pixel

Fem forslag til ny havnebro lagt på bordet

Københavns Kommune undersøger netop nu fem placeringer for en mulig bro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge.

havnen, bryggebroen, enhave brygge

Hele tre gang- og cykelbroer ligger netop nu i puljen for potentiel opførelse på tværs af Københavns Inderhavn. Og af dem har broen fra Enghave Brygge til Islands Brygge én af de højeste prioriteter.

Dét skyldes, at Enghave Brygge får sin egen metrostation, når M4 Sydhavn åbner i 2024. Men bor man på Amager-siden af vandet uden at eje en kajak, vil man til den tid skulle ud på en mere end to kilometer lang spadseretur for at hoppe på metroen på Sjællandssiden.

En bro over vandet vil i et snuptag binde de to heftigt udviklede byområder, Islands Brygge og Sydhavn, bedre sammen — og koble Islands Brygge Syd op på den kollektive skinnetransport.

I marts 2022 blev der bevilget penge til en såkaldt foranalyse af den nye bro — og nu er der nyt fra den front.

Fem mulige placeringer

Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning er i arbejdet med foranalysen nået frem til fem mulige placeringer af den nye bro. Dét skriver lokalmediet Havnefronten.

Alle har samme mål: at knytte en af Enghave Brygges mange nye øer sammen med Islands Brygge Syd. Men der er ganske stor forskel på de muligheder, der er sat i spil.

Tre af broerne slår en næsten vinkelret streg over havneløbet, mens to bugter sig mere organisk ud over vandet.

Og så er der næsten 400 meters forskel på, hvor den nordligste og sydligste version går i land.

Tidligere har visualiseringer af boligbyggeriet 'Sirius Tårnene' vist 'Enghavebroen' gå i land på Amagersiden netop her — og dén placering stemmer overens med den nordligste af de fem, der nu er kommet frem.

Ligger man broen her vil den gå i land ved Islands Brygge Syds tættest bebyggede område — men på den anden side af vandet vil der være et stykke til Enghave Brygges metrostation.

Den sydligste af de fem muligheder ligger derimod helt ned hvor Nokken begynder — på den anden side af det om sommeren populære hænge ud-spot ved Havnevigen.

Herfra vil man kunne slå broen direkte over mod metrostationen Enghave Brygge, men på Islands Brygge-siden vil den ligge et stykke syd for de tættest beboede områder.

Øvelsen består dermed ikke mindst i at lave en forbindelse, der bedst løser den udfordring, at Enghave Brygge metrostation faktisk ligger noget sydligere end de fleste af Islands Brygge Syds mange nye boliger.

Teglholmsbro venter

Hvordan broen skal finansieres har politikerne endnu ikke taget stilling til. Og selvom placeringen af broen — og et overslag på regningen for at bygge den — nu er ved at blive undersøgt, er det ikke givet på forhånd, at en foranalyse fører til et konkret projekt.

Lidt længere mod syd har en anden, ikke-realiseret bro, Telgholmsbroen for eksempel været på tegnebrættet siden de første planer for udbygningen af Sluseholmen tilbage i 2002 blev præsenteret.

18 år senere — i 2020 — blev der udarbejdet en foranalyse, der skitserer løsningsmodeller og et anlægsbudget for politikerne. Men siden er broen ikke blevet en del af byens budget for hverken 2021, 2022 eller 2023 — og indtil den bliver dét, sker der ikke mere i den sag.

Tilbage på Enghave Brygge taler mere dog for, at der snart vil ske noget her.

Det skyldes ikke mindst, at Enghave Brygge-broen vil forbinde to beboede områder med kollektiv transport — i modsætning til Teglholmsbroen, der vil forbinde et beboelseskvarter med et naturområde, Amager Fælled.

Sagen om Enghavebroen kommer da også jævnligt op, når der forhandles budgetter.

I 2021 lavede politikerne en hensigtserklæring om, at man ville "se på den samlede infrastruktur for området nær Enghave Brygge, herunder en broforbindelse."

Hensigten var blandet andet at lette adgang til både metroen og Skolen i Sydhavnen for beboerne på Amager-siden — og fra den anden side skal det være lettere at komme over til de grønne områder på Amager Fælled.

For sent til 2024

Uanset hvilken løsning der i sidste ende bliver valgt, ser broen ikke ud til at nå med på forhandlingerne om byens budget for 2024. Foranalysen ligger nemlig tidligst klar, efter politikerne i september vedtager det kommende års budget. 

Når analysen er klar, skal dens konklusioner behandles politisk — og forvaltning og politikere skal blive enige om den bedste af de fremlagte muligheder.

Siden kan der blive lavet et såkaldt budgetnotat, der indeholder prisen på rent faktisk at bygge broen. Dét vil så kunne indgå i forhandlingerne om byens budget for 2025 — og bliver politikerne her enige om at afsætte midler til at bygge broen, vil den mere håndgribelige del af arbejdet kunne gå i gang.

Dermed må beboerne i området vente endnu nogle år, før de tørskoet kan krydse havnen og komme i skole, køre i metro eller cykle en tur på Amager Fælled.

Bryggebroen er i dag den eneste faste forbindelse til cykler og gående mellem Langebro i nord og Sjællandsbroen i syd. Fra Bryggebroen til slusen ved Sjællandsbroen er der cirka 2,3 broløse kilometer i fugleflugt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Opdatering: 19. juni skal udvalget vælge mellem G-5, som anbefales, og J-10 som "alternativ", eller en ny undersøgelse af de to foreslåede løsninger, som bl.a. har til formål at afdække de trafikale konsekvenser. Og der er søreme også nævnt muligheden for "en mulig parallel gangbro" ved Bryggebroen, som også er foreslået her i tråden.

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-19062023/dagsorden/punkt-12

Ud fra resume af foranalysen vil jeg mene, at projektet lægger for meget vægt på nærheden til metrostationen og for lidt på det store perspektiv, der indtænker de længere ture (og fremtidens flere elcykler):

Det her er en forbindelse mellem Vesterbro og Sundby.

Den pointe går igen i indlæggene her på siden, og den understreges i den grad af det nye projekt fra Områdefornyelsen Sundby, "Fra Fælled til strand": et generelt løft af gang- og cykleforbindelser og grønne kvaliteter fra DR-Byen til Amager Strand.

I-10 ligger klart bedst ift. en forbindelse fra det centrale Vesterbro forbi M4 Enghave Brygge til stien tværs over fælleden til DR-Byen og videre mod øst.

Og måske overflødiggør den ideen om en sydligere bro til Teglholmen? I hvert fald bedre end G-5.
jvi

I har lagt Metro stationen forkert da den ligger tættere på Alfred Nobels bro.

Mvh Jacob fra Metroselskabet
Lars Barfred 1
Man kunne også med fordel gøre Bryggebroen til en ren cykelbro, da der er alt for mange cyklister til den nuværende løsning. Med en ny fodgængerbro ved siden af, ville kapacitet for cyklister fordobles
finn.breddam

Man kan også se broen i et lidt større netværksperspektiv. Der er allerede fx DR Byen Station: 1,4 km fra Havnevigen: den perfekte cykelsti, grøn og bilfri. Og om måske 8-10 år er der en M5 station ca. 800 m mod nord. Og det er langt fra alle cykler, der parkeres ved metrostationer.

Man kan også se broen som en forbindelse fra Vesterbro til Sundby: der er fx 3,5 km i luftlinje fra Enghave Station til Sundby Station. Bryggebroen, som omtales sidst i artiklen, er for smal, og den nye bro skal placeres, så den bliver en god aflastning for den. Og jeg har set planer om en forbindelse tværs gennem Jernbanebyen, som kunne føres videre som en sammenhængende rute syd om elværket og over til Rundholtsvej og stierne gennem Amager Fælled.

Dvs. især de to sydligste broforslag kunne binde Vesterbro og Sundby sammen på en måde, der kunne blive et rigtig fint bidrag til cykelbyen København.

København er jo ikke bare en metroby ;-)

olemortennygaard finn.breddam
Helt enig. I det større perspektiv er de sydligste forslag dem der binder Sjælland og Amager bedst sammen. Det vil give større flow af dem der skal lidt længere på begge sider, og lige langt at gå for beboerne på det sydlige Islands Brygge. Og der er bedre plads til mere blød trafik på Amagersiden, hvis broen går i land sydligere end roklubberne og Havnevigen.
emcool finn.breddam

Enig!

Lad også fokus være på dem der cykler længere tværs over områderne, hele midt-Sundby og Sydhavn kan drage nytte af en forbindelse fra Vesterbro og til Amager Strandpark. Længere nordpå på Islands Brygge Syd vil alligevel kunne bruge Bryggebroen til Fisketorvet, men også at en cykelsti ikke vil gavne resten af Amager da Fælleden er i vejen uden en tværgående sti, samt på sjællandssiden vil baneterrænet være i vejen og alligevel lede op til Dybbølsbro som bryggebroen servicerer. Trafikken må kunne komme syd om terrænet for at binde ydre bydele bedre sammen.

Et bud ville være at lave en rute fra øst fra broen ved stranden over italiensvej, Elbagade, peder lykkes vej, grønjordsvej, den tværgående sti over Amager Fælled, Rundholtsvej/Nokken strandvej, og til en bro der går over til Metroen. Derfra er der forbindelser nordpå til Dybbølsbro og Fisketorvet, Sydpå til Teglholmsgade og Sjællandsbroen, og vestpå til beboelse og til det sydlige baneterræn der gennemgår større ændringer i de kommende år/årtier, for derved til sidst at ramme Enghavevej, som leder cykler videre. På denne rute vil vi også komme forbi Amager Strand Metro, Amager Hospital, DR Byen med Metro (og nybyggeri), hele fælleden, og fx. også Aalborg Universitet i Sydhavn. Det skal lige siges at forbindelsen over sjællandsbroen i alle tilfælde er forfærdelig, og en grøn rute over fælleden og havnen med en gang/cykelbro vil gøre sådan en tur til stranden eller grønne områder meget bedre for mange der bor i både Valby, ydre Vesterbro, Sydhavn, Islands Brygge, og midterste Sundby.

Vi har mange nord/sydgående ruter, men der mangler altså en lækker tværgående rute gennem det sydlige København.
finn.breddam emcool

Ja, det har også undret mig, at Amager stort set kun har nord-syd-gående cykelstier. Jeg ved ikke hvorfor. Ørestaden har jo gjort det mere relevant, og en ny cykelbro vil øge behovet, fx for den linje du nævner.

Det ser lidt spøjst ud på et kort

https://www.kk.dk/borger/parkering-trafik-og-veje/cyklist-i-koebenhavn/find-vej-paa-cykel

Men du har vist overset, at jeg på den anden side talte om en forbindelse tværs gennem Jernbanebyen, nord-syd, direkte op mod det centrale Vesterbro. (Det var en tegning der fløj forbi på Twitter, ikke en officiel plan)
emcool finn.breddam
Beklager overseelsen, men vi er stadig enige ;) En super-ringvej for cyklister fra Amager, måske helt til Østerbro. Og Sundby er med på idéen, sé! Lad os håbe de snakker sammen i de forskellige udvalg: https://www.berlingske.dk/metropol/groen-korridor-i-koebenhavnsk-bydel-kommer-til-at-aendre-trafikken // https://express.adobe.com/page/44h1LjXklppyU/
finn.breddam emcool

Det ser fint ud. Og "fra Fælled til Strand" kan blive til " fra Vesterbro til Strand" med en god linjeføring over havnen.

Der er mere end Berlingske-artiklen her, kloge ord fra lokale beboere: https://www.tv2kosmopol.dk/koebenhavn/storstilet-projekt-paa-amager-vil-forbinde-faelled-og-strand-i-groen-korridor

Men kan det passe, at COBE tegner brosten på cykelforbindelser?? På Peder Lykkes Vej?? Så har de ikke forstået opgaven.
emcool finn.breddam

Tak for artiklen. En hel ringvej burde være en vision, der derudover følger kommende M5 på store dele af ruten. Se express.adobe.com/page/DJYJfwIhpqQEN/images/28d17ad6-a508-49ad-9e3c-8c47c97d1f5a.jpg , men uden knækket og inkl en evt ny bro.

Plus man kommer lidt længere vest/sydpå, inddrager nye kvarterer i Sydhavn og Jernbanebyen, og samtidig undgår kaosset ved Dybbølsbro og det kryds dér...

Åh ja, først troede jeg du tænkte på overgangene på den brede vestlige del af Peder Lykkes Vej ved dennes skole, men nu ser jeg også illustrationen på den smalle del med traditionelle brosten. Uha. Det bliver på bekostning af parkeringspladser, men jeg så da hellere at fjerne pladserne på den ene vejside, for så at oprette en dobbeltrettet cykelsti i stedet. Så er spørgsmålet om en del af gaden skal ensrettes? Evt. cykelsti på den ene side og fortov på den anden side?

Ja, der er desværre ikke meget plads at gøre godt med. Måske, i bagklogskabens skyld, også lidt dumt at putte en skole ind midt i det hele dér...

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling