pixel

Find din næste byggeborgmester

København skal have ny teknik- og miljøborgmester efter kommunalvalget, så vi spurgte favoritterne til posten, hvad de vil med byen.

Valgplakaterne kom op under stormen Ingolfs rasen og hænger nu overalt i bybilledet i København og minder om, at byens styre er på valg. Den 21. november skal københavnerne vælge borgmestre og borgerrepræsentationsmedlemmer – i alt 55 politikere i Københavns Kommune – for de næste fire år.

Overborgmesterposten har været på socialdemokratiske hænder siden 1938, og ifølge de fleste spåkoner bliver den der, selvom meningsmålingerne melder om uvant tæt løb.

Til gengæld genopstiller Enhedslistens Morten Kabell ikke som teknik- og miljøborgmester, så den eftertragtede post, der typisk går til det næststørste parti i byen, er up for grabs.

Københavns teknik- og miljøborgmester er øverste leder af kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, der blandt andet står for byens byggeri, trafik og vedligehold. Selvom det i sidste ende er flertallet i Borgerrepræsentationen, der bestemmer, har byggeborgmesteren stor indflydelse på Københavns fysiske udvikling.

Derfor har Magasinet KBH spurgt favoritfeltet til posten, hvordan din stemme bliver brugt, hvis du stemmer på netop dem. De ni kandidater i rundspørgen repræsenterer de otte partier, der sidder i Borgerrepræsentationen i dag, plus Alternativet, som står til at storme ind i bystyret.

Vi har givet dem ordet frit, men også bedt dem tage stilling til to omstridte sager, der vil dominere dagsordenen den kommende valgperiode:

Dels slaget om Amager Fælled, hvor planen for Ørestad Fælled Kvarter med 2.500 boliger indtil videre er skudt til hjørne efter massive protester.

Dels de rivaliserende, privatfinansierede forslag om nogle af Vesteuropas højeste skyskrabere i Nordhavn, som er kommet i spil, selvom de egentlig strider imod de nuværende planer for udbygningen af Nordhavn.

Liste A, Socialdemokratiet: Lars Weiss

Født: 1971 
Københavner siden: 1982 
Kvarter: Sundby 
Uden for rådhuset: Økonom

Borgerrepræsentationen siden: 2009 
Position i partiet: Gruppeformand, medlem af Teknik-og Miljøudvalget

Transportmiddel: Cykel og metro 
Fodboldklub: Fremad Amager og FCK 
Favoritbygning: Svanemølleværket, det gamle kraftværk står nærmest som en katedral for industrialiseringen. Industribyggeri fra den periode kombinerer funktionalitet og æstetik på en særlig måde. Når DONG om føje år ikke længere skal bruge kraftværket, bliver det rigtigt spændende at finde den fremtidige anvendelse.

Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

Mere blandede bykvarterer, fordi byggeretten til 25 procent almene boliger udnyttes fuldt ud.

Flere cykelstier, så det bliver hurtigere og mere sikkert at komme frem. Særlig opmærksomhed om skolevejene.

Nye lommeparker overalt, hvor det er muligt, flere byhaver og nye byrum, der indbyder til, at man slår sig ned.

Mindre farlig biludstødning, mere metro, nye el-busser, mindre gadesvineri.

Inddragelse af naboer til ubebyggede grunde, når der skal tages stilling til, hvordan de bedst kan bruges i ventetiden.

Flere havnebade og bedre sportsanlæg.

Ubureaukratisk byggesagsbehandling, så byggeri af boliger og arbejdspladser smidigt kan følge med efterspørgslen.

Boliger på Amager Fælled eller ej?

Ét efter ét er de partier, der sammen med os stod bag byggeplanerne faldet fra – så der bliver ikke bygget på Strandengen. Jagten på alternativer er nu i fuld gang.

Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

Hvis vi skal sprænge rammerne for, hvordan vi i København historisk har bygget, skal det være i Nordhavnen. Så hvis det rigtige projekt kommer, vil jeg ikke afvise, at der skal bygges rigtigt højt i Nordhavn.

Liste B, Radikale Venstre: Mette Annelie Rasmussen

Mette Annelie Rasmussen udtaler sig som Radikale Venstres teknik- og miljøordfører, partiets spidskandidat er beskæftigelses- og integrationsborgmester Mia Nyegaard.

Født: 1969 
Københavner siden: 1989 
Kvarter: Østerbro 
Uden for rådhuset: Seniorrådgiver

Borgerrepræsentationen siden: 2013 
Position i partiet: Teknik- og miljøordfører, budgetordfører

Transportmiddel: Cykel 
Fodboldklub: FCK 
Favoritsted: Havnen – elsker, at vi bor ved vandet

Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

København skal være den grønneste by i Europa. Det bliver vi, hvis vi tænker bæredygtighed og den cirkulære tankegang ind i byens udvikling. Vi skal være kreative, ressourceeffektive, bruge teknologien og indgå i et tættere samarbejde med byens virkelige eksperter på København; københavnerne.

Ren luft er ikke bare varm luft. Teknologien og vores egen adfærd bliver de vigtigste våben for at nå vores mål om en sundere by og CO2-neutralitet i 2025. Det kræver, at vi stiller krav til vores byggeri, borgere og til transporten.

Verdens bedste cykelby. Cyklen er københavnernes fortrukne transportmiddel. Skal den fortsat være det, skal vi sætte ind med at sikre skoleveje til børn, mere cykelparkering og satse på ny innovativ cykelinfrastruktur.

Bedre og grønnere by. Vi skal have fokus på de gode byrum. De nye bydele bliver kun levende, hvis vi står fast på en bedre balance mellem boliger, byliv og erhverv. Jeg vil arbejde for meget mere midlertidighed i byen, for eksempel containerboliger til studerende. Og så skal vi sikre et grønt værn mod skybrud, der åbner for nye og grønne byrum. Det er godt for københavneren, kommunen og klimaet. Og så skal vi de næste fire år i gang med at stormflodssikre.

Boliger på Amager Fælled eller ej?

Nej, jeg tror på, at vi kan finde en bedre løsning. Vi skal værne om vores unikke bynatur.

Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

Måske. Det kommer helt an på, hvordan bygningerne kommer til at se ud, hvilke funktioner de kommer til at indeholde, og allervigtigst, hvad eventuelle bygninger kommer til at give tilbage til byen. Her vil jeg lade kreativitet råde og derefter tage stilling. Fører ikke korstog mod højhuse, men de skal passe ind i fortællingen om København som grøn metropol.

Liste C, Det Konservative Folkeparti: Jakob Næsager

Født: 1973 
Københavner siden: 1995 
Kvarter: Lige flyttet fra Amager til Sydhavnen 
Uden for rådhuset: Kontorchef, cand. Jur.

Borgerrepræsentationen siden: 2009 
Position i partiet: Gruppeformand og borgmesterkandidat

Transportmiddel: Cykel 
Fodboldklub: FCK 
Favoritsted: Amager Strandpark

Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

København skal fungere i hverdagen. Den københavnske trafik fungerer ikke i hverdagen. Der er lukket veje og indskrænket veje. Det dur ikke, når vi bliver flere og flere indbyggere i København.

Vi konservative vil bygge mere metro og lave en havnetunnel, så vi kan få trafikken ned under jorden. Mere metro vil aflaste busserne, så busbanerne kan bruges til noget andet og give plads til gående, cyklister og lokal trafik.

Vi skal også have flere cykelstier over banen på både Østerbro og Vesterbro, så vi kan skabe smutveje og binde de gamle brokvarterer sammen med de nye boligområder ved vandet.

Boliger på Amager Fælled eller ej?

Der skal ikke bygges mere, end der allerede er planlagt i 90´erne for at finansiere metroen. Heldigvis er 94 procent af Fælleden fredet, og det bør den også være fremover.

Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

Vi ønsker at bevare den nuværende højde i Middelalderbyen, så byens mange smukke tårne fortsat vil kunne ses på afstand. Vi vil godt være med til at bygge højt i Nordhavnen, så der bliver noget unikt og karakteristisk, der kan hæve sig over provinsen.

Liste F, Socialistisk Folkeparti: Sisse Marie Welling

Født: 1986 
Københavner siden: 2005 
Kvarter: Nørrebro 
Uden for rådhuset: Cand.mag. i historie

Borgerrepræsentationen siden: 2009 
Position i partiet: Politisk leder i København, ordfører for beskæftigelse, integration, bolig og sundhed

Transportmiddel: Min cykel 
Fodboldklub: Brøndby, men jeg ser ikke rigtigt fodbold 
Favoritsted: Assistens Kirkegård

Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

Vi skal have mere bynatur i København. Det er enormt vigtigt, at vi politikere kæmper for hver eneste grønne kvadratmeter i byen og på den måde værner om de åndehuller, der er så vigtige for os alle sammen. Det gælder også, når byen vokser.

Det er samtidig vigtigt, at der bliver bygget boliger, og at vi sikrer, at vi ikke bare ser passivt til, mens nye bydele bliver til velhaverenklaver. Vi skal sikre, at der er mindst 25 procent almene boliger i alle bydele, så vi hverken laver nye ghettoer for de rigeste eller for de fattigste. Og samtidig skal vi sørge for, at der bliver plads til nye parker. Det har SF sikret i Nordhavn i det budget, der netop er vedtaget. Her er der sat penge af til en park på størrelse med Kongens Have.

Vi skal også sætte ind over for luftforureningen og sikre, at cykler og offentlig transport får så gode forhold som muligt, og at busserne kører så grønt som muligt, mens vi skal stille større krav til bilisterne og på sigt have bilerne helt ud af byen.

Boliger på Amager Fælled eller ej?

Nej tak. Min SF-kollega Klaus Mygind startede kampen for Amager Fælled, som udviklede sig til en folkesag. I SF er vi enige om, at vi skal bevare så meget af den eksisterende fælled som overhovedet muligt.

Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

Nej tak. Nordhavn har brug for almindelige boliger til almindelige mennesker. Og så er der brug for grønne områder. Vi har ikke brug for et prestigeprojekt i Nordhavn.

Liste I, Liberal Alliance: Alex Vanopslagh

Født: 1991 
Københavner siden: 2014 
Kvarter: Vanløse 
Uden for rådhuset: Public Affairs konsulent

Borgerrepræsentationen siden: Debutant 
Position i partiet: Spidskandidat

Transportmiddel: Cykel 
Fodboldklub: Jeg holder jo med det lokale hold, hvor jeg er opvokset, så det må blive FC Midtjylland, beklager! 
Favoritbygning: Ørestadsbyggeriet 8tallet er ret imponerende

Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

Flere parkeringspladser og fokus på, at de erhvervsdrivende skal kunne komme rundt og udføre deres opgaver.

Én indgang og sagsbehandling til kommunen for erhvervslivet.

En kultur- og mentalitetsændring i forvaltningen, således at virksomheder oplever at blive taget imod med åbne arme og højt serviceniveau frem for med bureaukrati og sure miner.

Færre afgifter og gebyrer – herunder en afskaffelse af dækningsafgiften. Det kræver blot, at vi finder 900 millioner – og det er ikke noget problem, for Københavns Kommune er marineret i penge.

  Boliger på Amager Fælled eller ej?

  Ja, gerne. Selve placeringen er vi ikke fastlåst på, men de 2.500 boliger og regningen til metrobyggeriet skal ikke ofres på den rødgrønne, adelige klasses hellige alter.

  Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

  Det er personligt ikke min smag, men det er vigtigt, at vi bygger mere i højden, da det er en af de bedre muligheder, vi har, for at skabe plads til flere i byen.

  Liste O, Dansk Folkeparti: Carl Christian Ebbesen

  Født: 1968 
  Københavner siden: 1997 
  Kvarter: Vanløse 
  Uden for rådhuset: Civiløkonom, men kultur- og fritidsborgmester på fuld tid

  Borgerrepræsentationen siden: 2001 
  Position i partiet: Politisk leder i København

  Transportmiddel: Metroen 
  Fodboldklub: FCK 
  Favoritsted: Udsigten over havnen

  Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

  Jeg vil først og fremmest sørge for at få nedbragt sagsbehandlingstiderne for de mange københavnere, der ofte skal vente lang tid på en godkendelse.

  Jeg vil også arbejde for at få løst nogle af de trafikale udfordringer, vi har i København. Jeg vil i højere grad, end det er tilfældet i dag, få etableret parkeringspladser under jorden og i p-huse, således at de parkerede biler ikke fylder unødigt. Pladsen kan så bruges til at få etableret flere grønne rekreative områder i København – det kan både være byhaver og sansehaver.

  Og endelig skal vi i højere grad anvende moderne teknologi til at styre trafikken intelligent, sådan at der er et bedre flow for trafikanterne.

  Boliger på Amager Fælled eller ej?

  Dansk Folkeparti har stemt for, at der igangsættes en undersøgelse af en alternativ placering af det planlagte byggeri, så de manglende ca. 2 mia. kr. til finansiering af metroen kan findes.

  Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

  Hvis der er tale om et byggeri, der kan blive et vartegn for København, ligesom Turning Torso i Malmø eller Eiffeltårnet i Paris, er Dansk Folkeparti ikke afvisende over for idéen.

  Liste V, Venstre: Cecilia Lonning-Skovgaard

  Født: 1975 
  Københavner siden: 2001 
  Kvarter: Østerbro 
  Uden for rådhuset: Afdelingsleder, før valgkampen

  Borgerrepræsentationen siden: 2008 
  Position i partiet: Politisk ordfører og spidskandidat

  Transportmiddel: Cykel, når jeg er alene – bil, når jeg skal fragte mine tre børn rundt til daginstitutioner, skole og fritidsaktiviteter 
  Fodboldklub: F.C. København, jeg har haft sæsonkort siden 2002 
  Favoritsted: Kongens Have, den er så smuk og velholdt – og jeg har masser af gode minder fra mine barsler, hvor jeg har trasket grusstierne tynde med barnevognen

  Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

  Københavnerne får en visionær og energisk byggeborgmester med 10 års erfaring fra Rådhuset og 15 års ledererfaring fra det private erhvervsliv.

  Mere metro med nye linjer og flere stationer. Sikre cykelstier og separate cykelruter. Bilerne skal ned i en havnetunnel, hvilket skaber en fredeligere by.

  Vi skal have bygget boliger til især unge, og vi skal blande byggeriet, så vi ikke får ghettoer. Vi skal fortsat bygge familieboliger, gerne i områder med mange små boliger. Vi skal rydde op i de dyre og komplekse byggesagsbehandlinger. Og vi skal – i forbindelse med den kommende kommuneplan – inddrage Refshaleøen til boligbyggeri.

  Vi skal speede klimasikringen op, så københavnerne ikke i årevis skal trækkes med blokerede veje og oversvømmede kældre. Det er ikke holdbart, at Lyngbyvejen ved Ryparken først kan skybrudssikres i 2026.

  Og vi skal sætte ind over for luft- og støjforurening med positive incitamenter og brug af ny teknologi – ikke via sure forbud og skøre projekter. Det kan for eksempel være CO2-absorberende asfalt og fortove, en opprioriteret indsats for at montere partikelfiltre på busser i overgangen til elbusser, og en bedre udnyttelse af potentialet i digitalisering af køretøjer og infrastruktur.

  Boliger på Amager Fælled eller ej?

  For Venstre er det afgørende, at der bliver bygget 2.500 boliger på Amager Fælled, så vi kan betale af på metroens gæld. Vi er glade for, at det nu bliver undersøgt, om campingplads-grunden kan udgøre et realistisk alternativ til strandengen. Er der ikke er gangbare alternativer, står vi ved den gamle aftale om at bygge på strandengen.

  Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

  Venstre synes, at det er nogle flotte og visionære projekter, der er blevet præsenteret – og hæfter os ved, at begge projekter giver en masse tilbage til byen i form af grønne områder, arbejdspladser og hjælp til fremtidig infrastruktur. Selvsagt skal det sikres, at højhusene ikke generer de nærmeste naboer i form af skyggevirkninger.

  Liste Ø, Enhedslisten: Ninna Hedeager Olsen

  Født: 1980 
  Københavner siden: 2001 
  Kvarter: Nørrebro 
  Uden for rådhuset: Lektor

  Borgerrepræsentationen siden: 2013 
  Position i partiet: Borgmesterkandidat og økonomiordfører

  Transportmiddel: Cykel 
  Fodboldklub: BK Frem 
  Favoritsted: Assistens Kirkegård

  Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

  Københavnerne får med mig og Enhedslisten på borgmesterposten et stort fokus på boliger, der er til at betale. København står over for store boligmæssige udfordringer, da der er færre og færre boliger, der er til at betale for alle. Vi skal have bygget billige og gode boliger i forskellige størrelser, der både passer til familier, singler, kollektiver eller andre boformer. Det kan kun lade sig gøre ved at bygge almene boliger.

  Men boligerne skal ikke bygges på bekostning af byens grønne områder. Vi vil beskytte de grønne områder og skabe endnu mere natur, som københavnerne kan gøre brug af.

  Jeg vil gå forrest for planerne om at gøre København til en CO2-neutral kommune. Det betyder, at vi vil fortsætte det stærke arbejde, vi har lagt de sidste fire år, med at gøre København endnu mere cykelvenlig. Vi skal have mindsket privatbilismen og gjort det endnu nemmere at komme frem og tilbage med cykel. Men vi skal også investere i mere, bedre og klimavenlig offentlig transport, så ingen behøver at køre i bil for at komme til og fra arbejde og studie. Det vil også skabe plads til, at de mennesker, som er afhængige af en bil, kan komme frem.

  Boliger på Amager Fælled eller ej?

  Nej, hverken på strandengen eller campinggrunden. Det er vigtigt, at vi værner om den dyrebare natur, vi har i København. Derfor må vi finde andre steder at bygge gode, billige boliger, der er tilgængelige for alle. Natur og boliger skal ikke udelukke hinanden.

  Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

  Det kommer helt an på, hvilken slags højhuse vi snakker om. Vi skal ikke bygge megahøjhuse, som skygger for naboer, skaber vindtunneller, og som indeholder masser af erhverv og dyre boliger. Vores største prioritet er, at der bliver bygget gode, billige, almene boliger, som er tilgængelige for alle.

  Liste Å, Alternativet: Niko Grünfeld

  Født: 1975 
  Københavner siden: 2006 
  Kvarter: Valby 
  Uden for rådhuset: Iværksætter

  Borgerrepræsentationen siden: Debutant 
  Position i partiet: Spidskandidat

  Transportmiddel: Min grønne cykel 
  Fodboldklub: AGF og Swindon Town 
  Favoritsted: Byens mest afstressende oase, Amager Fælled

  Hvad får københavnerne med dig som byggeborgmester?

  I mig får københavnerne en borgmester, som vil kæmpe for en grønnere og på alle måder mere bæredygtig by. Fordi vi skylder verden det, og fordi det giver højere livskvalitet til alle københavnere. I dag trues naturen og åndehuller som Amager Fælled af profithungrende selskaber. 500 københavnere dør hvert år af luftforurening fra blandt andet biler og brændeovne, og mange flere bliver syge. Trafikalt er byen til tider et sandt kaos. Støj og store veje hæmmer muligheder for menneskelig udfoldelse og liv mellem husene.

  Jeg vil arbejde for, at byen kommer til at blomstre, bogstaveligt talt. Amager Fælled skal holdes fri fra byggeri og havnetunnel. Omvendt skal byen have et grønt løft med flere grønne overflader, for eksempel dér, hvor Bispeengbuens beton i dag skæmmer byen.

  Jeg vil arbejde for en by med langt bedre mobilitet og mindre privatbilisme. Jeg vil investere i bedre cykelstier, offentlig transport og el- og delebiler, så det bliver mere attraktivt at droppe bilen til fordel for social og miljøvenlig transport. Desuden skal København have en udvidet miljøzone, så vi udfaser forurenende biler. Indre By skal være fri for privatbilisme, og vi skal have flere bilfri dage, så der bliver plads til byliv og de næsten 75 procent af københavnerne, der ikke har råd til en bil.

  Boliger på Amager Fælled eller ej?

  Vi har brug for billige bæredygtige boliger, men ikke på Amager Fælled. Kæmpe stort nej. Amager Fælled er unik natur, der virker afstressende for alle københavnere, høj som lav. Enhver bebyggelse på Amager Fælled vil ændre hele områdets karakter og biodiversitet. Vi skal i stedet se på nogle af de mange andre muligheder; at bygge andre steder, sælge kommunale grunde og afdrage gælden over en længere årrække.

  Megahøjhuse i Nordhavn eller ej?

  Jeg har ikke som sådan noget imod, man bygger bæredygtigt og højt i Nordhavn og andre passende steder – så længe byggeriet passer ind og bidrager til den grønne, åbne og sociale byudvikling, vi kæmper for. Og dér er jeg skeptisk omkring planerne om forlystelsespark og luksusresort i Nordhavn.

  Emner

  Få adgang som medlem eller abonnent

  Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

  Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

  Mest læste

  kommentarer

  relaterede
  artikler

  Min vision for København er en blandet by indrettet til mennesker frem for biler. Et København med mod til at beholde sine særpræg frem for at rive alt ned og bygge nyt og kønsløst.

  relaterede
  visioner

  seneste
  byens liv

  close logo

  Endnu ikke medlem?

  Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling