterbro — og dette forår altså også på Nørrebro.

CPH Village har dog en målsætning om at opføre 12.000 nye ungdomsboliger over de næste 12 år, så man løbende kan nedbringe ventelisten og skabe lidt bedre plads til de mange boligsøgende i byen.

10 års landsby

På Nørrebro råder CPH Village blot over en mindre del af det store DSB-ejede område, der i dag overvejende ligger tomt hen.

Som med Jernbanebyen er planen, at "landsbyen" på Vingelodden kan blive liggende de næste ti år, før pladsen formentlig må overgå til mere permanente boliger eller parkarealer i det nye Nørrebro-kvarter, der er på vej.

Præcis hvordan de mere permanente planer for Vingelodden kommer til at se ud, er ikke besluttet endnu.

Forrige år luftede Socialdemokratiet idéen om byudvikling på grunden i forbindelse med kommunalvalget, og Nørrebro Lokaludvalg har netop præsenteret sin vision for kvarteret med et konkret udspil til, hvad det bør rumme.

Her er en blandet, grøn bydel højt på ønskelisten, og de lokale ser gerne, at det ret afskårne kvarter rent fysisk bliver koblet bedre på byen med en blandt andet en forlængelse af Superkilen og en ny gang- og cykelbro over togsporene til Lersøparken.

En sådan bro ville også kunne skabe en genvej for bløde trafikanter gennem hele Nørrebro fra Rigshospitalet til Bispebjerg Hospital.

Samtidig har udviklerne hos Alfa Development set sig lune på en mindre del af kvarteret, som de allerede har købt.

Her langs Rovsingsgade og Tagensvej ønsker de at erstatte de nuværende bilforhandlere med nye bolig- og erhvervsbyggerier i en lidt højere prisklasse, end hvad både Københavns Kommune og Nørrebro Lokaludvalg formentlig har i tankerne.

De mange drømme skal omsættes til én eller flere konkrete lokalplaner, før en permanent bydannelse på Vingelodden vil begynde at vokse op omkring de studerende, der altså allerede rykker ind om et par uger.   

Det er iværksætterne Michael Plesner og Frederik Noltenius Busck, der står bag konceptet og virksomheden CPH Village.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling