pixel

Højhuse i Jernbanebyen ikke populære

Af mere end 100 indkomne høringssvar er langt de fleste kritiske over for 'forstadspræg' og for høje punkthuse på det gamle baneterræn.

jernbanebyen højhuse

"Tegningen er smurt ind i høje bebyggelser. Det bliver for meget — og ødelægger den nuværende stil."

Sådan lyder en passage i et af de mere end 100 høringssvar, der er kommet ind til det storstilede projekt, som vil omdanne det gamle godsbaneterræn mellem Vesterbro og Sydhavnen til den nye bydel Jernbanebyen.

Vinderen af konkurrencen om masterplanen for området blev afsløret i april, og her i august har forslaget været i den obligatoriske, offentlige høring, hvor alle kan sende deres kommentarer til planerne ind til Københavns Kommune.  

Én afslutter med en klar besked til politikerne: 

"Husk det nu: ikke lade bygherrerne slippe afsted med bebyggelsesfortætning i højden, bare fordi der er penge i det!" 

Og Vesterbros eget lokaludvalg stemmer i:

"[Vi] er ikke forelsket i tanken om højhuse, og mange har på vores møder bemærket, hvor de aktuelle eksempler i Carlsberg Byen, på Postgrunden og ved Dybbølsbro påvirker byens skyline markant, og at ingen gider sidde i skyggen af et højhus."

Ingen små byggefelter

Tendensen er tydelig i de relativt mange svar der er kommet ind:

Byens beboere frygter en kedsommelig bydel uden en klassisk gadedannelse og med højhuse der vil ødelægge stedets intimitet.

Vesterbro Lokaludvalg peger også på, at en tidligere erklæret politisk vision om at arbejde med små byggefelter tilsyneladende er fraværende i den vindende masterplan.

Fokus på de små byggefelter blev i januar 2020 politisk vedtaget på basis af et forslag stillet af Alternativet.

Målsætningen var, at Jernbanebyen skulle få et mere varieret og differentieret byggeri, end hvad man typisk har set skyde op i nye bydele som Ørestad og Sydhavnen. Her er de meget store karréer — der opføres som én samlet bebyggelse — ofte blevet beskyldt for at skabe monotone og triste bybilleder.

Forstad

I et opinionsindlæg her i Magasinet KBH opfordrede Arkitekturoprøret tidligere på måneden byens beboere til at indsende kritiske høringssvar til Jernbanebyen, og dén opfordring har flere tilsyneladende taget til sig.

I hvert fald kritiserer mange af de indkomne svar planerne for, at de vil skabe en 'forstadsagtig' bydel — et kritikpunkt som Arkitekturoprøret netop fremsatte.

Man savner nærmiljø, torve og pladser, som man ser det i de ældre bydele. Én skriver:

"Jeg bor i nybygget punkthus i Ørestad og er ked af, at der intet nærmiljø er tænkt ind i mit kvarter. Jeg ønsker, at man tænker bymiljø og nærmiljø ind i planerne for Jernbaneby-kvarteret. Karréhuse med gårdmiljø og plads til butikker i gadeplan giver meget mere lyst til at færdes og opholde sig i området. Så jeg siger nej til den nuværende plan."

En enkelt beboer i Odense har dog en helt anden holdning til byggeriet i højden:

"Flere 'rigtige' højhuse tak! Så længe kreativitet er i højsæde, og arkitekturen er spændende og unik, så skal vi have flere højhuse i hovedstaden. Det kan kun gå for langsomt — få endelig gang i dette projekt."

Man kan stadig nå at indsende sit eget høringssvar, men man skal skynde sig lidt. Fristen udløber ved udgangen af i dag, den 30. august.

 

 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling