pixel

Forvokset Green Island kun akkurat godkendt

Uenighed om 'offentlig adgang' ved havnearealerne var tæt på at blokere for større Green Island.

green island foto 2021

Det blev lidt tættere, end redaktionen havde forventet, men forstørrelsen af "øen" Green Islands areal har nu fået det grønne, politiske stempel.

I sidste uge skulle de københavnske lokalpolitikere vurdere et forslag om at gøre "caféøen" dobbelt så stor — og i vinterhalvåret at lade ejeren installere saunaer til gæsterne, så der kan foregå civiliseret vinterbadning fra øen.   

Og det sagde politikerne ja til — men kun med stemmerne 4-3.

Normalt sidder der 11 personer i det relevante Teknik- og Miljøudvalg, men kun syv var dukket op, da der skulle stemmes. Og opadvendte tommelfingre fra de fire medlemmer af Radikale, Konservative, SF og Venstre var lige akkurat nok til, at der kunne udstedes en tilladelse, selv om rådhusets to største partier — Enhedslisten og Socialdemokratiet — begge stemte imod.

Kun offentlig adgang

Når der ikke var begejstring for flere nye havnefaciliteter over hele linjen, skyldes det ejerforholdene.

Green Island er en privatejet 'flydeø', og Enhedslisten noterede i forbindelse med afstemningen, at man "ønsker der skal være offentlig adgang til havnen" — og at der ikke sker yderligere privatisering.

Der eksisterer ikke planer om at bruge vandet ved siden af den eksisterende Green Island til andet, men for Enhedslisten har beslutningen været af principiel karakter.

Både nutidens og fremtidens, større, Green Island vil dog have offentlig adgang — men altså til hvad der reelt er privat område.   

Green Islands lejekontrakt med grundejeren By & Havn stiller betingelse om, at "kajarealer skal friholdes til fri afbenyttelse af offentligheden." — og desuden er der offentlig adgang til caféen.

Når caféen er lukket, er den "kun afspærret med et reb", lød det lidt kryptisk — og måske inviterende — i embedsmændenes skriftlige oplæg til politikerne, som danner grundlag for den politiske beslutning. Om dét ender med at betyde vinterbadning uden for åbningstid, får vi at se, når de mange nye saunaer står klar.

25% årlig vækst

Når Green Island overhovedet søger om udvidelse, skyldes det ifølge ejeren Rasmus Heinesen, at besøgstallet er vokset med ca. 25% årligt siden åbningen i 2018 — og at man ikke længere har kapacitet til alle gæsterne.

Her i 2022 har omkring 35.000 været en tur ude på øen — og det regner man med vil blive fordoblet i 2023, nu hvor øen bliver udvidet.

Desuden er der ifølge Heinesen en markant efterspørgsel efter winter wellness-projekter i København, og havnen mangler liv i de kolde måneder, siger han.

Arbejdet med at udvide øen vil starte op til foråret, så de nye arealer er klar til både den kommende sommersæson og til vinterbadning næste år.

Øen er tegnet af den lille arkitektvirksomhed Hallas & Hartvig, der har til huse i Værløse.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Soeren.chr.jensen_1735

Det kommer til at ligne klyngen af gamle både bag ved NOMA!

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling