pixel

Ikke nok støtte til mulighed for at klage over Lynetteholm

Borgerforslag får kun 25% af den nødvendige støtte.

lynetteholm luft

Der bliver ikke genindført klageadgang i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm — den store, kunstige ø i Øresund.

I september blev der fremsat et borgerforslag om, at klageadgangen skulle genindføres, men forslaget har kun modtaget 12.359 støtter. For at et borgerforslag kan komme til behandling i Folketinget, kræver det, at mindst 50.000 støtter op på den dertil indrettede web-side.

Tilbage i oktober fik Transportministeret genenmført, at det ikke længere skulle være muligt at klage til instanser som Planklagenævnet over anlægget af Lynetteholm. I stedet vil borgere og beboere været tvunget til at gå rettens vej, eller klage via EU, hvis de har indvendinger mod proces og procedure.  

Byggeloven giver ellers almindeligvis offentlig klageadgang med hensyn til f.eks. miljø, fredning og naturbeskyttelse i forbindelse med anlægs- og byggeprojekter.

Men i tilfældet Lynetteholmen begrundede Transportministeren afskæringen af klageadgang med, at klager kan have opsættende virkning, og at dét ville give for høj risiko for såvel forsinkelser som fordyrelser af anlægget af Lynetteholm.

Ni anonyme personer stillede derfor borgerforslaget med begrundelsen:

"Det er dybt kritisabelt og fuldstændig uhørt, at man således både forringer tilsynet med projektet og forringer de demokratiske og retslige mekanismer omkring et så vigtigt projekt."

Men uden den tilstrækkelige støtte bortfalder forslaget nu.

Forberedelserne til opfyldningen af Lynetteholm er allerede i gang — blandt andet gravearbejde, anlæggelsen af ny adgangsvej og af øens perimeter.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling